Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2019
423 stran : faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86420-73-8 (Slovanský ústav AV ČR ; vázáno)
ISBN 978-80-88013-92-1 (Scriptorium ; vázáno)
Práce Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i.. Nová řada ; svazek 48
250 výtisků
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně text v církevní slovanštině, anglické resumé
001490197
OBSAH // 1. Úvod... 11 // 1.1. Proč a jak se zabývat církevní slovanštinou pozdního // středověku?... 11 // 1.2. Termíny z historické sociolingvistíky... 15 // 1.3. Teoreticko-metodologická východiska... 21 // 2. Církevní slovanština... 31 // 2.1. Pojmenování jazyka... 31 // 2.2. Církevněslovanský diasystém... 37 // 3. Církevní slovanština na počátku 14. století... 55 // 3.1. Písemné jazyky v Evropě kolem roku 1300 ... 55 // 3.2. Vývoj a obecné rysy knižního jazyka... 62 // 3.3. Jihovýchodní oblast... 79 // 3.3.1. Kontext... 79 // 3.3.2. Knižní jazyk...88 // 3.4. Srbsko... 107 // 3.4.1. Kontext... 107 // 3.4.2. Knižní jazyk... 110 // 3.5. Bosna... 116 // 3.5.1. Kontext... 116 // 3.5.2. Knižní jazyk... 118 // 3.6. Chorvatsko... 123 // 3.6.1. Kontext... 123 // 3.6.2. Knižní jazyk... 126 // 3.7. Východoslovanská oblast...132 // 3.7.1. Kontext... 132 // 3.7.2. Knižní jazyk... 139 // 3.8. Rumunsky mluvící země... 148 // 3.8.1. Kontext... 148 // 3.8.2. Nejstarší knižní texty... 152 // 4. Změny v církevní slovanštině pravoslavných jižních // Slovanů...159 // 4.1. Revize bohoslužebných knih na Athosů... 159 // 4.2. Bulharsko ve 14. století...165 // 4.2.1. Bulharsko cara Ivana Alexandra...165 // 4.2.2. Doba Evtimije Trnovského... 173 // 4.2.3. Variabilita psaného jazyka v Bulharsku . . . 183 // 4.3. Jazyková konvergence v srbském státě... 188 // 4.4. Bdinské carství...194 // 5. Období od konce 14. století do
konce 15. století . . . 199 // 5.1. Srbsko-makedonsko-bulharská oblast...199 // 5.1.1. Historický úvod... 199 // 5.1.2. Konstantin Kostenecký... 201 // 5.1.3. Resavská knižní varieta...209 // 5.1.4. Variabilita psaného jazyka v srbském prostředí . 216 // 5.1.5. Trnovská knižní norma na jih od Dunaje . . . 225 // 5.2. Východoslovanská oblast... 228 // 5.2.1. Historický úvod...228 // 5.2.2. Knižní varieta...234 // 5.2.3. Variabilita psaného jazyka... 246 // 5.3. Valašsko... 254 // 5.3.1. Historický úvod... 254 // 5.3.2. Knižní varieta...256 // 5.3.3. Úřední varieta... 261 // 5.4. Moldávie...267 // 5.4.1. Historický úvod...267 // 5.4.2. Knižní varieta... 270 // 5.4.3. Úřední varieta... 274 // 5.5. Bosna... 279 // 5.5.1. Historický úvod...279 // 5.5.2. Knižní varieta...281 // 5.5.3. Variabilita psaného jazyka...284 // 5.6. Chorvatsko... 288 // 5.6.1. Historický úvod...288 // 5.6.2. Knižní varieta...291 // 5.6.3. Variabilita psaného jazyka...297 // 5.6.4. Česká hlaholice... 305 // 6. Závěr... 311 // 6.1. Evropské jazyky v pozdním středověku... 311 // 6.2. Dynamika církevní slovanštiny v pozdním středověku . 315 // 7. Vysvětlení názvů církevněslovanských děl... 321 // 8. Ukázky textů... 325 // 8.1. Rašský pravopis... 325 // 8.2. Trnovský pravopis... 325 // 8.3. Pozdní severovýchodní pravopis...326 // 8.4. Bosenský pravopis... 327 // 8.5. Chorvatskohlaholský pravopis...328 // 8.6. Resavský pravopis... 328
// 8.7. Kipriánovský pravopis...329 // 8.8. Trnovsko-moldavský pravopis...330 // 9. Tabulky... 331 // 9.1. Vývoj standardní církevní slovanštiny do roku 1500 . 332 // 9.2. Pravopis scsl. variet kolem roku 1350 ... 333 // 9.3. Pravopis scsl. variet na konci 15. století... 335 // 9.4. Některé rozdíly mezi úředními varietami kolem // roku 1450 ...337 // 9.5. Chorvatská hlaholice a bosenská cyrilice // (14.-15. století)...338 // 9.6. Česká hlaholice v klášteře Na Slovanech (přel. 14. a 15. století)... 339 // 10. Obecné zkratky...341 // 11. Zkratky rukopisných sbírek s odkazy na digitální // knihovny...343 // 12. Rukopisy (a prvotisky)...347 // 13. Obrazové přílohy... 359 // 14. Bibliografie... 369 // 15. Rejstřík osob...401 // 16. Rejstřík toponym...409 // 17. Summary... 417
(OCoLC)1135592239
cnb003148268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC