Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017
175 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-269-1 (brožováno)
Bibliotheca theologica ; 8
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001490301
Obsah // Nemoc a bolest v životě človeka 15 // 1.1 Spirituální a pastorační péče 15 // 1.2 Historie 17 // 1.3 Nemoc, utrpení a bolest v současné době 20 // 1.4 Odraz nemoci a bolesti v životě člověka 23 // 1.5 Nemoc jako výzva a úkol 24 // 1.6 Spiritualita a náboženství 27 // 1.7 Reakce člověka na ohrožení nemocí // a utrpením 30 // 1.8 Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry 32 // 1.9 A smrt? 35 // 1.10 Ti, kdo nemocné a umírající doprovázejí 36 // Spiritualita nemocného 38 // 2.1 Vnější a vnitřní svět nemocných 38 // 2.2 Blízké a vzdálené cíle 40 // 2.3 Naděje jako duchovní potřeba 41 // 2.4 Pojmy „spirituální“ a „duchovní“ 44 // 2.5 Spirituální hodnoty a spirituální cíle 46 // Kvalita života 48 // 3.1 Kvalitu života hodnotí nemocný sám 48 // 3.2 Tři časové fáze spoluurčující kvalitu života 49 // 3.3 Význam minulosti, přítomnosti // a budoucnosti v perspektivě nemocného 50 // Formy a stupne spirituality 54 // 4.1 Spiritualita obecná 54 // 4.2 Obecná spiritualita spojená // s existenciálními otázkami 56 // 4.3 Spiritualita s podílem „náboženských // vzpomínek“ 58 // 4.4 Spiritualita vlastního duchovního světa 59 // 4.5 Spiritualita více či méně neznámého // náboženství 59 // 4.6 Spiritualita takzvaných sekt 60 // 4.7 Spirituality léčitelů 61 // 4.8 Spiritualita člověka integrovaného // v některém „velkém náboženství“ 62 // 4.9 Falešná spiritualita
63 // 4.10 Pověrečná spiritualita 63 // Křesťanská spiritualita a její náboženské projevy 64 // 5.1 Římskokatolická církev 65 // 5.2 Pravoslavná církev 70 // 5.3 Českobratrská církev evangelická 72 // 5.4 Církev československá husitská 73 // 5.5 Církev Křesťanská společenství 73 // 5.6 Apoštolská církev 74 // 5.7 Spiritualita Romů 74 // Spirituality mimokřesťanské 76 // 6.1 Spiritualita muslimů 76 // 6.2 Spiritualita židů 77 // 6.3 Svědkové Jehovovi 78 // 6.4 Spirituality kultů a tzv. nových // náboženských hnutí 79 // 6.5 Synkretistické spirituality 79 // Posuzování spirituality 81 // 7.1 Hledisko religionistické 82 // 7.2 Hledisko teologické 82 // 7.3 Hlediska psychologie a medicíny 83 // Spirituální dimenze v nemoci 84 // 8.1 Spiritualita v nemoci objevovaná 84 // 8.2 Spiritualita potlačovaná 85 // 8.3 Spiritualita znovu odkrývaná 86 // 8.4 Spiritualita integrovaná 86 // Spirituální aspekty nemoci a bolesti 88 // 9.1 Různé aspekty lidského života 89 // 9.2 Existenciálni otázky 90 // 9.3 Specificky náboženská témata 91 // 9.4 Náboženská víra jako zátěž 92 // 9.5 Náboženská víra jako pomoc 93 // 9.6 Jak poskytovat spirituální pomoc 94 // 9.7 Vztah ? psychologické a psychiatrické pomoci 95 // 9.8 Výchova, vzdělání, spirituální hodnoty 96 // Duchovní rozhovor 99 // 10.1 S kým nemocný vede duchovní rozhovor 100 // 10.2 Obsah duchovního rozhovoru 102 // 10.3 Útěcha a pravda 102
Křesťanská víra v péči o nemocné 104 // 11.1 Víra je určena především „ad usum // proprium“ čili ? vlastnímu užití 104 // 11.2 Víra má být žita podle vzoru Ježíšova 105 // 11.3 Víra dává zásadní horizont pohledu // na život a na smrt 106 // 11.4 Víra ve vzkříšení 107 // 11.5 Víra a zodpovědnost 108 // Spirituální péče o nemocné v ekumenické // a mezináboženské perspektivě 110 // 12.1 Široké spektrum 111 // 12.2 Teologické otázky 112 // Pastorační péče 115 // 13.1 Přístup ? nemoci z hlediska křesťanské víry 117 // 13.2 Psychicky nemocní 119 // Role víry v život ohrožujících // stavech nemocného 120 // 14.1 Role víry v průběhu nemoci a léčby 120 // 14.2 Psychika nemocného 122 // 14.3 Patologie víry 123 // Duchovní v roli doprovázejícího 125 // 15.1 Doprovázení 126 // 15.2 Specifika doprovázení duchovním 127 // 15.3 Dvě exponovaná místa 129 // 15.4 Nebezpečí 132 // 15.5 Nejen duchovní doprovázejí 133 // Doprovázející duchovní i laik 134 // Péče o existenciálni a duchovní potřeby // pacienta z pohledu zdravotníka 136 // Těžce nemocný člověk v domácím prostředí 140 // Eutanázie z pohledu pastorační péče 145 // 18.1 Pohled katolické církve 146 // 18.2 Odraz diskusí 148 // 18.3 Strach 149 // 18.4 Mentalita eutanázie 151 // 18.5 Odstranit, nebo doprovázet? 153 // Etika v doprovázení nemocných 155 // 19.1 Meziosobní vztahy 156 // 19.2 Vztah ? životu a smrti 158
// 19.3 Úcta ? tomu, co po smrti zůstává 160 // Péče o pozůstalé 162 // Závěr - shrnutí 166 // Summary 168 // Literatura 170
(OCoLC)1015186507
cnb002942852

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC