Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
518 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-484-3 (vázáno)
Dějiny českých, moravských a slezských měst
Obsahuje bibliografie na stranách 451-478, bibliografické odkazy a rejstříky
001490692
Večná otázka dějin...7 // Úvodní slovo autorů...9 // L OD POČÁTKŮ DO PRVNÍHO VZESTUPU LIBERCE (Rudolf Anděl)...15 // Nejstarší osídlení Ponisi (16) Počátky Liberce a jeho okolí (16) Přírodní, zeměpisné a dopravní poměry (19) Šlechtická a církevní držba půdy (22) Biberštejnové (23) Liberec v době husitské a pohusitské (26) Liberec za posledních Biberštejnů (30) // II. PRVNÍ ROZVOJ MĚSTA ZA REDERNŮ (1551/1558-1621) (Milan Svoboda)...37 // Výměna patrimoniální vrchnosti — politické a mocenské příčiny (38) Liberec a jeho lidé - Hospodaření a podnikání jako nový životní styl (40) Církevní a světské prostředí, duchovní kultura (50) Liberec v redernské epoše (56) // III. LIBEREC V DOBĚ TŘICETILETÉ VÁLKY (Rudolf Anděl)...61 // Liberec za Albrechta z Valdštejna (1622-1634) - „ Terra felixu (62) Období třicetileté války po Albrechtovi z Valdštejna (1634-1648) (72) // IV. MÍROVÉ STOLETÍ: OBNOVA MĚSTA A ROZVOJ ZA GALLASŮ (1648-1740) ...79 // Nové podmínky v politicko-konfesijním uspořádání Království českého a příchod Gallasů (Milan Svoboda) (80) Zápas o stará privilegia a cesta k selské rebelii v roce 1680 (Rudolf Anděl) (89) Christian Karl Platz von Ehrenthal v čele gallasovských panství 1691-1722 (Rudolf Anděl) (94) Liberec na počátku 18. století až do slezských válek (Rudolf Anděl) (98) // V. SOUKENICKÉ CENTRUM A POČÁTKY PRŮMYSLU (1740-1848)...103 // Války o rakouské dědictví (Rudolf Anděl) (104) Bitva u Liberce 21. dubna 1757 (Rudolf Anděl) (106) Od války sedmileté k válce „bramborové" (Rudolf Anděl) (110) Poddanské město v osvícenské éře (Miloslava Melanová) (119) Liberecko za napoleonských válek (Rudolf Anděl) ( 125) Industrializace a město (Miloslava Melanová) (128) Industrializace a městská společnost (Miloslava Melanová) (142)
Napjatá čtyřicátá léta (Miloslava Melanová) (149) // VI. PRŮMYSLOVÉ A POLITICKÉ CENTRUM V MONARCHII ( 1848-1918) // (Miloslava Melanová)...151 // Německé centrum revoluce (152) Samosprávné město v čase absolutismu (163) Občanská společnost v liberální éře (174) Rozvíjení občanské společnosti a nacionalismus na vzestupu (188) Město vedené nacionály ( 195) Češi v Liberci (205) Hlavní město Německých Čech (219) Liberec v čase Velké války (238) // VIL LIBEREC V ČESKOSLOVENSKU (1918-1938) (Robert Kvaček)...257 // V nových podmínkách (258) Úder hospodářské a sociální krize (278) Konfliktní roky (281) Do Říše (290) // VIII. V ČELE ŘÍŠSKÉ ŽUPY SUDETY (1938-1945) (Robert Kvaček)...297 // Vytváření říšské župy (298) Znovu ve válce (308) Na obzoru válečná porážka (315) Poslední válečné měsíce (320) // IX. ČESKÝM MĚSTEM (1945-1990)...325 // Liberec po druhé světové válce (Kateřina Portmann) (326) Únor 1948 a padesátá léta 20. století (Kateřina Portmann) (342) Liberec - město LVT (Markéta Lhotová) (358) Dopad pražského jara pod Ještědem (Markéta Lhotová) (381) Od Charty 77 k „sametové revoluci“ (Kateřina Portmann) (409) Od nesvobody ke svobodě. „Sametová revoluce“ v Liberci (Kateřina Portmann) (421) // X. HISTORIOGRAFIE MĚSTA OD POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 431 // Komentovaný přehled pramenů a literatury podle kapitol...439 // Seznam pramenů a literatury...451 // Zdroje obrazového doprovodu...479 // O autorech...481 // Seznam zkratek...483 // Jmenný rejstřík...485 // Místní rejstřík...499 // Věcný rejstřík...507
(OCoLC)1028188829
cnb002977502

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC