Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
225 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3523-0 (vázáno)
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3776
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglická a německá resumé
001490241
Spis tresci // Wst$p (Božena Czwojdrak, Feliks Kiryk, Jerzy Sperka)... 7 // Božena Czwojdrak: Opieka czy nepotyzm - Wojciech Jastrz bicc i jego // rodzina... 9 // Jerzy Sperka: Wojciech Jastrz biec - faworyt króla Wladystawa JagieBy. . . 19 // Kazimierz Pacuski: Wojciech Jastrz biec jako biskup poznaňski na Mazowszu // (1399-1412). Erygowanie kapituly kolegiackiej w Warszawie...39 // Sobieslaw Szybkowski: Biskup poznaňski Wojciech Jastrz biec jako starosta // koniňski...53 // Adam Szweda: Biskup poznaňski i arcybiskup gniežnieňski Wojciech Jastrz$- // biec w kontaktach z zákonem krzyžackim...77 // Adam Kozak: Konsystorz poznaňski za pontyfikatu biskupa Wojciecha Ja- // strz bca w šwietle najstarszych ksi g wpisów (1404-1411)... 91 // Marek A. Janicki: „I uszkodziles króla i wszytk koron$ pospólstwa” Compromissum w Koszycach w 1419 roku oraz proces Wojciecha Jastrz bca na zjež-dzie w L czycy w 1420 roku w šwietle wspólczesnego laciňsko-polskiego dokumentu Mikolaja Tr by i relacji Jana Dlugosza...109 // Krzysztof Ožóg: Biskupa Wojciecha Jastrz bca paterna sollicitudo o Košciól // krakowski. Statuty synodálne z roku 1420 145 // Elžbieta Knapek: Udzial kanoników krakowskich w zarz dzie diecezj za // pontyfikatu Wojciecha Jastrz bca...161 // Marta Czyžak: Dzialalnosč duszpasterska arcybiskupa Wojciecha Jastrz bca. // Ordynacja z 1426 roku dia duchowieňstwa katedry gniežnieňskiej. . . . 171 // Piotr Pokora: Piecz cie Wojciecha Jastrz bca...189
// Mateusz Grz da: Uwagi o patronacie artystycznym Wojciecha Jastrz bca . . 213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC