Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vydání 1.
Praha : Triton, 2009
156 stran : ilustrace ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-209-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001490203
Analýza supervize poskytované v adiktologických // službách Středočeského a Ústeckého kraje 9 // Předmluva 8 // Úvod 11 // 1 Organizační prostředí 13 // 1.1 Definice supervize 13 // 1.2 Nároky na supervizi adiktologických služeb 15 // 1.3 Financování supervize v adiktologických službách 16 // 2 Design a průběh analýzy 17 // 2.1 Cíle šetření a výzkumné otázky 17 // 2.2 Použité metody a průběh analýzy 18 // 2.3 Dotazníková šetření 18 // 2.4 Individuální rozhovory 22 // 2.5 Etické otázky a metodologické limity studie 23 // 2.6 Technické, organizační a personální zajištění studie 24 // 2.7 Postřehy z terénního šetření 25 // 3 Síť poskytovatelů analyzovaných // adiktologických služeb 26 // 3.1 Síť poskytovatelů služeb ve Středočeském kraji 26 // 3.2 Síť poskytovatelů služeb v Ústeckém kraji 26 // 4 Souhrn hlavních zjištění 27 // 6 // Supervize v adiktologické praxi // Výstupy z šetření // 5 Charakteristika respondentů studie - // poskytovatelé služeb // 5.1 Zastoupení žen a mužů // 5.2 Věkové rozložení // 5.3 Absolvované vzdělání // 5.4 Další vzdělání // 5.5 Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik // 5.6 Praxe v pomáhajících profesích a v současné službě // 5.7 Pracovní pozice // 6 Charakteristika respondentů studie - supervizoři // 6.1 Vzdělání // 6.2 Délka supervizní praxe
// 7 Hlavní zjištění - poskytovatelé služeb // 7.1 Práce pod supervizí // 7.2 Počet supervizorů a poslední supervízor v zařízení // 7.3 Výměna supervízora // 7.4 Zajištění supervize // 7.5 Pohlaví supervizorů // 7.6 Věk supervizorů // 7.7 Místo konání supervize // 7.8 Témata supervize // 7.9 Frekvence a délka supervize // 7.10 Spokojenost se supervizí // 7.11 Formulace témat supervize \ // 7.12 Subjektivní vnímání práce supervízora // a vlastní požadavek // 7.13 Využití individuální supervize // . // 8 Hlavní zjištění - supervizoři 63 // 8.1 Nabídka individuální supervize 63 // 8.2 Místo supervize 63 // 8.3 Reálná vs. optimální témata supervize 64 // 8.4 Rozsah supervize 68 // 8.5 Využití supervize 68 // 8.6 Formulace supervizní zakázky 70 // 8.7 Styl práce supervízora 70 // 8.8 Rozdíl supervize v adiktologických // a jiných službách? 73 // 8.9 Je třeba něco změnit, aby supervize // mohla fungovat lépe? 75 // 9 Seznam tabulek a obrázků 77 // 9.1 Tabulky 77 // 9.2 Obrázky 77 // Použitá literatura 78 // Realizace supervize ve vybraných // adiktologických službách 79 // Úvod - vývoj, zavádění a praktické užívání supervize v adiktologických službách v ČR 81 // Centra primární prevence 96 // Supervize v terénních programech 106 // Zkušenosti ze supervize jednoho Kontaktního centra 119 // Terapeutické komunity pro drogově závislé 130 // Supervize v doléčovacím programu 141 // Doslov 152
(OCoLC)428368028
cnb001929139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC