Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie I
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
206 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3595-7 (vázáno)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3800
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně anglický text, anglická a polská resumé
001490242
Spis tresci // Wst$p (Danuta Gabryš-Barker, Ryszard Kalamarz, Maria Steč)... 7 // Halina Chodkiewicz // Rola czytania w jazyku obcym i uczenia si$ z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej... 11 // Agnieszka M. Sendur // Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materialów dydaktycznych . . 27 // Elžbieta Fabian, Aleksandra Serwotka // Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A Study of Selected Academic Textbooks... 43 // Monika Horysniak // Róžnorodnosč pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki jazyka obcego . 57 // Maria Stec // Multimodality of Cultural Content in ELT Materials - A Comparative Study in the Polish Contex... 81 // Dorota Pudo // Rola literatury i mediów obcoj zycznych w ksztaltowaniu j zykowego Ja idealnego uczniów... 103 // Ewa Póltorak // Nauczanie j zyków obcych w dobie nowych technologii: multimediálně narz dzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informaeji zwrotnych . . 119 // Ewelina Poniedzialek // Filmy krótkometražowe w nauezaniu jazyka hiszpanskiego... 135 // Agnieszka Kruszyňska // Lekcje jazyka obcego online dia dzieci - analiza problemów, narz dzi oraz materialów dydaktycznych... 151 // Beata Bury // To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English... 165 // Joanna Milosz-Bartczak // Academic English for Engineers - podejscie zadaniowe w specjalistycznym šrodowisku ksztalcenia j zykowego... 177 // Agnieszka Gadomska // Teaching (Academic) Research
Skills Using Technology... 189 // Noty...203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC