Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2. vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1444-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1445-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2929-4 (print)
Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě. Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky..
001490043
Předmluva 9 // O autorovi 11 // 1. Pracovní právo a závislá práce 13 // 1.1 Pojem pracovního práva 13 // 1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů 14 // 1.3 Hlavní zdroje právní úpravy 15 // 1.4 Pojem závislé práce 16 // 1.5 Druhy pracovněprávních vztahů 17 // 1.6 Problematika „švarcsystému“ 17 // 1.7 Pracovní smlouva na výkon jiné než závislé práce 20 // 1.8 Pojem zaměstnanec 21 // 1.9 Pojem zaměstnavatele 23 // 1.10 Zastoupení 24 // 1.11 Neplatnost a zdánlivost právních jednání 24 // 1.12 Počítání času 25 // 1.13 Doručování 26 // 2. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva 31 // 2.1 Pracovní smlouva a jmenování 31 // 2.2 Postup před vznikem pracovního poměru 32 // 2.3 Vstupní lékařská prohlídka 33 // 2.4 Uzavření pracovní smlouvy 35 // 2.5 Jak sepsat pracovní smlouvu 36 // 2.6 Den nástupu do práce 37 // 2.7 Místo výkonu práce 37 // 2.8 Druh práce 38 // 2.9 Doba pracovního poměru 39 // 2.10 Ustanovení o odměňování 40 // 2.11 Zkušební doba 41 // 2.12 Souhlas s pracovními cestami 42 // 2.13 Konkurenční doložka 42 // 2.14 Odvolání a odstoupení zaměstnance v mzdové sféře 44 // 2.15 Dohoda o zahrnutí odměny za práci přesčas do mzdy 45 // 2.16 Informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru 46 // 2.17 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 47 // 2.18 Ustanovení o ochraně osobních údajů 47 // 3. Změny pracovního poměru 55 // 3.1 Smluvní princip 55 // 3.2 Jednostranné převedení na jinou práci 56 // 3.3 Dočasné přidělení 58 // 3.4 Přechod k jinému zaměstnavateli 59 // 3.5 Přeložení 62 // 4. Skončení pracovního poměru 67 // 4.1 Obecně 67 // 4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy 68 // 6.7 Krácení mzdy 145 // 6.8 Bonusy 145 // 6.9 Průměrný výdělek 146 // 7. Atypické pracovněprávní vztahy 149 // 7.1 Obecně 149 //
7.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 149 // 7.2.1 Dohoda o provedení práce 150 // 7.2.2 Dohoda o pracovní činnosti 151 // 7.3 Kratší pracovní úvazek 153 // 7.4 Agenturní zaměstnávání 155 // 7.5 Výkon práce z domova 158 // 8. Pracovněprávní spory 165 // 8.1 Obecně 165 // 8.2 Spor o určení neplatnosti skončení pracovního poměru 165 // 8.3 Spor o vyplacení mzdy nebo obdobného plnění 167 // 8.4 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnancem 168 // 8.5 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnavatelem 170 // 8.6 Spor o náhradu škody v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání . 171 // 8.7 Diskriminační spory 176 // 9. Zástupci zaměstnanců 181 // 9.1 Obecně 181 // 9.2 Odborové organizace 182 // 9.2.1 Spolurozhodování 184 // 9.2.2 Právo na projednání 184 // 9.2.3 Právo na informace 186 // 9.2.4 Kolektivní vyjednávání 187 // 9.2.5 Kontrolní práva 189 // 9.2.6 Ostatní 189 // 9.3 Rada zaměstnanců 190 // 9.4 Evropská rada zaměstnanců 191 // 9.5 Zástupce pro oblast BOZP 191 // Závěrem 193 // Seznam použité literatury 195 // 4.3 Zrušení ve zkušební době 69 // 4.4 Uplynutí sjednané doby 70 // 4.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 71 // 4.6 Výpověď zaměstnance 74 // 4.7 Výpověď zaměstnavatele 74 // 4.7.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 76 // 4.7.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 77 // 4.7.3 Nadbytečnost zaměstnance 77 // 4.7.4 Ztráta zdravotní způsobilosti - pracovní úraz, nemoc z povolání 80 // 4.7.5 Ztráta zdravotní způsobilosti — ostatní důvody 82 // 4.7.6 Předpoklady a požadavky na zaměstnance 82 // 4.7.7 Porušování povinností zaměstnance 85 // 4.7.8 Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti 88 // 4.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 89 //
4.8.1 Porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem 89 // 4.8.2 Odsouzení za trestný čin 89 // 4.9 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 90 // 4.9.1 Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance 90 // 4.9.2 Dlužná mzda nebo plat 91 // 4.10 Zvláštní důvody u cizinců 92 // 4.11 Smrt zaměstnavatele 92 // 4.12 Smrt zaměstnance 93 // 4.13 Hromadné propouštění 93 // 4.14 Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty 95 // 5. Pracovní doba 115 // 5.1 Obecně 115 // 5.2 Délka pracovní doby 116 // 5.3 Rozvržení pracovní doby 117 // 5.4 Pružné rozvržení pracovní doby 118 // 5.5 Konto pracovní doby 119 // 5.6 Práce z domova 120 // 5.7 Přestávky v práci 120 // 5.8 Přestávky mezi směnami 122 // 5.9 Dny pracovního klidu 123 // 5.10 Práce přesčas 124 // 5.11 Noční práce 126 // 5.12 Pracovní pohotovost 127 // 5.13 Evidence pracovní doby 127 // 5.14 Dovolená 128 // 5.15 Dočasná pracovní neschopnost 130 // 5.16 Mateřská a rodičovská dovolená 131 // 5.17 Návštěva lékaře a další překážky v práci na straně zaměstnance 132 // 5.18 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 135 // 6. Odměňování 139 // 6.1 Obecně 139 // 6.2 Mzda a plat 140 // 6.3 Minimální a zaručená mzda 140 // 6.4 Stanovení výše mzdy 142 // 6.5 Příplatky ke mzdě 143 // 6.6 Splatnost mzdy 144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC