Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
747 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1963-4 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
Učebnice základního medicínského oboru byla po devíti letech aktualizována ve všech svých částech, tak jak si to vyžádal vědecký pokrok. Publikace je nezbytná nejen pro studium medicíny, ale i pro další medicínskou praxi..
České a anglické resumé
001490226
Předmluva 9 // 1 FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY (Otomar Kittnar, Miloš Langmeier, Jaromír Mysliveček) 13 // 1.1 Uspořádání lidského těla 13 // 1.2 Homeostaza 20 // 1.3 Fyziologie buňky 30 // 1.4 Receptory 39 // 1.4.3 Receptorové regulace 47 // 1.5 Celulární transportní systémy 50 // 1.6 Vývoj a obnova tkání 55 // 2 OBECNÁ NEUROFYZIOLOGIE (Miloš Langmeier) 63 // 2.1 Reflex 63 // 2.2 Neuron 64 // 2.2.7 Wallerova degenerace a regenerace 83 // 2.3 Neuroglie 84 // 3 FYZIOLOGIE SVALSTVA (Eduard Kuriščák) 87 // 3.1 Fyziologie kosterní svaloviny 87 // 3.2 Hladký sval 109 // 3.2.4 Propojení excitace a kontrakce 113 // 4 FYZIOLOGIE KRVE (Vladimír Riljak) 117 // 4.1 Obecné vlastnosti krve 117 // 4.2 Krevní plazma 117 // 4.3 Červené krvinky (erytrocyty, červená krevní tělíska, red blood cells) 124 // 4.4 Bílé krvinky 140 // 4.5 Krevní destičky 141 // 4.6 Hemostáza - zástava krvácení 142 // 4.7 Fyziologie sleziny 149 // 5 FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU (Otomar Kittnar) 151 // 5.1 Funkční organizace srdečně-cévního systému 151 // 5.2 Hemodynamika krevního oběhu 162 // 5.3 Obecné uspořádání systémového oběhu 169 // 5.4 Řídící mechanizmy srdečně-cévního systému 169 // 5.5 Mechanizmy řízení činnosti srdce 184 // 5.6 Arteriální část systémového krevního řečiště 218 // 5.7 Mikrocirkulace 225 // 5.8 Lymfatický systém 229 // 5.9 Venózní část systémového oběhu 230 // 5.10 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech 233 // 5.11 Zevní projevy srdeční činnosti i 243 // 6 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ (Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček) 259 // 6.1 Význam a funkce dýchacího ústrojí 259 // 6.2 Funkční morfologie dýchacího ústrojí 263 // 6.3 Plicní objemy a kapacity 264 // 6.4 Základní mechanizmy respirace 267 // 6.5 Mechanika dýchání 268 // 6.6 Perfuze a poměr ventilace perfuze 274 //
6.7 Transport plynů krví, zásobování tkání 277 // 6.8 Řízení dýchání 281 // 6.9 Dýchací systém za nízkého atmosférického tlaku 284 // 7 FYZIOLOGIE TRÁVENÍ A VSTŘEBÁVÁNÍ (Kateřina Jandová, Vladimír Riljak, Jaroslav Pokorný) 287 // 7.1 Sekrece 287 // 7.2 Trávení a vstřebávání 312 // 7.3 Motilita zažívacího traktu 321 // 7.4 Vylučování 331 // 7.5 Imunitní systém trávicího traktu 332 // 7.6 Řízení funkcí trávicího traktu 333 // 7.7 Skladování potravy 340 // 7.8 Činnost jednotlivých oddílů trávicího traktu 341 // 7.9 Zvláštnosti krevního oběhu v trávicí trubici 343 // 7.10 Játra 344 // 8 FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ (Otomar Kittnar) 347 // 8.1 Význam a funkce vylučovacího systému 347 // 8.2 Funkční morfologie ledvin 353 // 8.3 Základní procesy tvorby moči 358 // 8.4 Regulační funkce ledvin 388 // 8.5 Vývodné cesty močové 411 // 8.6 Základní funkční vyšetření ledvin 417 // 9 ŘÍZENÍ METABOLICKÝCH POCHODŮ V ORGANIZMU (Otomar Kittnar) 425 // 9.1 Klasifikace metabolických reakcí 425 // 9.2 Řízení chemických reakcí 425 // 9.3 Řízení metabolických reakcí 430 // 9.4 Energetická bilance organizmu 440 // 10 TERMOREGULACE (Jaroslav Pokorný) 443 // 10.1 Výkyvy tělesné teploty 443 // 10.2 Systém izolace těla 443 // 10.3 Výměna tepla s prostředím v povrchních vrstvách těla 444 // 10.4 Termoregulační mechanizmy 445 // 10.5 Řízení tělesné teploty 447 // 10.6 Horečka 448 // 11 FYZIOLOGIE KŮŽE (Jaroslav Pokorný) 451 // 11.1 Stavba kůže 451 // 11.2 Funkce kůže 454 // 12 ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA (Otomar Kittnar) 455 // 12.1 Pufrovací systémy 456 // 12.2 Respirační kompenzace 458 // 12.3 Renální kompenzace 460 //
13 FYZIOLOGIE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (Dana Marešová) 465 // 13.1 Obecné mechanizmy humorálních regulací 465 // 13.2 Produkce hormonů periferními endokrinními žlázami - hypotalamo-hypofyzární systém 476 // 13.3 Produkce hormonů endokrinními žlázami - řízení jednoduchou zpětnou vazbou 496 // 13.4 Nervově řízené uvolňování hormonů 506 // 13.5 Produkce hormonů neendokrinními typy buněk (tkáňové hormony) 508 // 14 FYZIOLOGIE REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (Dana Marešová) 513 // 14.1 Pohlavní diferenciace 513 // 14.2 Reprodukční systém muže 515 // 14.3 Reprodukční systém ženy 523 // 14.4 Těhotenství 531 // 14.5 Úvod do fyziologie novorozence 539 // 14.6 Sexuální chování 540 // 15 FYZIOLOGIE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (Miloš Langmeier, Dana Marešová, Jaroslav Pokorný) 543 // 15.1 Organizace a funkce CNS 543 // 15.2 Vnitřní prostředí CNS 547 // 15.3 Biologické rytmy 560 // 15.4 Integrační funkce centrálního nervového systému 569 // 15.5 Fyziologie chování a paměti 577 // 16 SENZORICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM (Jaroslav Pokorný) 589 // 16.1 Receptory a senzorické systémy 589 // 16.2 Buněčné mechanizmy senzorických funkcí 590 // 16.3 Rozdělení receptorů 592 // 16.4 Vnímání vlastního těla 600 // 16.5 Zrak 615 // 16.6 Sluch 625 // 16.7 Chuť a čich 629 // 17 MOTORICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM (Miloš Langmeier, Stanislav Trojan) 635 // 17.1 Spinální mícha 636 // 17.2 Mozkový kmen 646 // 17.3 Mozeček 652 // 17.4 Bazálni ganglia 655 // 17.5 Mozková kůra 657 // 18 AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM (Jaromír Mysliveček) 661 // 18.1 Autonomní ústředí 661 // 18.2 Periferní oddíly 675 // 18.3 Neurochemie autonomního nervového systému 678 // 18.4 Enterický nervový systém 683 //
19 FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE (Otomar Kittnar) 685 // 19.1 Rezervy organizmu pro pracující svaly 686 // 19.2 Začátek svalového výkonu 686 // 19.3 Tělesná zátěž ve fázi ustáleného stavu 696 // 19.4 Konec ustáleného stavu 700 // 19.5 Únava 703 // 19.6 Pozátěžový stav 704 // 20 FYZIOLOGIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU (Otomar Kittnar) 705 // 20.1 Funkční morfologie imunitního systému 705 // 20.2 Imunitní odpověď 706 // 21 FYZIOLOGIE STÁRNUTÍ (Otomar Kittnar, Dana Marešová) 719 // 21.1 Změny v oběhovém systému 720 // 21.2 Změny v dýchacím systému 721 // 21.3 Změny v zažívacím systému 722 // 21.4 Změny ve vylučovacím systému 722 // 21.5 Změny endokrinních funkcí 723 // 21.6 Změny v nervovém systému 723 // 21.7 Změny ve smyslových orgánech 724 // 21.8 Změny v pohybovém ústrojí 724 // 21.9 Změny na kůži 724 // Seznam použitých zkratek 725 // Rejstřík 731 // Souhrn 741 // Summary 743

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC