Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2020
1 online zdroj (472 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1474-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1032-2 (print)
Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Včetně příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů..
001490066
1. Role mzdových účetních ve firmě -- 2. Pracovní právo a zaměstnanost -- 2.1 Právní předpisy -- 2.2 Pracovněprávní vztahy -- 2.3 Vznik pracovního poměru -- 2.4 Změny pracovního poměru -- 2.5 Skončení pracovního poměru -- 2.6 Pracovní doba -- 2.7 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance -- 2.8 Překážky v práci -- 2.9 Zaměstnanost -- 3. Mzdová problematika -- 3.1 Právní předpisy -- 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn -- 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků -- 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění -- 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu -- 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období -- 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu -- a některých dalších organizacích a orgánech -- 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2009 a 2010 -- 4. Veřejné zdravotní pojištění -- 4.1 Právní předpisy -- 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce -- 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného -- 4.4 Povinnosti pojištěnců -- 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu -- 4.6 Pojistné -- 5. Pojistné na sociální zabezpečení -- 5.1 Právní předpisy a charakteristika -- 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období -- 5.3 Poplatníci pojistného
-- 5.4 Vyměřovací základ -- 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného -- 5.6 Sankční platby -- 6. Důchodové pojištění -- 6.1 Právní předpisy -- 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění -- 6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů -- (ELDP evidenční listy důchodového pojištění) -- 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů -- 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP -- 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění -- 6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů -- 6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance -- 6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění -- 6.10 Dávky důchodového pojištění -- 6.11 Důchody po vstupu ČR do EU -- 7. Nemocenské pojištění -- 7.1 Právní předpisy a charakteristika -- 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců -- 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ -- 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) -- 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období -- 7.6 Vyloučené dny -- 7.7 Dávky nemocenského pojištění -- 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění -- 7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění -- 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti --
7.11 Vyplácení dávek -- 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků -- 8.1 Příjmy ze závislé činnosti -- 8.2 Funkční požitky -- 8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti -- 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec -- 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně -- 8.6 Příjmy od daně osvobozené -- 8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků -- 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti -- 8.9 Nezdanitelná část základu daně -- 8.10 Slevy na dani -- 8.11 Ostatní slevy na dani -- 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, -- daňový bonus (§35ca35d zákona) -- 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění -- 9. Náhrady cestovních výdajů -- 9.1 Právní předpisy -- 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách -- (komu cestovní náhrady náležejí) -- 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad -- 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře -- 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů -- 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře -- 9.7 Paušalizace náhrad -- 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů -- 10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím -- 10.1 Právní předpisy -- 10.2 Zúčtovací
vztahy mezi organizací a zaměstnanci -- 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev -- 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění -- 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům -- 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) -- 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti -- 11. Státní sociální podpora -- 11.1 Právní předpisy -- 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek -- 11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování -- 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi -- 12.1 Pojmový aparát dávek -- 12.2 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi -- 13. Přílohy -- Příloha 1 Přehled zatížení jednotlivých druhů příjmů důchodovým a zdravotním -- pojistným a daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- a z funkčních požitků -- Příloha 2 Přehled o zatížení mezd u jednotlivých typů právních vztahů -- důchodovým a zdravotním pojistným a daní z příjmů fyzických osob -- ze závislé činnosti a z funkčních požitků -- Příloha 3 Mzdový list zaměstnance za rok 2010 -- Příloha 4 Přihláška do registru zaměstnavatelů -- Příloha 5 Odhláška z registru zaměstnavatelů -- Příloha 6 Oznámení o nástupu do zaměstnání -- Příloha 7 Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ -- Příloha 8 Příklady vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění -- Příloha 9 Přehled o příjmech a výdajích
OSVČ a o pojistném na sociální zabezpečení -- za rok 2009 (hlavní samostatná výdělečná činnost) -- Příloha 10 Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh -- na pojistné za rok 2009 (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) -- Příloha 11 Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti -- Příloha 12 Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény -- Příloha 13 Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče) -- Příloha 14 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- a z funkčních požitků -- Příloha 15 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků -- a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období 2009 -- Příloha 16 Pracovní kalendář na rok 2009 -- Příloha 17 Pracovní kalendář na rok 2010 -- Příloha 18 Přehled příplatků a náhrad mezd a platů -- Příloha 19 Podrobný přehled důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC