Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2020
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1478-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1479-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1047-6 (print)
Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta..
001490113
Obsah 5 // Obsah // Úvod ... // Obecná ustanovení zákona...g // Kategorie účetních jednotek...9 // Jednoduché účetnictví...? // Podvojné účetnictví ...\\{ // Účetní období...U // Vedení účetnictví... // Povinnosti při vedení účetnictví...14 // Základní požadavky na vedení účetnictví...15 // Základní zásady ...16 // Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečností...16 // Zásada neomezeného trvání účetní jednotky...16 // Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi obdobími...16 // Stálost účetních metod...17 // Zákaz kompenzace ...17 // Rozsah vedení účetnictví ... // Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy...20 // Účetní závěrka...24 // Rozvahový den a druhy účetní závěrky...25 // Požadavky na účetní závěrku...27 // Ověřování účetní závěrky auditorem...27 // Výroční zpráva...29 // Zveřejňování účetních závěrek...30 // Konsolidované účetní závěrky...31 // Způsoby oceňování... // Odpisy majetku ...36 // Inventarizace majetku a závazků...38 // Úschova účetních záznamů... // Zpráva o platbách orgánům státní správy členského státu Evropské unie nebo třetí země ... 42 Uvádění nefinančních informací...43 // Ustanovení o účetních záznamech ...44 // Opravy v účetních záznamech...45 // Význam Českých účetních standardů...48 // 6 // Zákon o účetnictví // Přestupky...49 // Nevedení účetnictví ...51 // Nesestavení
účetní závěrky nebo nevyhotovení výroční zprávy...51 // Přestupky konsolidující účetní jednotky...52 // Vedení účetnictví v rozporu s věrným a poctivým obrazem...52 // Vedení účetnictví nikoliv správného...52 // Sestavení účetní závěrky, která neobsahuje všechny povinné součásti...53 // Neověření účetní závěrky auditorem ...54 // Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy...54 // Nesestavení účetních výkazů za Českou republiku či dílčí celek státu...54 // Neuschování účetních záznamů...55 // Nepředání účetního záznamu do centrálního systému účetních informací...55 // Porušení účetních předpisů při vedení jednoduchého účetnictví...55 // Postup při ukládání sankcí za porušení účetních předpisů...55 // Příslušnost ? ukládání sankcí...55 // Účastník řízení...55 // Zahájení řízení...56 // Určení výše pokuty za porušení účetních předpisů ...56 // Správní rozhodnutí o uložení pokuty za porušení účetních předpisů...57 // Připravovaná nová účetní legislativa aneb Co nás čeká a asi nemine...59 // Zákon o účetnictví // 64

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC