Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015
120 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-4841-1 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 105-113, bibliografické odkazy a rejstřík
001490194
OBSAH // Předmluva...5 // 1 Úvod do problematiky expresivity...7 // 1.1 Expresivita slova v kontextu jazykových plánů // a lingvistických disciplín...7 // 1.2 Dosavadní bádání o expresivitě v českém (československém) // lingvistickém kontextu...9 // 2 Identifikace expresiv a jejich třídění...15 // 2.1 Zimová typologie expresiv...15 // 2.1.1 Expresivita inherentní...16 // 2.1.2 Expresivita adherentní, přenášení významu // a rozšiřování významu...19 // 2.1.3 Expresivita kontextová...21 // 2.2 Aktuální otázky identifikace a klasifikace expresiv...21 // 3 Expresivita, emocionalita a evaluativnost...25 // 3.1 Emoce, postoje a hodnocení z psychologického // a psycholingvistického hlediska...:...25 // 3.2 Expresivita a emocionalita jazykových prostředků...27 // 3.2.1 Popisování vs. vyjadřování emocí a postojů...29 // 3.2.2 Identifikace a interpretace expresiv...32 // 4 Prostředky lexikální expresivity v současné češtině (2000-2015)...35 // 4.1 Expresivita založená na příznakové formě...36 // 4.1.1 Deminutiva...36 // 4.1.2 Hypokoristika...40 // 4.1.3 Augmentativní a dehonestující pojmenování...41 // 4.1.4 Kompozita...43 // 4.1.5 Částice...44 // 4.1.6 Citoslovce...45 // 4.2 Expresivita založená na příznakových kolokacích...46 // 4.2.1 Pojmenování s expresivním sekundárním významem...46 // 4.2.2 Aktualizovaná a obrazná pojmenování...47 // 4.3 Expresivita založená na dalších typech příznaku...50
// 4.3.1 Lexikálně-sémantická expresivita...50 // 4.3.2 Kolize spisovnosti a nespisovnosti, psanosti a mluvenosti 51 // 4.4 Emocionální polarizace expresiv...54 // 5 Expresivita v kontextu jazykových funkcí...57 // 5.1 Funkce jazyka...57 // 5.2 Expresivita jako prostředek vyjadřování zdvořilosti // a nezdvořilosti...58 // 5.3 Spontánní projevy emocí a postojů...60 // 5.4 Expresiva jako apelový, kontaktový a persvazivní prostředek...65 // 5.4.1 Expresívni typy v tzv. seriózním a bulvárním tisku...71 // 5.5 Funkce expresiv při poznávání světa a formování jeho obrazu...73 // 5.5.2 Odraz hodnotových systémů v expresivních pojmenováních ..79 // 5.6 Lexikální expresivita v současné české literatuře...83 // 5.6.1 Autorské neologismy: Petra Hůlová...83 // 5.6.2 Jinojazyčnost jako zdroj expresivity: Jan Vrak...86 // 5.6.3 Vulgarismy, disgustace, boření tabu: Milan Kozelka...89 // 5.6.4 Stylizovaná mluva punkerů: Jaroslav Rudiš...92 // 5.7 Expresivita v metajazykových komentářích...95 // 5.7.1 Expresivita v nelingvistickém diskurzu...95 // 5.7.2 Expresivita v lexikografické praxi...96 // 6 Závěrem...101 // 7 Použitá literatura a zdroje...105 // 7.1 Literatura...105 // 7.2 Materiálové zdroje...113 // 7.2.1 Elektronické databáze...113 // 7.2.2 Ostatní zdroje...113 // 8 Seznam zkratek...115 // 9 Rejstřík...117
(OCoLC)944218859
cnb002770833

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC