Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2019
174 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-9418-5 (brožováno)
Matematika a didaktika matematiky ; svazek 5
150 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 143-149 a rejstříky
Anglické resumé
001490311
Úvodem 7 // 1.Matematická komponenta předškolního vzdělávání // v historickém kontextu 9 // 1.1 Matematika v díle významných pedagogů minulosti 9 // 1.1.1 Komenského Informatorium školy mateřské 9 // 1.1.2 Fröbelovy „dary“ H // 1.1.3 Pedagogika Marie Montessoriové 14 // 1.1.4 Rudolf Steiner a matematika ve waldorfském školství 17 // 1.1.5 Dienesovy logické bloky 19 // 1.2 Institucionální a kurikulární rámec pro činnost mateřských škol v českém prostředí v souvislosti s rozvojem matematických představ dětí 20 // -2-Aktuální pohled na matematickou pregramotnost 27 // 2.1 Gramotnosti ve vzdělávání 28 // 2.2 Pojetí matematické gramotnosti 29 // 2.3 Matematická pregramotnost - vymezení pojmu, jeho obsah a možné interpretace 31 // 2.3.1 Matematická pregramotnost v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 33 // 2.3.2 Matematická pregramotnost v aktuálním rozvojovém projektu 43 // 2.4 Reflexe matematické pregramotnosti ve vybraných výzkumných šetřeních 55 // 2.4.1 Matematické zkušenosti dětí na počátku školní docházky - výzkumy z 90. let 57 // 2.4.2 Jak děti předškolního věku rozumí prostoru 62 // 2.4.3 Úroveň předmatematických dovedností u předškoláků - výzkum z roku 2015 65 // 2.4.4 Didaktické situace v mateřské škole 70 //
3. Matematická průprava ve vzdělávání učitelů mateřských škol v České republice 75 // 3.1 Učitel mateřské školy 75 // 3.2 Vzdělávání učitelů mateřských škol 79 // 3.3 Matematická složka v pregraduálním vzdělávání učitelů mateřských škol 81 // 3.3.1 Jakou matematiku potřebuje učitel mateřské školy? 81 // 3.3.2 Matematika v přípravě učitelů mateřských škol na středních a vyšších odborných školách 82 // 3.3.3 Matematika v bakalářském studijním oboru učitelství pro mateřské školy 85 // 4.Zjištění z výzkumů 93 // 4.1 Matematika pohledem studentů učitelství pro mateřské školy 94 // 4.1.1 Cíl a použitá metoda výzkumu 94 // 4.1.2 Výzkumná zjištění 95 // 4.2 Realizace a výsledky dotazníkového šetření 103 // 4.2.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy výzkumu 103 // 4.2.2 Soubor respondentů, výzkumné metody a techniky 105 // 4.2.3 Výzkumná zjištění 109 // 4.3 Názory učitelů mateřské školy na rozvoj matematické pregramotnosti dětí 126 // 4.3.1 Cíl, metoda, respondenti 126 // 4.3.2 Autentické odpovědi učitelek mateřské školy na vymezené okruhy otázek 127 // 4.4 Shrnutí výzkumných zjištění 133 // Závěr 137 // Summary 141 // Literatura 143 // Seznam obrázků a tabulek 151 // Jmenný rejstřík 155 // Věcný rejstřík 159 // Přílohy 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC