Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Biografie
II. doplněné a upravené vydání
[Praha] : Masarykova demokratická akademie : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., [2018]
120 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87348-41-3 (Masarykova demokratická akademie ; brožováno) ISBN !978-80-87348-25-3 (chyb.)
ISBN 978-80-7285-210-9 (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ; brožováno)
čeština
Doplněný katalog k výstavě Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: 135 let sociální demokracie v českých zemích
Souběžný anglický a německý text
001490139
Obsah // Inhalt // Contents // Anglie kontinentální Evropy 8 // Das England Kontinentaleuropas 8 // England of the Continental Europe 9 // Za všeobecné volební právo ie // Für das allgemeine Wahlrecht 16 // For the universal suffrage 17 // Na ceste ? rozkolu 24 // Auf dem Weg zur Spaltung 24 // On the way to schism 25 // Vzorová struktura, opora státu 31 // Musterstruktur, Stütze für den Staat 31 // Sample structure, support for the state 32 // Proletári všech zemí, spojte se! 39 // Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! 40 // Workers of the World, Unite! 41 // Do nové Ceskoslovenské republiky 47 // In die neue Tschechoslowakische Republik 47 // Into the new Czechoslovak Republic 48 // Spolecne proti nacismu 54 // Gemeinsam gegen den Nationalsozialismus 54 // Together against Nazism 55 // Zamestnáni sami sebou 62 // Mit sich selbst beschäftigt 62 // Busy with themselves 63 // Konflikty v exilové strane 70 // Konflikte in der Exilpartei 70 // Disputes within the exile party 71 // Od sloucení ? pokusu ? obnovu 76 // Vom Zusammenschluss bis zum Versuch eines Wiederaufbaus 76 // From a merger to restoration attempts 77 // Disent a program 83 // Dissent und Programm 83 // Dissent and programme 84 // Renesance v sametové revoluci ?? // Renaissance in der Samtenen Revolution 90 // Renaissance during the Velvet Revolution 91 // Do vlády a do Evropské unie ?? // In die Regierung und in die ED 98 // Into the government and the European Union 99 // Príprava na
návrat ? vláde 105 // Vorbereitung zur Rückkehr in die Regierung 105 // Preparing to return to power 106 // Úspechy vlády následované volební porážkou 112 // Erfolge der Regierung, gefolgt von einer Wahlniederlage 112 // The Government’s Achievements Followed by Election Defeat 113
(OCoLC)1043899284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC