Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019
257 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-109-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 221-234, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001490694
1 Úvod 9 // 1.1 Výběr kritických míst // 1.2 Teoretický základ 10 // 1.3 Pojetí kapitol týkajících se kritických míst 11 // 1.4 Upozornění ke čtení knihy 11 // 1.5 Pro koho je tato kniha 12 // 2 Teoretický rámec 15 // 2.1 Pojetí kvality výuky z hlediska obecné didaktiky 15 // 2.2 Porozumění v matematice 19 // 2.3 Cíle výuky matematiky 23 // 2.4 Pojmotvorný proces v matematice 24 // 2.5 Jak dosáhnout porozumění v matematice 29 // 2.5.1 Úlohy a jejich implementace 30 // 2.5.2 Pojmy a vztahy jsou veřejné (,teachers and students attend explicitly to concepts‘ ) 31 // a) Prezentace a porovnávání různých strategií 31 // b) Porovnávání příkladů a protipříkladů 34 // 2.5.3 Žáci vynakládají úsilí při řešení matematických úloh (,students struggle with important mathematics‘) 36 // a) Poskytnutí vzoru 36 // b) Produktivní selhání a oddalování učitelovy pomoci (,productive failure‘ ) 37 // c) Objevování jako příprava na učení (inventing to prepare for learning‘) 41 // 2.5.4 Procvičování 43 // 2.5.5 Komunikace v matematice 46 // 2.5.6 Nastavení mysli a matematické sebehodnocení 48 // a) Nastavení mysli 48 // b) Matematické sebehodnocení 50 // 2.6 O chybách při učení se matematice 52 // 2.6.1 Obecná kategorizace chyb v matematice 53 // 2.6.2 Teorie intuitivních pravidel 54 // 2.6.3 Učení se z chyb 57 // 2.7 Závěr kapitoly 59 // 3 Slovní úlohy 61 // 3.1 Teoretický úvod 61 // 3.2 Žákovské porozumění slovním úlohám // a) Několik žákovských řešení 66 // b) Parametry zadání slovní úlohy 70 // c) Příklad typových úloh úměrnosti 74 // 3.2.2 Výzkum parametrů obtížnosti slovních úloh 79 // a) Přítomnost nadbytečných informací (délka textu) 80 // b) Verbální a neverbální složka zadání slovní úlohy 81 // c) Pořadí informací v zadání slovní úlohy 81 //
d) Zkušenostní kontext 81 // e) Návodnosti 82 // f) Operátor a přítomnost stavu 83 // g) Antisignál 83 // h) Proporční a aditivní uvažování a typ poměru 83 // i) Jazyková explicitnost zadání slovní úlohy 84 // 3.2.3 Povrchové strategie řešení slovních úloh a jejich možné příčiny 85 // 3.3 Výuka slovních úloh 88 // 3.3.1 Příběhy z praxe 88 // 3.3.2 Výzkumně ověřené přístupy k výuce slovních úloh 102 // a) Rozvoj dovedností řešit slovní úlohy určitého typu 103 // b) Použití reálných úloh 104 // c) Rozvoj metakognitivních strategií a heuristik 105 // d) Grafická znázornění 107 // 3.4 Závěr 114 4 // 4 Úvod do alegbry 117 // 4.1 Teoretický úvod 117 // 4.1.1 Jazyk písmen 117 // 4.1.2 Algebraické uvažování (algebraic thinking) 120 // 4.1.3 Algebraické výrazy a jejich úpravy 121 // 4.2 Žákovské porozumění proměnné a algebraickým výrazům122 // 4.2.1 Ilustrační ukázky 122 // a) Algebraizace slovně popsané nebo geometrické situace 123 // b) Zobecňování hledání pravidelností a funkčního vztahu 129 // c) Porozumění koeficientům u proměnné a parametrům 134 // d) Závorky 136 // e) Manipulace s algebraickými výrazy 138 // 4.2.2 Výzkumy 142 // a) Výzkum TIMSS 2007 142 // b) Porozumění proměnné 145 // c) Algebraizace 145 // d) Chyby plynoucí z aritmetiky 15i // e) Vliv použitého symbolického jazyka 153 // f) Znak pro rovná se („rovnítko“) 154 // c) Závorky 155 // 4.3 Výuka 255 // 4.3.1 Příběhy z praxe 155 //
4.3.2 Výzkumně ověřené přístupy 170 // a) Důležitost znalosti zlomků 171 // b) Zavedení jazyka algebry 172 // c) Propedeutika algebry (,early algebra‘ ) 179 // d) Znaménko rovná se jako ekvivalence 181 // e) Úpravy algebraických výrazů prostřednictvím algebraických dlaždic 182 // 4.4 Závěr kapitoly 133 // 5 Kombinatorika 137 // 5.1 Teoretický úvod 137 // 5.2 Žákovské porozumění kombinatorickým úlohám 189 // 5.2.1 Ilustrační ukázky 139 // 5.2.2 Výzkumy 194 // a) Obtížnost typů kombinatorických úloh a žákovské chyby 194 // b) Strategie systematického výčtu 195 // c) Kontrola správnosti u kombinatorických úloh 197 // d) Kombinatorické myšlení u mladších žáků 198 // e) Obtížnost kombinatorických úloh pro české maturanty 200 // 5.3 Výuka 201 // 5.3.1 Příběhy z praxe 201 // a) Náslechy na hodinách na střední škole 202 // b) Žáci 2. stupně objevují vzorec pro kombinace 2. třídy z ? prvků bez opakování 208 // c) Odhalování vzorců pomocí izomorfních úloh na střední škole 212 // 5.3.2 Výzkumy výuky 214 // 5.4 Závěr kapitoly 216 // 6 Stručný závěr 219 // Literatura 221 // Summary 235 // Jmenný rejstřík 237 // Věcný rejstřík 241 // 7 // Přílohy výuky matematiky podle Schlesinger(ové) et al. // Příklady úkolů ze studie (Rittle-Johnson, Star, 2009) a (Durkin Star, Rittle-Johnson, 2017)// Ilustrace příkladů a protipříkladů ze studie (Guo, Pang, 2011) // Problém použitý ve studii (Kapur, 2012) // Problém použitý ve studii (Schwartz, Martin, 2004) // Úlohy z výzkumu (Loibl, Leuders, 2019) // Popis výuky ve 3. ročníku podle Blanton(ové) et al. (2019)
cnb003199093

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC