Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020
197 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7603-144-9 (brožováno)
ISBN 9788076030794 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 177-191, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001490200
Obsah // ÚVOD 9 // 1 KONKURENCE PLURÁLOVÝCH VARIANT -EJÍ A -/V KONTEXTU // SPISOVNÉHO ČESKÉHO TVAROSLOVÍ 13 // 1.1 Konkurence variant 3pl jako příklad variantnosti ve spisovném tvarosloví 13 // 1.2 Meziparadigmatické vyrovnávání ve tvaru 3pl uvnitř 4. prézentní třídy 14 // 1.3 Problém tvarové homonymie mezi 3sg a 3pl 17 // 1.4Tvary 3pl z pohledu dialektologického 19 // 1.5 Stylová platnost variant 3pl 21 // 1.6 Varianta oni sází - příklad hyperkorektního prostředku? 25 // 1.7Tvary 3pl jako problém kodifikační 27 // 1.7.1 Tvar 3pl jako předmět kodifikačních úprav v období 1902-1993 28 // 1.7.2 Tvar 3pl - alternativní kodifikační návrhy 31 // 1.7.3 Kodifikace plurálové varianty sází - argumenty pro a proti 34 // 1.7.3.1 Námitka první -Varianta hyperkorektní 34 // 1.7.3.2 Námitka druhá - Varianta homonymní 36 // 1.7.3.3 Námitka třetí - Varianta nenoremní 37 // 1.7.3.4 Námitka čtvrtá - Varianta neobsažená v interdialektech 40 // 1.7.3.5 Námitka pátá - Varianta stylově nevyhraněná 42 // 1.7.3.6 Námitka šestá - Varianta stagnující 44 // 1.7.3.7 Námitka sedmá - Varianta zčásti odmítaná 47 // 1.7.3.8 Argumenty pro a proti - závěrečná bilance 51 // 1.8 Shrnutí kapitoly 52 2 // 2 HISTORIE KONKURENCE VARIANT -EJÍA -í 54 // 2.1 Úvod 54 // 2.2 Období pračeské a staročeské 56 // 2.3 Popis a reflexe tvarů 3pl ve starších mluvnicích (od Blahoslava ? Rosovi) 57 // 2.3.1 Grammatika Česká Jana Blahoslava 57
// 2.3.2 Mluvnice Vavřince Benedikta z Nudožer 58 // 2.3.3 Další mluvnice 17. století až ? Rosově Čechořečnosti 59 // 2.4 Od Václava Jandita ? prvním obrozeneckým mluvnicím 62 // 2.5 Od Josefa Dobrovského ? Janu Gebauerovi 64 // 2.6 První polovina 20. století 67 // 2.7 Druhá polovina 20. století 70 // 2.7.1 Padesátá léta 70 // 2.7.2 Šedesátá léta 73 // 2.7.3 Sedmdesátá léta 76 // 2.7.4 Osmdesátá léta 77 // 2.7.5 Devadesátá léta 81 // 2.8 Od roku 2000 do současnosti 84 // 2.9 Shrnutí kapitoly 87 // 3 KONKURENCE VARIANT -EJÍa -/Z POHLEDU ŠKOLNÍ JAZYKOVÉ VÝCHOVY 89 // 3.1 Úvod 89 // 3.2 Tvar 3pl jako problém lingvisticko-didaktický 91 // 3.2.1 Klasifikace sloves - od infinitivních tříd ? třídám prézentním 91 // 3.2.2 Trávníčkova kritika z konce 50. let 94 // 3.2.3 Pravidlo o imperativu 97 // 3.2.4 Empirické poznatky 102 // 3.3 Shrnutí kapitoly 106 // 4 KONKURENCE VARIANT-fJ/A-/Z POHLEDU EMPIRICKÉHO 108 // 4.1 Úvod "I4 * * * 08 // 4.2 Shrnutí výsledků dosavadních sond 110 // 4.3 Charakteristika aktuálních výzkumných sond 115 // 4.3.1 Sonda Interview ČT24 (IČT24) 117 // 4.3.2 Sonda Škola 120 // 4.3.2.1 Vzorek Základní škola 123 // 4.3.2.2 Vzorek Pedagogická fakulta 125 // 4.4 Vstupní hypotézy 127 // 4.5 Výsledky 129 // 4.5.1 Sonda IČT24 129 // 4.5.2 Sonda Škola 134 // 4.52.1 Vzorek Základní škola 135 // 4.5.2.2 Srovnání vzorků uvnitř sondy Škola 141 // 4.5.2.2.1 Slovesa viset a souviset 142 // 4.5.2.2.2 Sloveso
rozumět 143 // 4.5.2.2.3 Sloveso nabízet 144 // 4.5.2.2.4 Sloveso chybět 144 // 4.5.2.2.5 Sloveso přijíždět 145 // 4.5.2.2.6 Sloveso stavět 146 // 4.5.2.27 Sloveso shánět 146 // 4.5.2.3 Srovnání uvnitř vzorku Pedagogická fakulta 149 // 4.5.2.4 Souhrnné hodnocení sondy Škola 152 // 4.6 Ověření platnosti vstupních hypotéz 156 // 4.6.1 Hypotéza 1 156 // 4.6.2 Hypotéza 2 157 // 4.6.3 Hypotéza 3 157 // 4.6.4 Hypotéza 4 158 // 4.6.5 Hypotéza 5 158 // 4.6.6 Hypotéza 6 160 // 4.6.7 Hypotéza 7 160 // 4.6.8 Hypotéza 8 161 // 4.7 Celkové hodnocení empirických dat 161 // 4.8 Perspektivy 164 // 5 ZÁVĚR 167 // Summary 174 // Literatura 177 // Jmenný rejstřík 193 // Věcný rejstřík 196
cnb003180470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC