Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (248 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1160-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2182-3 (print)
V této knize najdete stručně, jasně a srozumitelně všechno, co je k začátku úspěšného malého a středního podnikání dobré vědět. Dozvíte se o základních oblastech podnikání od prvotního nápadu přes marketing a analýzu podnikatelského prostředí až po financování, daně, účetní výkazy a pracovní právo..
001490058
OBSAH // OAUTORCE 9 // ÚVOD 11 // 1. PODNIKÁ PODNIKÁNÍ 13 // 1.1 CO JE PODNIKÁNÍ? 13 // 1.1.1 (A)SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 14 // 1.1.2 OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY ? PODNIKÁNÍ 16 // 1.1.3 MOTIVACE 18 // 1.1.4 PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 19 // 1.2 REALITA VS. OČEKÁVÁNÍ 20 // 1.3 PODNIKATELSKÝ PROJEKT 24 // 1.3.1 KDYŽ NEMÁTE NÁPAD, ALE CHCETE PODNIKAT 25 // 1.3.2 KDYŽ MÁTE NÁPAD (NEBO HO CHCETE MÍT) 32 // 2. PODNIKATELSKÝ PLÁN 43 // 2.1 OD NÁPADU ? PROJEKTU 43 // 2.1.1 CÍLE 44 // 2.1.2 MYŠLENKOVÁ MAPA PROJEKTU 46 // 2.2 OD PROJEKTU ? PODNIKATELSKÉMU PLÁNU 49 // 2.2.1 LEAN CANVAS 49 // 2.2.2 ZÁMĚR, PLÁN NEBO STUDIE PROVEDITELNOSTI? 54 // 2.2.3 PROČ ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN 55 // 2.2.4 POSTUP PRÁCE 56 // 2.2.5 STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 57 // 2.2.6 ÚČEL 60 // 2.2.7 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY 61 // 3. ANALÝZA TRHU A PODNIKU 65 // 3.1 OKOLÍ PODNIKU 65 // 3.1.1 MEGATRENDY 67 // 5 // 3.1.2 MAKROPROSTŘEDÍ 69 // 3.1.3 MIKROPROSTŘEDÍ 73 // 3.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU 84 // 3.3 SWOT ANALÝZA 85 // 4. MARKETING 8g // 4.1 ROLE MARKETINGU 89 // 4.1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ 90 // 4.1.2 POZICE MARKETINGU V PODNIKU 91 // 4.2 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 93 // 4.2.1 TYPY TRHŮ 93 // 4.2.2 KUPNÍ CHOVÁNÍ 95 // 4.2.3 SEGMENTACE gg // 4.2.4 TARGETING ?2 // 4.2.5 POSITIONING 107 // 4.3 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 108 // 4.3.1 TYPY VÝZKUMU 110 // 4.3.2 ZÁKLADNÍA VÝBĚROVÝ SOUBOR ? // 4.3.3 ZPŮSOBYVÝZKUMU ?? // 4.3.4 ZPRACOVÁNÍ DAT 122 // 4.4 MARKETINGOVÝ MIX 123
// 4.4.1 PRODUKT/HODNOTA NEBO ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKA 129 // 4.4.2 CENA/NÁKLADY VYNALOŽENÉ ZÁKAZNÍKEM 140 // 4.4.3 MÍSTO/POHODLÍ 144 // 4.4.4 PROPAGACE/KOMUNIKACE 151 // 5. ORGANIZOVÁNÍ A PERSONALISTIKA 163 // 5.1 ORGANIZOVÁNÍ 163 // 5.1.1 OUTSOURCING 164 // 5.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 165 // 5.1.3 STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI 167 // 5.2 TÝM 168 // 5.2.1 STRUKTURA TÝMU 169 // 5.2.2 FUNGOVÁNÍ TÝMU 170 // 5.3 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 171 // 5.3.1 KOMPETENCE A KVALIFIKACE 172 // 5.3.2 PŘÍPRAVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I74 // 5.3.3 PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 176 // 5.3.4 DISKRIMINACE 178 // 5.3.5 MOTIVACE 181 // 6 // 5.4 REGULACE TRHU PRÁCE 183 // 5.4.1 SMLOUVA 183 // 5.4.2 ÚŘADY A PŘIHLAŠOVÁNÍ 185 // 5.4.3 DALŠÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 185 // 5.4.4 ŠVARCSYSTÉM 186 // 6. PRÁVO A PRÁVNÍ FORMY 189 // 6.1 PRÁVNÍ ZÁKLAD PODNIKÁNÍ 189 // 6.2 PRÁVNÍ FORMA 191 // 6.2.1 FAKTORY VOLBY PRÁVNÍ FORMY 191 // 6.2.2 TYPY PRÁVNÍCH FOREM 193 // 6.3 DALŠÍ POVINNOSTI PODNIKATELE 197 // 6.3.1 SÍDLO A PROVOZOVNA 197 // 6.3.2 DOKLADY O KOUPI A ÚČTENKY 198 // 6.3.3 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 199 // 7. DANĚ 201 // 7.1 SYSTÉM DANÍ 201 // 7.2 NEJČASTĚJŠÍ TYPY DANÍ 203 // 7.2.1 DAŇ Z PŘÍJMŮ 204 // 7.2.2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) 206 // 7.2.3 SILNIČNÍ DAŇ 209 // 7.2.4 SPOTŘEBNÍ DAŇ 210 // 8. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ 213 // 8.1 FINANČNÍ ŘÍZENÍ 214 // 8.2 NÁKLADY 214 // 8.2.1 FIXNÍ NÁKLADY 215 // 8.2.2 VARIABILNÍ NÁKLADY 216
// 8.2.3 ANALÝZA BODU ZVRATU 217 // 8.3 KALKULACE 219 // 8.3.1 POSTUP KALKULACE 220 // 8.3.2 KALKULAČNÍJEDNICE 221 // 8.3.3 METODY KALKULACE 222 // 8.4 ÚČETNICTVÍ 224 // 8.4.1 FINANČNÍ VÝKAZY 225 // 8.5 FINANCOVÁNÍ 229 // 8.5.1 INTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 229 // 8.5.2 EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 229 // 8.6 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE 231 // 8.6.1 UKAZATELE RENTABILITY 231 // 8.6.2 UKAZATELE LIKVIDITY 232 // 8.6.3 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 232 // 8.6.4 NÁVRATNOST INVESTIC 233 // 9. RIZIKO PODNIKÁNÍ 235 // 9.1 RIZIKO PODNIKÁNÍ A JEHO ZDROJE 235 // 9.1.1 POČÁTEČNÍ INVESTICE 236 // 9.1.2 SPECIFIKA ZAKÁZKY 236 // 9.1.3 SPECIFIKA TRHU 237 // 9.1.4 DALŠÍ RIZIKA 237 // ZDROJE A DOPORUČENÁ LITERATURA 239 // REJSTŘÍK 243 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC