Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
388 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0130-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1550-1 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 366-378 a rejstřík
001490219
Seznam zkratek...11 // Úvod ...18 // 1 Péče o pacienta na oddělení intenzivní péče ...19 // 2 Potřeby pacienta v intenzivní péči ...21 // OBECNÁ ČÁST // 3 Kardiopulmonální resuscitace dospělých...27 // 3.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých...28 // 3.2 Rozšířená resuscitace dospělých...30 // 4 Skórovací systémy v intenzivní péči...34 // 5 Monitorování v intenzivní péči ...37 // 5.1 Monitorování centrálního nervového systému...37 // 5.2 Monitorování dýchacího systému ...39 // 5.3 Monitorování kardiovaskulárního systému ...40 // 5.4 Monitorování tělesné teploty...44 // 5.5 Měření hemostázy...44 // 5.6 Monitorování tlaku v dutině břišní ...45 // 6 Dokumentace v intenzivní péči ...46 // 7 Enterální výživa...49 // 7.1 Zásady správného stravování...49 // 7.2 Nutriční screening...51 // 7.3 Výživa ve zdravotnických zařízeních ...55 // 7.4 Klinická enterální výživa...59 // 7.5 Umělá enterální výživa ...60 // 7.5.1 Směsi používané ? umělé enterální výživě...60 // 7.5.2 Typy sond a technika jejich zavádění...61 // 7.5.3 Komplikace enterální výživy...66 // 7.5.4 Aplikace léků nazogastrickou sondou...67 // 8 Parenterálnívýživa ... .69 // 9 Infuzní terapie...71 // 10 Péče o invazivní vstupy ...73 // 10.1 Péče o místo vpichu ...73 // 10.2 Periferní venózní kanyla ...76 // 10.2.1 Midline katétr...79 // 10.3 Krátkodobý centrální venózní katétr ...79 // 10.4 Střednědobý centrální venózní vstup zaváděný z periferie...80 // 10.5 Dlouhodobé centrální venózní vstupy...81 // 5 // 10.6 Arteriální katétr ...84 // 10.7 Péče o infuzní linku...85 // 11 Převody krve a krevních derivátů ...90 // 11.1 Rozdělení transfuzních přípravků...91 // 11.2 Aplikace transfuzních přípravků...94 //
11.3 Potransfuzní reakce...96 // 11.4 Autologní transfuze...97 // 11.5 Peroperační hemodiluce ...98 // 11.6 Rekuperace...98 // 12 Péče o pacienta s bolestí...99 // 12.1 Léčba bolesti ...103 // 12.2 Pacientem řízená analgezie...107 // 12.3 Léčba pooperační bolesti ...107 // 13 Ošetřování dekubitů a nebojících se ran...109 // 13.1 Léčba dekubitů a nebojících se ran...115 // 13.1.1 Přípravky vlhkého hojení...118 // 13.1.2 Fototerapie...123 // 13.1.3 Terapie podtlakem...124 // 13.1.4 Léčba larvami...125 // 13.2 Sorrorigenní rány ...126 // 14 Komunikace s pacientem ...128 // 14.1 Možnosti komunikace s pacienty v intenzivní péči ...130 // 14.2 Komunikace s rodinou pacienta...132 // 15 Fyzioterapie v intenzivní péči...135 // 15.1 Predoperační příprava...135 // 15.2 Léčebná tělesná výchova ...135 // 15.2.1 Dechová gymnastika...136 // 15.2.2 Pasivní léčebná tělesná výchova...137 // 15.2.3 Aktivní léčebná tělesná výchova...139 // 16 Bazálni stimulace ...141 // 17 Diabetes mellitus ...144 // 17.1 Diabetik v intenzivní péči...145 // 17.2 Akutní komplikace diabetů...146 // 17.3 Léčba inzulínem...147 // 18 Hyperbarická oxygenoterapie...151 // 19 Prevence a kontrola infekcí...155 // 19.1 Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí...157 // 19.2 Standardní bariérová technika...159 // 19.2.1 Hygienická péče...161 // 19.3 Izolační opatření...169 // 19.3.1 Kontaktní izolace...170 // 19.3.2 Kapénková izolace...174 // 19.3.3 Vzdušná izolace...175 // 6 // 19.3.4 Preventivní izolace...176 // 19.4 Prioritní skupiny HAI...177 // 19.4.1 Infekce krevního řečiště...177 // 19.4.2 Ventilátorové pneumonic...179 // 19.4.3 Močové infekce...180 // 19.4.4 Infekce v místě chirurgického výkonu...182 // 19.5 Hygiena rukou...184 // 20 Péče o pacienty s HIV a onemocněním AIDS...190 //
21 Dezinfekce...197 // 21.1 Fyzikální dezinfekce...197 // 21.2 Fyzikálně-chemická dezinfekce ...197 // 21.3 Chemická dezinfekce ...197 // 21.4 Biologická ochrana ...201 // 21.5 Vyšší stupeň dezinfekce...201 // 21.6 Dvoustupňová dezinfekce...202 // 22 Sterilizace ...203 // 22.1 Předsterilizační příprava ...203 // 22.2 Fyzikální sterilizace...204 // 22.3 Chemická sterilizace...205 // 22.4 Ukládání a exspirace vysterilizovaného materiálu...206 // 22.5 Kontrola účinnosti sterilizace ...206 // 23 Péče o zemřelého z pohledu sestry ...207 // 23.1 Smrt mozku...208 // 23.2 Péče o dárce orgánů...209 // 23.3 Paliativní péče ...211 // 24 Syndrom vyhoření...214 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 25 Acidobazická rovnováha...219 // 26 Centrální nervový systém ...222 // 26.1 Základní anatomie a fyziologie nervového systému...222 // 26.2 Poruchy vědomí ...229 // 26.3 Poranění páteře...231 // 26.4 Křečové stavy...232 // 26.5 Otok mozku ...234 // 26.6 Hydrocefalus...235 // 26.6.1 Zevní komorová drenáž...237 // 26.6.2 Lumbální drenáž...237 // 26.7 Lumbální punkce ...237 // 26.8 Zkratové operace...238 // 26.9 Dekompresní kraniektomie...239 // 26.10 Baklofenová pumpa ...239 // 26.11 Apalický syndrom...240 // 7 // 27 Dýchací systém...242 // 27.1 Základní anatomie a fyziologie dýchacího systému...242 // 27.2 Péče o dýchací cesty...245 // 27.2.1 Podávání kyslíku v intenzivní péči...245 // 27.2.2 Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči...248 // 27.2.3 Sledování pacienta...256 // 27.2.4 Ošetřovatelská péče o ETR a TSK ...259 // 27.2.5 Toaleta dýchacích cest...261 // 27.2.6 Zvlhčení vdechované směsi, inhalace ...264 // 27.3 Neinvazivní plieni venti
27.4 Umělá plicní ventilace...268 // 27.4.1 Konvenční umělá plieni ventilace...268 // 27.4.2 Nekonvenční umělá plieni ventilace...274 // 27.5 ECMO - extracorporeal membrane oxygenation ...275 // 27.6 ECLS - extracorporeal lung support ...279 // 27.7 Léčba oxidem dusnatým ...280 // 27.8 Pronační poloha ...280 // 27.9 Hrudní drenáž...281 // 28 Kardiovaskulární systém ...286 // 28.1 Základní anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému ...286 // 28.2 Arytmie...288 // 28.3 Kardiologické implantáty...297 // 28.3.1 Kardiostimulátor...297 // 28.3.2 ICD...301 // 28.4 Mechanická srdeční podpora...303 // 28.5 Kardioverze...305 // 28.6 SKG ...305 // 28.7 PICA ...306 // 28.8 Mimotělní oběh ...307 // 28.9 Perikardiocentéza ... 308 // 28.10 Masáž karotického sinu...309 // 28.11 Podvazy končetin (nekrvavá venepunkce) ...309 // 28.12 Antikoagulační léčba ...309 // 28.13 Sexuální život s onemocněním srdce ...310 // 29 Gastrointestinální trakt...313 // 29.1 Základní anatomie a fyziologie GIT...313 // 29.2 Krvácení do GIT...318 // 29.3 Poruchy vyprazdňování stolice ...321 // 29.4 Hemoroidy ...325 // 29.5 Zvracení...326 // 29.6 Stomie GIT...327 // 30 Močový systém...333 // 30.1 Základní fyziologie a anatomie ledvin a močových cest ...333 // 30.2 Péče o inkontinentního pacienta...335 // 30.3 Katetrizace močového měchýře ...339 // 30.4 Perkutánní punkční epicystostomie...343 // 8 // 30.5 Urostomie...344 // 30.6 Cévní přístupy u dialyzovaného pacienta...345 // 30.7 Extrakorporální eliminační metody...348 // 30.8 Peritoneální dialýza...353 //
Příloha 1: Práva pacientů...357 // Příloha 2: Oblékání/svlékání jednorázového empíru...358 // Příloha 3: Postup při mytí rukou vodou a mýdlem ...359 // Příloha 4: Chirurgická dezinfekce rukou...360 // Příloha 5: Postup při hygienické dezinfekci rukou ...361 // Příloha 6: Postup při navlékání/sejmutí jednorázových rukavic...362 // Příloha 7: Postup při navlékání/sejmutí sterilních rukavic...363 // Příloha 8: Operační bezpečnostní checklist ...365 // Literatura...366 // Rejstřík...379
(OCoLC)1200246388
cnb003214642

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC