Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
146 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5211-1 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 138-144 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001490703
Obsah // Úvodem 7 // I. Základní oblasti literárněhistorické práce 9 // 1 / Důležitost historických kontextů 11 // 2 / Biografický kontext 13 // 2.1 Biografické prameny 13 // 2.1.1 Osobní dokumenty 14 // 2.1.2 Korespondence 14 // 2.1.3 Rukopisy 15 // 2.1.4 Tisky a výstřižky 16 // 2.1.5 Fotografie 16 // 2.2 Korespondence a deníky 16 // 2.2.1 Status 16 // 2.2.2 Způsob dochování 20 // 2.2.3 Fragmentárnost 21 // 2.2.4 Implicitnost informací 22 // 2.2.5 Dopisové edice 24 // 2.3 Životopis 25 // 2.3.1 Selekce biografických faktů 25 // 2.3.2 Interpretace biografických faktů 26 // 2.3.3 Tendence ? příběhovosti 27 // 2.3.4 Bibliografie 29 // 2.3.5 Vztah života a díla 30 // 3/ Literární život 33 // 3.1 Vertikální model literatury 34 // 3.2 Beletristické časopisy 37 // 3.3 Literární vývoj prizmatem knih a časopisů 39 // 4/ Jinojazyčné kontexty české literatury 43 // 4.1 Česká literatura a německojazyčný kontext 43 // 4.2 Zprostředkovanost kontaktů mezi národními literaturami 45 // 5/ Literární směr 48 // 6/Proces geneze díla 51 // 6.1 Textové varianty díla 52 // 6.1.1 Průběžná reakce na proměnu estetických norem 53 // 6.1.2 Dodatečná stylová modernizace 54 // 6.1.3 Dodatečné přizpůsobení vládnoucí ideologii 55 // 6.2 Další prameny ke genezi díla 56 // /3 // MOŽNOSTI LITERÁRNĚHISTORICKÉ INTERPRETACE // 7/ Recepce literárního díla 61 // 7.1. Typy recepce 62 // 7.1.1 Čtenářská 62 // 7.1.2 Odborná 63
// 7.2 Zástupné fungování díla/autora 66 // 7.3 Intermediální transformace 68 // II. Případové studie 73 // 1 / Historický pramen, nebo literární dílo? Korespondence F. X. Šaldy a R. Svobodové 75 // 1.1 Dopis jako součást krásné literatury 76 // 1.2 Korespondence jako nástroj budování virtuálních světů 78 // 2/ Životopis jako proces vyjednávání. Poslední lásky Jana Nerudy 82 // 2.1 Případ Anny Tiché 82 // 2.1.1 Prameny 82 // 2.1.2 Interpretace 84 // 2.2 Případ Boženy Vlachové 89 // 2.2.1 Prameny 89 // 2.2.2 Interpretace 93 // 3/ Mezi literárními rovinami. Prozaická tvorba Karla Čapka 95 // 3.1 Krakatit: Nízká rovina jako atraktivní podloží závažných obsahů 96 // 3.2 Povídky z jedné a druhé kapsy: Střední rovina jako platforma pro kultivaci // většinového čtenáře 98 // 3.3 Horc/t/bo/: Polemika sjistotami nízké roviny 103 // 4 / Hra osudu, nebo tíha svobodné volby? Interpretace Erbenovy Kytice v kódu romantismu // a biedermeieru 107 // 4.1 Umělecké transformace Vodníka 111 // 5/ Text jako palimpsest. Anna proletářka v proměnách adresáta 115 // 5.1 První verze TIS // 5.1.1 Okolnosti vzniku a charakteristika původní časopisecké verze 115 // 5.1.2 Recepce 118 // 5.2 Druhá verze 119 // 5.2.1 Okolnosti vzniku 119 // 5.2.2 Textové úpravy 119 // 5.2.3 Recepce 122 // 5.3 Tretí verze 123 // 5.3.1 Okolnosti vzniku 123 // 5.3.2 Textové úpravy 123 // 5.3.3 Recepce 127 // 4/ // Obsah // 6/ Prípad Kondelík.
Emblematizace literárni postavy - 130 // 6.1 Vznik emblému 131 // 6.2 Obsahové rozšíření emblému 132 // 6.3 Interference s dalšími emblematizovanými postavami 134 // 6.4 Obsahové vyprázdnění emblému 135 // 6.5 Hodnotové překódování emblému 136 // Literatura 138 // Resumé 145 // Summary 146 // /5
(OCoLC)1039824127
cnb002991894

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC