Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
EB
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019
207 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7603-081-7 (brožováno)
ISBN 9788076030725 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 176-192 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001490313
Úvod 7 // 1 Učebnice jako didaktický prostředek a kurikulární produkt 11 // 1.1 Poj em učebnice 11 // 1.2 Funkce a vlastnosti učebnice 17 // 1.3 Žákovo učení se prostřednictvím textů 24 // 2 Učebnice a užívání učebnic v optice pedagogického výzumu 27 // 2.1 Výběr učebnic učiteli 27 // 2.2 Užívání učebnic 30 // 2.3 Užívání multimediálních učebních zdrojů 40 // 2.4 Užívání učebnic začínajícími učiteli 43 // 2.5 Výzkum učebnic 45 // 3 Rámec výzkumu zaměřeného na práci učitele s učebnicemi Člověk a jeho svět 50 // 3.1 Východiska výzkumného šetření 50 // 3.2 Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumný přístup 52 // 4 Kvantitativní výzkum zaměřený na vliv učebnic, četnost jejich užívání a determinanty jejich volby a užívání 54 // 4.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 54 // 4.2 Výzkumná metoda a fáze výzkumu 59 // 4.3 Charakteristika respondentů 63 // 4.4 Výsledky dotazníkového šetření 68 // 4.4.1 Vliv učebnic na obsah a metody výuky v porovnání // s vlivem dalších faktorů 68 // 4.4.2 Četnost užívání učebnic ve srovnání s jinými výukovými materiály 71 // 4.4.3 Opravy a tvorba výukových materiálů učiteli 75 // 4.4.4 Faktory ovlivňující volbu učebnic, preferované vlastnosti // učebnic a názory učitelů na úlohu učebnic 82 // 4.4.5 Shrnutí výsledků kvantitativního šetření 101 //
5 Kvalitativní výzkum zaměřený na užívání učebnic a postoje učitelů k učebnicím // 5.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky // 5.2 Charakteristika respondentů a jejich výběr // 5.3 Výzkumná metoda a fáze výzkumu // 5.4 Výsledky kvalitativní analýzy // 5.4.1 Vliv učebnic na učitelovu přípravu výuky // 5.4.2 Užívání různých výukových zdrojů // 5.4.3 Úprava a tvorba učebnicových textů // 5.4.4 Vlastnosti preferovaných učebnic // 5.4.5 Shrnutí výsledků kvalitativního šetření // 6 Syntéza výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření 147 // 6.1 Vliv učebnic a jiných faktorů na obsah a metody výuky 147 // 6.2 Míra a účel užívání učebnic a jiných učebních zdrojů 152 // 6.3 Adaptace učebnicových textů a tvorba textů vlastních 154 // 6.4 Preferované vlastnosti učebnic 158 // 7 Diskuse 169 // 8 Závěr 174 // 9 Literatura 176 // Internetové odkazy 191 // Příloha // 193
(OCoLC)1127274813
cnb003132590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC