Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
248 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3431-8 (brožováno)
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3756
Obsahuje bibliografii na stranách 225-235, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a francouzské resumé
001490255
Spis tresci // Wstep // Tradycja mitologiczna w literaturze staropolskiej — wobec braku syntézy / 7 // Cz šc I // Rej i mitologia / 17 // „Owa prosto b dziecie ze mnie miec Chirona". Kod mitologiczny Fraszek Jana Kochanowskiego / 31 // Cz šc II // Apollo u žlóbka i stajenka, która przewyžsza Olimp. Antyk w staropolskich pastorálkách dramatycznych / 53 // Z problemów genologii / 53 // Poscamus Olympum. Mitologizmy w funkcji zapožyczen leksykal-nych / 57 // Cynthius alter i Apollo chrzešcijanski / 62 // Lucyfer w Hadesie: mitologiczno-chrzešcijanski obraz piekla / 70 // Numina fracta cadent. Aksjologizacja šwiata antycznego / 81 Ultima aetas — felix aetas. Ekloga IV Wergiliusza jako tradycja literac-ka / 88 // Polio polski Kaspra Miaskowskiego: Wergiliusz odmieniony „wedle potrze-by" / 93 // Mitologia w perswazji kaznodziejskiej / 107 Uwagi wst pne / 107 // „Inwencyje poetyckie", czyli egzempla / 111 // Wszechmocny Jowisz i slepy Kupidyn / 119 „Jako pisal Pausonias". Erudycja i quasi-erudycja / 123 Errat antiquitas: aksjologizacja mitologii / 128 // 5 // Cz§sc III // Slodki i okrutny. Wizerunek Kupidyna w poezji staropolskiej / 139 Eros — Amor — Kupidyn w literaturze klasycznej / 139 „Mitose jest Muzc Kupido mym Febem" / 143 // „Bóg caly" — „chlopicjteczko niewieliezkie". Boskie i dzieci ce oblieze Erosa / 146 // „Strzelec okrutny, zbójca wierutny" / 157 // „Amor, co wszystkich zwyci za"? / 165 // Postscriptum: Kupidyn i Šmierc, czyli
? pewnej niezwyklej przygodzie antycznego božka w poezji staropolskiej opisanej / 174 // Topika mitologiczna w poezji dawnej / 187 // Szyfr, kod i konweneja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologici" / 211 // Bibliografěa / 225 // Nota edytorska / 237 // Indeks nazwisk / 239 // Summary / 245 Resume / 247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC