Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
418 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-4516-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4531-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 333-347, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001490178
Úvod // 1 Teoretická východiska výzkumu 15 // 1.1 Charakteristika slovní úlohy 15 // 1.1.1 Povaha matematických a jazykových pojmů 16 // 1.1.2 Terminologie 17 // 1.2 Model procesu řešení slovních úloh 17 // 1.3 Některé příčiny žákovských obtíží 19 // 1.4 Zkoumání jazykové stránky slovních úloh 22 // 2 Výběr parametrů a tvorba úloh 25 // 2.1 Způsob analýzy slovních úloh 25 // 2.2 Parametry zadání slovních úloh 26 // 2.2.1 Zkušenostní kontext úlohy a způsob zadání 26 // 2.2.2 Obecné jazykové rysy slovních úloh 27 // 2.2.3 Matematické parametry 34 // 2.2.4 Výběr parametrů 37 // 2.3 Tvorba úloh 37 // 3 Metodologie 41 // 3.1 Výběr a popis škol 41 // 3.2 Rámcová strategie sběru dat 41 // 3.3 Popis souboru testovaných žáků 43 // 3.4 Vstupní testování . 44 // 3.4.1 Koncepce vstupních testů 44 // 3.4.2 Administrace a vyhodnocení vstupních testů a dotazníků 44 // 3.4.3 Tvorba výkonnostně srovnatelných skupin 45 // 3.5 Rámcová koncepce testů pro hlavní testování 46 // 3.5.1 Tvorba testových sešitů pro HT1 a HT2 46 // 3.5.2 Příprava testů na základě výsledků předchozí vlny testování 47 // 3.5.3 Výběr úloh do jednotlivých testování 48 // 3.6 Administrace testů 48 // 3.7 Hodnocení žákovských řešení 48 // 3.8 Statistické analýzy 49 // 3.8.1 Využití výsledků vstupního testování 49 // 3.8.2 Parametrizace úloh hlavního testování 50 // 3.8.3 Postupy kotvení v IRT analýzách 50 // 3.8.4 Analýzy úloh napříč testováními a ročníky 51 // 3.8.5 Statistické testování rozdílů obtížnosti a diskriminace variant úloh 52 // 3.9 Způsob prezentace výsledků zjišťování rozdílů mezi variantami úloh 52 // 3.10 Rozhovory s žáky 54 // 4 Soubor testovaných žáků z hlediska některých charakteristik 57 //
4.1 Charakteristika žáků škol A až D na základě údajů z dotazníku 57 // 4.2 Latentní schopnost žáků účastnících se výzkumu 59 // 4.2.1 Popis manifestních proměnných 59 // 4.2.2 Vzájemné korelace manifestních proměnných 60 // 4.2.3 Souvislost latentní schopnosti žáků s manifestními proměnnými u žáků // prvních čtyř škol 61 // 4.3 Shrnutí 52 // 5 Zkušenostní kontext 65 // 5.1 Související výzkum 66 // 5.1.1 Realita versus matematika 66 // 5.1.2 Typologie slovních úloh z hlediska kontextu 67 // 5.1.3 Vztah mezi řešením slovních úloh a problémových situací v reálném životě 68 // 5.1.4 Realita: motivační, nebo kognitivní efekt? 70 // 5.1.5 Obeznámenost se sférami reálného života a vztah řešení matematických // a reálných problémů - výsledky dotazníku 71 // 5.2 Popis použitých úloh 73 // 5.3 Výsledky 74 // 5.3.1 Skupina úloh se sci-fi a fantasy kontextem 74 // 5.3.2 Skupina úloh s politicko-ekonomickým kontextem 80 // 5.3.3 Skupina úloh o součtu tras: diskuse s úlohou TIMSS 83 // 5.3.4 Skupina úloh o směsích 84 // 5.3.5 Skupina úloh s konceptuálním a procesuálním zadáním 85 // 5.3.6 Skupina nezařazených úloh 88 // 5.4 Diskuse a závěr 90 // 6 Nadbytečné informace v zadání slovní úlohy (délka textu) 93 // 6.1 Související výzkum 94 // 6.2 Popis použitých úloh 96 // 6.3 Výsledky 98 // 6.3.1 Nadbytečné informace na začátku zadání 98 // 6.3.2 Nadbytečné informace uvnitř zadání 100 // 6.3.3 Vysvětlující text 106 // 6.3.4 Úlohy s nadbytečným numerickým údajem 110 // 6.4 Diskuse a závěr 120 // 6.4.1 Parametr nadbytečné informace 120 // 6.4.2 Parametr nadbytečný numerický údaj 121 // 7 Verbální a neverbální složka zadání slovní úlohy 123 // 7.1 Související výzkum 123 // 7.2 Popis použitých úloh 125 // 7.3 Výsledky 126 //
7.3.1 Vyjádření čísel 126 // 7.3.2 Ilustrační obrázek 128 // 7.3.3 Ilustrační či reprezentační obrázek s red upli kovanou informací 130 // 7.3.4 Informační obrázek 133 // 7.3.5 Řešitelský obrázek 145 // 7.3.6 Řešitelské využití zadaných obrázků a spontánní kreslení obrázků vlastních 150 // 7.4 Diskuse a závěr 154 // 8 Jazyková explicitnost zadání slovní úlohy 157 // 8.1 Související výzkum 157 // 8.1.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná perspektiva), explicitní vyjádření celku 157 // 8.1.2 Nepravá implikace 158 // 8.1.3 Okazionalismy 159 // 8.1.4 Ustálenost 160 // 8.2 Popis použitých úloh 160 // 8.2.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná perspektiva), explicitní vyjádření celku 160 // 8.2.2 Nepravá implikace 161 // 8.2.3 Okazionalismy 162 // 8.2.4 Ustálenost 162 // 8.3 Výsledky 163 // 8.3.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná perspektiva), explicitní vyjádření celku 163 // 8.3.2 Nepravá implikace 171 // 8.3.3 Okazionalismy 174 // 8.3.4 Jazyková ustálenost 175 // 8.3.5 Další projevy explicitnosti a implicitnosti textu 183 // 8.4 Závěr 186 // 9 Pořadí informací v zadání slovní úlohy 189 // 9.1 Související výzkum 189 // 9.2 Popis použitých úloh 190 // 9.3 Výsledky 192 // 9.3.1 Výsledky podle charakteru zadání úlohy 192 // 9.3.2 Pořadí informací v zadání a známost kontextu 194 // 9.3.3 Pořadí informací v zadání a volba základní neznámé 206 // 9.4 Diskuse a závěr 207 // 10 Návodnosti 209 // 10.1 Související výzkum 209 // 10.2 Popis použitých úloh 211 // 10.2.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) 211 // 10.2.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury) 212 //
10.3 Výsledky 214 // 10.3.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) 214 // 10.3.2 Správná návodnost vazby: úlohy bez antisignálu 216 // 10.3.3 Správná návodnost vazby: úlohy s antisignálem 221 // 10.3.4 Správná návodnost vazby: bez antisignálu vs. s antisignálem 224 // 10.3.5 Shrnutí kvalitativní analýzy chyb u úloh s antisignálem 233 // 10.3.6 Falešná návodnost vazby 234 // 10.4 Diskuse a závěr 237 // 10.4.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) 237 // 10.4.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury) 238 // 11 Operátor a přítomnost stavu 241 // 11.1 Související výzkum 241 // 11.2 Popis použitých úloh 243 // 11.3 Výsledky 245 // 11.4 Diskuse a závěr 257 // 12 Slovní úlohy s antisignálem 261 // 12.1 Související výzkum 261 // 12.2 Popis použitých úloh 264 // 12.3 Výsledky 267 // 12.3.1 Antisignál a operátorové úlohy 271 // 12.3.2 Antisignál a nadbytečný numerický údaj 274 // 12.3.3 Antisignál a návodnosti 278 // 12.4 Diskuse a závěr 282 // 13 Proporční a aditivní uvažování, úměrnosti 285 // 13.1 Související výzkum 286 // 13.1.1 Proporční versus aditivní situace 286 // 13.1.2 Úměrnosti 287 // 13.1.3 Typ poměru 288 // 13.2 Popis použitých úloh 289 // 13.2.1 Úlohy proporční versus aditivní 289 // 13.2.2 Úlohy typu úměrnosti 292 // 13.2.3 Způsob vyhodnocování dat 294 // 13.3 Výsledky 295 // 13.3.1 Rozdíly v obtížnosti mezi aditivní a proporční variantou 295 // 13.3.2 Vliv přítomnosti informace o typu úměrnosti v zadání úlohy 303 // 13.3.3 Záměny struktury úlohy 306 // 13.3.4 Vliv typu poměru 312 // 13.4 Diskuse a závěr 314 // 13.4.1 Aditivní a proporční uvažování 314 // 13.4.2 Úměrnosti 316 //
14 Shrnutí výsledků výzkumu 317 // 14.1 Vliv zkoumaných parametrů na obtížnost slovní úlohy 317 // 14.1.1 Zkušenostní kontext 317 // 14.1.2 Přítomnost nadbytečných informací (délka textu) 318 // 14.1.3 Verbální a neverbální složka zadání slovní úlohy 319 // 14.1.4 Jazyková explicitnost zadání slovní úlohy 319 // 14.1.5 Pořadí informací v zadání slovní úlohy 320 // 14.1.6 Návodnosti 320 // 14.1.7 Operátor a přítomnost stavu 321 // 14.1.8 Antisignál 322 // 14.1.9 Proporční a aditivní uvažování a úměrnosti 322 // 14.1.10 Kombinace parametrů 323 // 14.2 Omezení výzkumu a jeho možné pokračování 324 // 15 Didaktické důsledky výzkumu 327 // Summary 331 // Literatura 333 // Jmenný rejstřík 349 // Rejstřík 353 // Seznam zkratek 357 // Přílohy 359 // 1 Příklad přiřazení úloh do testových sešitů (HT3) 359 // 2 Příklad testového sešitu pro 5. ročník z HT3 361 // 3 Příklad dotazníku pro žáky 5. ročníku 363 // 4 Zadání úloh použitých v testováních 369
(MiAaPQ)ECB29430378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC