Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1949-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0591-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2013-0 (print)
Monografie vychází ze zkušeností autorů z práce s delikventy ve věznicích a výchovných ústavech. V tomto prostředí dochází k náročným, často dramatickým životním situacím. Reakce delikventů se promítají i do jejich výtvarné činnosti a písemných projevů. Rozbor těchto materiálů má značný potenciál jak v diagnostice, tak v resocializaci odsouzených..
001490097
Obsah // Úvod...9 // Teoretická východiska ... 11 // 1. Vymezení vybraných pojmú... 13 // 1.1 Delikvence ...13 // 1.2 Kriminalita ...15 // 2. Etiologie delikvence ... 17 // 2.1 Biologické faktory ...17 // 2.2 Psychické faktory...18 // 2.3 Sociálni faktory...19 // 3. Charakteristické osobnostní znaky delikventní // populace... 21 // 3.1 Osobnostní charakteristika ...21 // 3.2 Kognitivní charakteristika...25 // 3.3 Morálni charakteristika ...26 // 3.4 Charakteristika z hlediska rizika nebezpečnosti // a motivace k nápravě...27 // Praktická východiska... 31 // 4. Uvedení do problematiky ... 33 // 4.1 Některá teoretická východiska existence niterných // témat ...36 // 4.1.1 Psychoanalýza a osobnost ...36 // 4.1.2 Jungovo pojetí osobnosti...37 // --- 5 --- // _ // Obsah // 4.2 Psychodynamické pojetí výtvarné výchovy // a arteterapie...40 // 4.3 Reakce na aktuální psychická traumata...41 // 4.3.1 Specifika vězeňské populace...43 // 4.3.2 Specifika obětí násilné trestné činnosti ...45 // 4.4 Současná charakteristika výtvarných aktivit // v podmínkách vězeňství...46 // 5. Ukázky současného stavu výtvarných činností // v podmínkách vězeňství... 49 // 5.1.1 Vnější témata jako prevence senzorické // deprivace ...49 // 5.1.2 Krajiny a portréty jako prevence senzorické // deprivace ...51 // 5.1.3 Výroba hraček pro někoho s možností // exkluzivního zážitku darovat - dát ...55 // 5.1.4 Tetování - specifický
znak vězeňské subkultury // (tzv. manýra) ...58 // 6. Použité metody... 61 // 6.1 Idiografický přístup jako obecný metodologický // princip...61 // 6.2 Specifické metody ...62 // 6.3 Nedirektivní metodologický přístup ...62 // 6.4 Přenos a protipřenos...63 // 6.5 Podpůrná psychoterapie...64 // 6.6 Etopedický přístup ...65 // 6.7 Viktimologický přístup...66 // 6 // 7. Metody hledání niterných témat ... 67 // 7.1 Metoda triptychu...67 // 7.2 Metoda aktuality ...76 // 7.3 Metoda mandaly ...82 // 8. Etopedické etudy... 87 // 8.1 Disociální porucha osobnosti ...87 // 8.2 Posttraumatická stresová porucha...127 // 8.2.1 Kauza třiadvacetiletého S. G...127 // 8.2.2 Zpracování niterného tématu a prezentace ... 130 // 8.3 O čem vyprávěly stromy...144 // Závěr...149 // Seznam použité literatury...151 // Literatura...151 // Prameny...155 // 7 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC