Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
V Banskej Bystrici : Belianum, 2019
119 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1577-3
Filozofická fakulta
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
001490251
Úvod...3 // 1 Spoločenské východiská edukácie seniorov...7 // 1.1 Vymedzenie pojmu senior...H // 1.2 Edukácia seniorov vo vedomostnej spoločnosti...15 // 1.3 Vymedzenie pojmu geragogika...17 // 1.4 Vedomostná spoločnosť a celoživotné vzdelávanie...20 // 1.5 Edukácia seniorov v celoživotnom vzdelávaní...23 // 1.6 Platformy edukácie seniorov v SR...29 // 1.7 Dostupnosť vzdelávania seniorov v kurzoch // anglického jazyka na UTV v SR...32 // 2 Pedagogicko-psychologické východiská edukácie seniorov... 36 // 2.1 Učenie a učenie sa...36 // 2.2 Charakteristika obdobia staršej dospelosti (staroby).40 // 2.2.1 Fyziologické faktory učenia sa v období // staršej dospelosti (staroby)...44 // 2.2.2 Psychologické faktory ovplyvňujúce výsledok // učenia sa v staršej dospelosti...49 // 3 Didaktické východiská edukácie seniorov...68 // 3.1 Ciele...68 // 3.2 Obsah...73 // 3 // 77 // 3.3 Metódy... // 3.4 Formy jazykovej edukácie...80 // 3.5 Didaktické zásady a princípy...83 // 3.5.1 Motivácia seniora učiť sa cudzí jazyk...83 // 3.5.2 Princípy interakcie seniora a učiteľa...87 // 3.5.3 Princíp výberu a organizácie učiva...89 // 3.5.4 Princíp manažovania procesu učenia...90 // 3.6 Didaktická zásady...91 // 3.6.1 Zásada priority zvukovej názornosti pred zrakovou.91 // 3.6.2 Zásada rečovej produkcie pred jazykovou teóriou..92 // 3.6.3 Zásada orálneho základu...92 // 4 Výskum...95 // 4.1 Cieľ výskumu a výskumné otázky...95 // 4.2 Výskumná vzorka...96 // 4.3 Výskumná metóda...96 // 4.4 Výsledky výskumu...97 // 4.5 Diskusia...101 // Záver...103 // Resumé...105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC