Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Triton, 2009
156 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-209-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001490203
Obsah // Analýza supervize poskytované v adiktologických // službách Středočeského a Ústeckého kraje...9 // Předmluva...8 // Úvod...11 // 1 Organizační prostředí...13 // 1.1 Definice supervize...13 // 1.2 Nároky na supervizi adiktologických služeb...15 // 1.3 Financování supervize v adiktologických službách...16 // 2 Design a průběh analýzy...17 // 2.1 Cíle šetření a výzkumné otázky...17 // 2.2 Použité metody a průběh analýzy...18 // 2.3 Dotazníková šetření...18 // 2.4 Individuální rozhovory...22 // 2.5 Etické otázky a metodologické limity studie...23 // 2.6 Technické, organizační a personální zajištění studie...24 // 2.7 Postřehy z terénního šetření...25 // 3 Síť poskytovatelů analyzovaných // adiktologických služeb...26 // 3.1 Síť poskytovatelů služeb ve Středočeském kraji...26 // 3.2 Síť poskytovatelů služeb v Ústeckém kraji...26 // 4 Souhrn hlavních zjištění...27 // 6 // Supervize v adiktologické praxi // Výstupy z šetření // 5 Charakteristika respondentů studie - // poskytovatelé služeb... // 5.1 Zastoupení žen a mužů... // 5.2 Věkové rozložení... // 5.3 Absolvované vzdělání... // 5.4 Další vzdělání... // 5.5 Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik ... // 5.6 Praxe v pomáhajících profesích a v současné službě // 5.7 Pracovní pozice... // 6 Charakteristika respondentů studie - supervizoři . . // 6.1 Vzdělání... // 6.2 Délka supervizní praxe...
// 7 Hlavní zjištění - poskytovatelé služeb... // 7.1 Práce pod supervizí... // 7.2 Počet supervizorů a poslední supervízor v zařízení // 7.3 Výměna supervízora... // 7.4 Zajištění supervize... // 7.5 Pohlaví supervizorů... // 7.6 Věk supervizorů... // 7.7 Místo konání supervize... // 7.8 Témata supervize ... // 7.9 Frekvence a délka supervize... // 7.10 Spokojenost se supervizí... // 7.11 Formulace témat supervize... // \ // 7.12 Subjektivní vnímání práce supervízora // a vlastní požadavek... // 7.13 Využití individuální supervize... // . . . 31 . . . 31 . . . 32 . . . 33 . . . 34 . . . 35 . . . 35 . . . 35 // 58 // 62 // Obsah // 7 // 8 Hlavní zjištění - supervizoři ...63 // 8.1 Nabídka individuální supervize...63 // 8.2 Místo supervize...63 // 8.3 Reálná vs. optimální témata supervize...64 // 8.4 Rozsah supervize ...68 // 8.5 Využití supervize...68 // 8.6 Formulace supervizní zakázky...70 // 8.7 Styl práce supervízora...70 // 8.8 Rozdíl supervize v adiktologických // a jiných službách?...73 // 8.9 Je třeba něco změnit, aby supervize // mohla fungovat lépe?...75 // 9 Seznam tabulek a obrázků...77 // 9.1 Tabulky...77 // 9.2 Obrázky ...77 // Použitá literatura...78 // Realizace supervize ve vybraných // adiktologických službách...79 // Úvod - vývoj, zavádění a praktické užívání supervize v adiktologických službách v ČR...81 // Centra primární prevence...96 // Supervize v terénních
programech...106 // Zkušenosti ze supervize jednoho Kontaktního centra ... 119 // Terapeutické komunity pro drogově závislé...130 // Supervize v doléčovacím programu ...141 // Doslov...152
(OCoLC)428368028
cnb001929139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC