Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
191 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3527-8 (brožováno)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3793
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečný anglický text, anglická a polská resumé
001490264
Table of Contents / Spis tresci // 7 Preface {Agnieszka Solská) // 11 Przedmowa {Agnieszka Solska) // I. The English Part / I. Cz sc angielska // 17 Jaroslaw Zawadzki // Loliness and solitude in Bian Zhilin’s poems [Samotnošc i osamotnienie w poezji Bian Zhilina] // 34 Katarzyna Knol 1 // DUzi bŕole or tiizlpŕolel The perception of Mandarin word-initial stops by Poles [Dŕzi bŕole czy tuzípáolel Postrzeganie naglosowych spólglosek zwartych w mandaryhskiej chiiíszczyžnie przez Polaków] // 51 Agnieszka Solska // Shuangguan: Linguistic and cultural aspects of the Chinese art of punning [Shuangguan: j zykowe i kulturowe aspekty chihskiej sztuki poshjgiwania si kalamburami] // 67 Sabina Sweta Sen-Podstawska // Living the abbinava: Sensory-somatic approaches to rasa-bhäva in Odissi dance // [Przežywanie abhinaya: zmyslowo-somatyczne sposoby podej scia do rasa-bhäva w tancu Odissi] // 82 Andrew R. Woollock // Project e-??: Engaging hope - An exploration of Freire’s Critical Pedagogy through arts-based inquiry with a Belfast community // [Projekt e-ma\\ pobudzanie nadziei - spojrzenie na pedagogiky krytycznq Freire’a poprzez wglqd w spolecznošc Belfastu w oparciu ? sztuky] // II. Cz šc polská / II. The Polish Part // 105 Zuzanna Fluder // Czy istnieje filozofia Japonska? // [Does Japanese philosophy exist?] // 117 Ewa Tomporek-Fukuoka // Fenomen Garage/ - Japonska tradycja w komunikacji interpersonalnej oraz w biznesie // [The phenomeon of haragei - A Japanese
tradition of interpersonal and business communication] // 131 Marcelina Mrowiec // Trywializacja kultury japonskiej w mediach masowych [The trivialization of the Japanese culture in mass media] // 142 Julian Marcinów // Wspókzešni samuraj ? wie? Ewolucja modelu spotecznego salary mana w Japonii XX i pierwszych lat XXI wieku // [Present-day samurai? The evolution of the social model of the salaryman in the Japan of the 20th century and the beginning of the 21st century] // 162 Maria Spiechowicz // Yoroshiku onegaishimasu - koncepcja „twarzy” czy „stanowiska”? // Rodzaje grzecznošci w japonskiej formule grzecznošciowej [Yoroshiku onegaishimasu - The concept of ‘face’ or ‘social standing’? // Types of politeness in a Japanese politeness formula] // 172 Dagmara Wasilewska // Paradoks (acintyatva) w filozofii Džiwy Gos warn ina [Paradox {acintyatva) in Jiva Goswami’s philosophy]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC