Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1478-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1479-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-1047-6 (print)
Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta..
001490113
Úvod // Obecná ustanovení zákona ...g // Kategorie účetních jednotek ...9 // Jednoduché účetnictví . // Podvojné účetnictví // Účetní období // Vedení účetnictví // Povinnosti při vedení účetnictví ...14 // Základní požadavky na vedení účetnictví ...15 // Základní zásady ...16 // Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečností ...16 // Zásada neomezeného trvání účetní jednotky ...16 // Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi obdobími ...16 // Stálost účetních metod ...17 // Zákaz kompenzace ...17 // Rozsah vedení účetnictví // Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy ...20 // Účetní závěrka ...24 // Rozvahový den a druhy účetní závěrky ...25 // Požadavky na účetní závěrku ...27 // Ověřování účetní závěrky auditorem ...27 // Výroční zpráva ...29 // Zveřejňování účetních závěrek ...30 // Konsolidované účetní závěrky ...31 // Způsoby oceňování // Odpisy majetku ...36 // Inventarizace majetku a závazků ...38 // Úschova účetních záznamů // Zpráva o platbách orgánům státní správy členského státu Evropské unie nebo třetí země ...42 Uvádění nefinančních informací ...43 // Ustanovení o účetních záznamech ...44 // Opravy v účetních záznamech ...45 // Význam Českých účetních standardů ...48 // 6 // Zákon o účetnictví // Přestupky ...49 // Nevedení účetnictví ...51 // Nesestavení účetní závěrky nebo nevyhotovení výroční zprávy ...51 //
Přestupky konsolidující účetní jednotky ...52 // Vedení účetnictví v rozporu s věrným a poctivým obrazem ...52 // Vedení účetnictví nikoliv správného ...52 // Sestavení účetní závěrky, která neobsahuje všechny povinné součásti ...53 // Neověření účetní závěrky auditorem ...54 // Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy ...54 // Nesestavení účetních výkazů za Českou republiku či dílčí celek státu ...54 // Neuschování účetních záznamů ...55 // Nepředání účetního záznamu do centrálního systému účetních informací ...55 // Porušení účetních předpisů při vedení jednoduchého účetnictví ...55 // Postup při ukládání sankcí za porušení účetních předpisů ...55 // Příslušnost k ukládání sankcí ...55 // Účastník řízení ...55 // Zahájení řízení ...56 // Určení výše pokuty za porušení účetních předpisů ...56 // Správní rozhodnutí o uložení pokuty za porušení účetních předpisů ...57 // Připravovaná nová účetní legislativa aneb Co nás čeká a asi nemine ...59 // Zákon o účetnictví ...64

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC