Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019
406 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-88304-19-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; vázáno)
ISBN 978-80-7422-732-5 (NLN ; vázáno)
němčina
Částečně přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
001490306
OBSAH // PŘEDMLUVA...9 // ÚVOD...11 // Kategorie srovnání: národ a stát...11 // Na čem můžeme stavět...12 // Ke vzniku knihy...14 // Ke kapitolám...16 // NA CESTĚ KE STÁTNOSTI - ČESKÉ A RAKOUSKÉ ZEMĚ OD STŘEDOVĚKU PO NOVOVĚK...19 // Území a lidé...19 // Na periferii Svaté říše římské: České a rakouské země ve středověku...22 // Zeměpán a stavy v raném novověku...24 // Barokní absolutismus - období reforem...28 // Na cestě ? centralistickému vrchnostenskému státu: éra změn a reforem...29 // VIRIBUS UNITIS? - ČESKÉ A RAKOUSKÉ ZEMĚ MEZI LETY 1848 AŽ 1914...33 // „Vynalézání“ národa: úspěšný model s dvojí tváří...33 // Předlitavsko: zdařilé budování moderního státu...36 // Doba předbřeznová...37 // Revoluce 1848 aneb promeškaná příležitost...39 // Era neoabsolutismu...41 // Od „stavu ? „třídám“: sociální vývoj ve druhé polovině 19. století...43 // Na cestě ? sociálnímu státu...45 // Sekularizace... 45 // Éra ústavních experimentů: mezi centralismem a federalismem...47 // Hospodářství a společnost od „vyrovnání“ po první světovou válku...50 // Politická kultura pod „železným kruhem“...52 // Fin de siécle: demokracie, masové strany a integrální nacionalismus...53 // ROZPAD A ZÁNIK - HABSBURSKÁ MONARCHIE ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY...65 // „Zárodečná katastrofa 20. století“?...55 // Mobilizace: válečné nadšení a válečná apatie... 67 // Rakouská vnitřní politika // Frontový zážitek a proměňující se loajality... 59 // Politika českého odboje... 72 // Váleční uprchlíci a váleční zajatci...74 // Domácí fronta... 75 // Genderové role // MEZI VÁLKAMI - RAKOUSKO A ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918 AŽ 1938 // Dědictví a nový začátek // Identity a symboly // Nové pořádky //
Ve stínu světové hospodářské krize a nacistického Německa // ŽIVOT NA HRANICI - ŽIVOT S HRANICÍ I // Ze zemských hranic se stávají státní // Kontakty // Konflikty // SPOLEČNÝMI UMĚLECKÝMI SILAMI - KULTURNÍ VZTAHY ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH ZEMÍ MEZI LETY 1775 A 1945 // Kulturní identita a umělecká produkce // Vzdělávací systémy a obroda jazyka // Centra a jejich vzdalování: Vídeň - Praha - Brno // Propustné hranice: kulturní kontakty po roce 1918 // ČESKÉ A RAKOUSKÉ ZEMĚ POD NACISTICKOU NADVLÁDOU V LETECH 1938 AŽ 1945 // Úvod // Etablování nacistické nadvlády // Česko-Slovensko po mnichovské dohodě: „Druhá republika“ (1938-1939) // Účast ve válce, válečné hospodářství a sociální politika // Církevní a kulturní život pod nacionálním socialismem // Nacistická germanizační politika v českých zemích // Pronásledování a odboj // Nacistická vyhlazovací politika // Konec války: mezi osvobozením a okupací // NA ROZCESTÍ MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM // Obnovení republik // Denacifikace a odčinění minulosti // „Odněmčení“ // V NEPŘÁTELSKÝCH TÁBORECH STUDENÉ VÁLKY - PADESÁTÁ A ŠEDESÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ // Československý únor 1948 a rakouský říjen 1950 // Enklávy, exklávy a začlenění do bloků // Vnitřní sovětizace a amerikanizace // Rakousko: stabilita a suverenita // Sny a noční můry československého stalinismu // Hledání třetí cesty // Hospodářství a sociální partnerství v Rakousku // Generační konflikt a hnutí osmašedesátníků v Rakousku. // Socialismus a svoboda v Československu? // DLOUHÁ SEDMDESÁTÁ LÉTA: PŘELOMOVÉ OBDOBÍ NA HRANICI MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM // Kreiského Rakousko - Husákovo Československo // Rozmach a krize...275 // Kultura a antikultura...280 // „Normalizované“ vztahy...285 //
PŘEVRAT, TRANSFORMACE A EVROPSKÁ INTEGRACE...291 // „Wind of change“...292 // Transformace - mezi opojením a strachem z budoucnosti...299 // Integrace na Západ - mezi neutralitou, NATO a směřováním do EU...305 // Zpracování minulosti... 307 // Společenské proměny...J...315 // Od Austropopu a Czechteku až po Musikantenstadl a Zlatého slavíka...319 // ŽIVOT NA HRANICI - ŽIVOT S HRANICÍ II...325 // Za vlády nacismu...325 // Život u „železné opony“...333 // Otevřená hranice...343 // O „DESTRUKTIVNÍCH NACIONALISTECH", „DEMOKRATICKÝCH VLASTENCÍCH" A „POMÁHAJÍCÍCH BRATRANCÍCH"- STEREOTYPY A NARATIVY VE VZÁJEMNÉM ČESKO-RAKOUSKÉM VNÍMÁNÍ...353 // Stereotypy: sbírka a kategorie...355 // Kultivovaný provincialismus versus povýšená víra v pokrok...355 // Upřené zrovnoprávnění a zklamané sliby: cesta k odcizení...356 // Odliv mozků z českých zemí...362 // „Kacíři“ - „heretikové“ - „nepřátelé státu“: Hus, Bílá hora a pohled zvenčí...262 // Kulturní národ v žaláři národů? O (údajné) státní bezvýznamnosti Cechů...365 // Rakušané „sedí na majetku“ a Češi jsou „simulanti“ a „hrobníci“: první světová válka...367 // Právo na sebeurčení roku 1918: koncepty v rozporu...368 // 1938-1945: „Mnichov“, „vyhnání“ a otázka bezpráví...370 // Sametová revoluce, „Annus mirabilis“, nové sousedství: 1989-2000...374 // „Šípy v toulci..- 2000-2004 ...375 // SEZNAM VYOBRAZENÍ...379 // JMENNÝ REJSTŘÍK...388 // MÍSTNÍ REJSTŘÍK...396 // SEZNAM ZKRATEK...400 // SEZNAM AUTORŮ...403
cnb003175091

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC