Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:33x 
BK
EB
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
388 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0130-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1550-1 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na stranách 366-378 a rejstřík
001490219
Seznam zkratek 11 // Úvod 18 // 1 Péče o pacienta na oddělení intenzivní péče 19 // 2 Potřeby pacienta v intenzivní péči 21 // OBECNÁ ČÁST // 3 Kardiopulmonální resuscitace dospělých 27 // 3.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých 28 // 3.2 Rozšířená resuscitace dospělých 30 // 4 Skórovací systémy v intenzivní péči 34 // 5 Monitorování v intenzivní péči 37 // 5.1 Monitorování centrálního nervového systému 37 // 5.2 Monitorování dýchacího systému 39 // 5.3 Monitorování kardiovaskulárního systému 40 // 5.4 Monitorování tělesné teploty 44 // 5.5 Měření hemostázy 44 // 5.6 Monitorování tlaku v dutině břišní 45 // 6 Dokumentace v intenzivní péči 46 // 7 Enterální výživa 49 // 7.1 Zásady správného stravování 49 // 7.2 Nutriční screening 51 // 7.3 Výživa ve zdravotnických zařízeních 55 // 7.4 Klinická enterální výživa 59 // 7.5 Umělá enterální výživa 60 // 7.5.1 Směsi používané ? umělé enterální výživě 60 // 7.5.2 Typy sond a technika jejich zavádění 61 // 7.5.3 Komplikace enterální výživy 66 // 7.5.4 Aplikace léků nazogastrickou sondou 67 // 8 Parenterálnívýživa .69 // 9 Infuzní terapie 71 // 10 Péče o invazivní vstupy 73 // 10.1 Péče o místo vpichu 73 // 10.2 Periferní venózní kanyla 76 // 10.2.1 Midline katétr 79 // 10.3 Krátkodobý centrální venózní katétr 79 // 10.4 Střednědobý centrální venózní vstup zaváděný z periferie 80 // 10.5 Dlouhodobé centrální venózní vstupy 81 // 5 // 10.6 Arteriální katétr 84 // 10.7 Péče o infuzní linku 85 // 11 Převody krve a krevních derivátů 90 // 11.1 Rozdělení transfuzních přípravků 91 // 11.2 Aplikace transfuzních přípravků 94 //
11.3 Potransfuzní reakce 96 // 11.4 Autologní transfuze 97 // 11.5 Peroperační hemodiluce 98 // 11.6 Rekuperace 98 // 12 Péče o pacienta s bolestí 99 // 12.1 Léčba bolesti 103 // 12.2 Pacientem řízená analgezie 107 // 12.3 Léčba pooperační bolesti 107 // 13 Ošetřování dekubitů a nebojících se ran 109 // 13.1 Léčba dekubitů a nebojících se ran 115 // 13.1.1 Přípravky vlhkého hojení 118 // 13.1.2 Fototerapie 123 // 13.1.3 Terapie podtlakem 124 // 13.1.4 Léčba larvami 125 // 13.2 Sorrorigenní rány 126 // 14 Komunikace s pacientem 128 // 14.1 Možnosti komunikace s pacienty v intenzivní péči 130 // 14.2 Komunikace s rodinou pacienta 132 // 15 Fyzioterapie v intenzivní péči 135 // 15.1 Predoperační příprava 135 // 15.2 Léčebná tělesná výchova 135 // 15.2.1 Dechová gymnastika 136 // 15.2.2 Pasivní léčebná tělesná výchova 137 // 15.2.3 Aktivní léčebná tělesná výchova 139 // 16 Bazální stimulace 141 // 17 Diabetes mellitus 144 // 17.1 Diabetik v intenzivní péči 145 // 17.2 Akutní komplikace diabetů 146 // 17.3 Léčba inzulínem 147 // 18 Hyperbarická oxygenoterapie 151 // 19 Prevence a kontrola infekcí 155 // 19.1 Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí 157 // 19.2 Standardní bariérová technika 159 // 19.2.1 Hygienická péče 161 // 19.3 Izolační opatření 169 // 19.3.1 Kontaktní izolace 170 // 19.3.2 Kapénková izolace 174 // 19.3.3 Vzdušná izolace 175 // 6 // 19.3.4 Preventivní izolace 176 // 19.4 Prioritní skupiny HAI 177 // 19.4.1 Infekce krevního řečiště 177 // 19.4.2 Ventilátorové pneumonic 179 // 19.4.3 Močové infekce 180 // 19.4.4 Infekce v místě chirurgického výkonu 182 // 19.5 Hygiena rukou 184 // 20 Péče o pacienty s HIV a onemocněním AIDS 190 //
21 Dezinfekce 197 // 21.1 Fyzikální dezinfekce 197 // 21.2 Fyzikálně-chemická dezinfekce 197 // 21.3 Chemická dezinfekce 197 // 21.4 Biologická ochrana 201 // 21.5 Vyšší stupeň dezinfekce 201 // 21.6 Dvoustupňová dezinfekce 202 // 22 Sterilizace 203 // 22.1 Předsterilizační příprava 203 // 22.2 Fyzikální sterilizace 204 // 22.3 Chemická sterilizace 205 // 22.4 Ukládání a exspirace vysterilizovaného materiálu 206 // 22.5 Kontrola účinnosti sterilizace 206 // 23 Péče o zemřelého z pohledu sestry 207 // 23.1 Smrt mozku 208 // 23.2 Péče o dárce orgánů 209 // 23.3 Paliativní péče 211 // 24 Syndrom vyhoření 214 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 25 Acidobazická rovnováha 219 // 26 Centrální nervový systém 222 // 26.1 Základní anatomie a fyziologie nervového systému 222 // 26.2 Poruchy vědomí 229 // 26.3 Poranění páteře 231 // 26.4 Křečové stavy 232 // 26.5 Otok mozku 234 // 26.6 Hydrocefalus 235 // 26.6.1 Zevní komorová drenáž 237 // 26.6.2 Lumbální drenáž 237 // 26.7 Lumbální punkce 237 // 26.8 Zkratové operace 238 // 26.9 Dekompresní kraniektomie 239 // 26.10 Baklofenová pumpa 239 // 26.11 Apalický syndrom 240 // 7 // 27 Dýchací systém 242 // 27.1 Základní anatomie a fyziologie dýchacího systému 242 // 27.2 Péče o dýchací cesty 245 // 27.2.1 Podávání kyslíku v intenzivní péči 245 // 27.2.2 Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči 248 // 27.2.3 Sledování pacienta 256 // 27.2.4 Ošetřovatelská péče o ETR a TSK 259 // 27.2.5 Toaleta dýchacích cest 261 // 27.2.6 Zvlhčení vdechované směsi, inhalace 264 // 27.3 Neinvazivní plicní ventilace //
27.4 Umělá plicní ventilace 268 // 27.4.1 Konvenční umělá plicní ventilace 268 // 27.4.2 Nekonvenční umělá plicní ventilace 274 // 27.5 ECMO - extracorporeal membrane oxygenation 275 // 27.6 ECLS - extracorporeal lung support 279 // 27.7 Léčba oxidem dusnatým 280 // 27.8 Pronační poloha 280 // 27.9 Hrudní drenáž 281 // 28 Kardiovaskulární systém 286 // 28.1 Základní anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému 286 // 28.2 Arytmie 288 // 28.3 Kardiologické implantáty 297 // 28.3.1 Kardiostimulátor 297 // 28.3.2 ICD 301 // 28.4 Mechanická srdeční podpora 303 // 28.5 Kardioverze 305 // 28.6 SKG 305 // 28.7 PICA 306 // 28.8 Mimotělní oběh 307 // 28.9 Perikardiocentéza 308 // 28.10 Masáž karotického sinu 309 // 28.11 Podvazy končetin (nekrvavá venepunkce) 309 // 28.12 Antikoagulační léčba 309 // 28.13 Sexuální život s onemocněním srdce 310 // 29 Gastrointestinální trakt 313 // 29.1 Základní anatomie a fyziologie GIT 313 // 29.2 Krvácení do GIT 318 // 29.3 Poruchy vyprazdňování stolice 321 // 29.4 Hemoroidy 325 // 29.5 Zvracení 326 // 29.6 Stomie GIT 327 // 30 Močový systém 333 // 30.1 Základní fyziologie a anatomie ledvin a močových cest 333 // 30.2 Péče o inkontinentního pacienta 335 // 30.3 Katetrizace močového měchýře 339 // 30.4 Perkutánní punkční epicystostomie 343 // 8 // 30.5 Urostomie 344 // 30.6 Cévní přístupy u dialyzovaného pacienta 345 // 30.7 Extrakorporální eliminační metody 348 // 30.8 Peritoneální dialýza 353 //
Příloha 1: Práva pacientů 357 // Příloha 2: Oblékání/svlékání jednorázového empíru 358 // Příloha 3: Postup při mytí rukou vodou a mýdlem 359 // Příloha 4: Chirurgická dezinfekce rukou 360 // Příloha 5: Postup při hygienické dezinfekci rukou 361 // Příloha 6: Postup při navlékání/sejmutí jednorázových rukavic 362 // Příloha 7: Postup při navlékání/sejmutí sterilních rukavic 363 // Příloha 8: Operační bezpečnostní checklist 365 // Literatura 366 // Rejstřík 379
(OCoLC)1200246388
cnb003214642

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC