Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019
246 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88278-31-3 (brožováno)
Přirozený svět ; sv. 6
němčina
Obsahuje bibliografii na stranách 229-237, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně souběžný německý text, anglické resumé
001490198
OBSAH // ODDÍL I: ÚVODNÍ A HISTORICKÝ 9 // I Úvod ? // II Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer // a význam jejich filozofie pro německou jazykovědu 17 // III Ludwig Wittgenstein 25 // 1 Dílo Ludwiga Wittgensteina 25 // 2 Přání a vůle 27 // 3 Přání a uspokojení 28 // 4 Jazyková hra 29 // 5 Wittgenstein kontra Russell 31 // 6 Psychologická slovesa a tzv. Familienähnlichkeit 35 // 7 Kognitivní lingvistika 37 // IV John R. Searle 39 // 1 Austin a Searle 39 // 2 Intencionálni stav 40 // 3 Intencionálni stavy a mluvní akty 41 // 4 Směr souladu 41 // 5 Podmínky uspokojivosti 42 // 6 Redukce na Bel a Des 43 // 7 Redukční formule 44 // 8 Neelementárnost Bei a Des 45 // 9 Neurčitost kategorií 46 // ODDÍL II: ANALYTICKÝ // 47 // V Analýza mluvního aktu a intencionálního stavu přání // 1 Prototypická kategorie přání // 2 Vlastnosti a podmínky // 3 Parafráze // 4 Sémantická struktura // 5 Časový interval // 6 Potenciálnost // 7 Preference // 8 Žádoucnost // 9 Specifičnost přání // 10 Podmínka upřímnosti // 11 Paradox podmínky upřímnosti // VI Jazyková realizace mluvního aktu a intencionálního stavu přání // VII Pracovní hypotézy a předpoklady // ODDÍL III: MATERIÁLOVÝ // M-? Výrazové prostředky desiderativních mluvních aktů // ?-l Gramatické prostředky // M-i.i Kondicionálová skupina M-i.i.i Kondicionál prostý M-i.1.2 Kdyby ?-1.1.3 Aby M-1.2 Imperativ ?-1.3 Futurum M-1.4 Prézens M-1.5 Infinitiv M-1.6 Otázka
// ?-1.7 Gramatické vyjádření podmínky M-1.8 Vokativ ?-1.9 Akuzativ // 49 // 49 // 50 53 53 59 61 68 71 71 // 74 // 75 // 77 // 89 // 93 // 95 // 101 // 101 // 101 // 108 // 110 // 114 // 122 // 132 // 134 // 136 // 143 // 143 // 144 // M-2 Lexikální („nestrukturní“) prostředky a jejich kombinace s gramatickými 147 // M-2.1 Výrazy chtění, vůle, snahy 148 // M-2.2 Slovesa přání 155 // ?-2.3 Substantiva přání 158 // M-2.4 Preferenční adjektiva, adverbia a predikativa přání 160 M-2.5 Verba dicendi 163 // M-2.6 Výrazy deontické modality 165 // M-2.6.1 Slovesa nutnosti 170 // M-2.6,2 Slovesa možnosti 172 // M-2.6.3 Výrazy žádoucnosti 174 // M-2.6.4 Výrazy doporučení 176 // ?-2.7 Výrazy záměru 177 // M-2.8 Výzvová slovesa 181 // M-2.9 Výzvová adverbia 184 // M-2.io Výrazy očekávání 186 // M-2.li Výrazy naděje 188 // M-2.12 Výrazy strachu 190 // M-2.13 Výrazy politování a lítosti 192 // M-2.14 Výrazy preference 193 // M-2.15 Počátkové partikule 195 // M-2.16 Koncové partikule 199 // ?-2.17 Interjekce 200 // M-3 Frazeologické prostředky 203 // M-3.1 Frazémy 203 // M-4 Ostatní prostředky 207 // M-4.1 Elipsa 207 // I. Elipsa jazykových prostředků pro vyjadřování // přání relevantních 207 // II. Elipsa jazykových prostředků pro vyjadřování // přání irelevantních 211 // M-4.2Emfáze 212 // M-4.3 Gesta , 215 // M-4.4 Textové implikace 219 // M-5 Shrnutí // 223 // Seznam literatury 229 // Pramenná literatura 229
// Sekundární literatura 230 // Summary 238 // Jmenný rejstřík 239 // Věcný rejstřík 243
(OCoLC)1140090547
cnb003159120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC