Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., aktualizované a doplněné vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
302 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-414-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 230-241 a rejstříky
České a anglické resumé
001490763
OBSAH // Předmluva...11 // Předmluva ke druhému doplněnému a přepracovanému vydání...15 // 1 Otázky týkající se podstaty člověka...17 // 1.1 Člověk je sám sobě otázkou...17 // 1.2 Holistické pojetí člověka ...19 // 1.3 Vrstvy, formy, dimenze bytí člověka (osobnosti)...21 // 2 Základní pojmy související s etikou...26 // 2.1 Etika ...26 // 2.2 Morálka...29 // 2.3 Politika ...31 // 2.4 Mravnost...33 // 2.5 Moralita ...35 // 2.6 Svědomí...36 // 2.7 Svoboda člověka...41 // 2.8 Dobro a zlo...43 // 2.9 Norma a zákon...49 // 2.10 Autorita a moc...52 // 3 Vztah ? sobě samému...56 // 3.1 Osoba a osobnost...57 // 3.2 Co jsem Já?...58 // 3.3 Co je Já?...59 // 3.4 Vývoj Já (sebepojetí)...63 // Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje...65 // 3.5 Sebevýchova člověka...67 // 3.5.1 Sebepoznání jako součást sebevýchovy...68 // 3.5.2 Charakter a charakterové rysy...69 // 3.5.2. / Charakterové rysy a sebevýchova...70 // 3.5.2.2 Pokora...71 // 4 Vztah člověka k okolnímu světu ...74 // 4.1 Sociální komunikace člověka ...74 // 4.1.1 Verbální komunikace ...75 // 4.1.2 Neverbální komunikace...75 // 4.2 Člověk a sociální prostředí...79 // Primární, sekundární a totální instituce (skupiny)...79 // /. Rodina, manželství...81 // 2. Stát...87 // 4.3 Vztah člověka ? přírodě...91 // 4.3.1 Příroda a přirozenost...91 // 4.3.2 Člověk a ekologie...91 // 4.3.3 Člověk a biosféra...93 // 4.3.4 Ekologická (environmentální)
etika...96 // 4.4 Člověk a vesmír...99 // 4.5 Vztah člověka ? věcem...102 // Narušený vztah člověka ? věcem...104 // a) Zneužívání omamných a psychotropních látek, gamblerství...106 // b) Narušení vlastnického práva...111 // 4.6 Vztah člověka ? vědě a technice...114 // 4.6.1 Technokratismus...115 // 4.6.2 Aktuální úkoly rozvoje vědy a techniky...116 // 5 Vztah člověka ? životu...118 // 5.1 Úcta ? životu...119 // Ochrana nenarozeného života...120 // /. Problém počátku lidského života...121 // 2. Umělé přerušení těhotenství...125 // 3. Morální otázky spojené s antikoncepcí...128 // 4. Morální otázky spojené s asistovanou reprodukcí... 131 // 5. Klonování lidských kmenových embryonálních buněk...133 // 5.2 Utrpení, nemoc, smrt...137 // 5.2.1 Životní krize...137 // 5.2.2 Smysl utrpení...139 // 5.2.3 Závažné onemocnění...141 // 5.2.3. / Fáze psychické odezvy na závažné onemocnění // podle Elisabeth ???-Rossové...142 // 5.23.2 Informování vážně nemocného o jeho zdravotním stavu...145 // 5.23.3 Informování příbuzných vážně nemocného...148 // 5.23.4 Závažné onemocnění (postižení) dítěte...148 // 5.2.4 Finalita života (umírání a smrt)...151 // 5.2.4.1 Péče o umírající...154 // 5.2A.2 Hospicová péče...158 // 5.2.43 Eutanázie jako etický problém...161 // 5.2A.4 Pastorační péče...164 // 5.3 Etické otázky související s transplantací orgánů...167 // 6 Problémy
spojené s výkonem pomáhajících profesí...171 // Syndrom vyhoření (burnout)...172 // 1. Možnosti zjišťování míry vyhoření...174 // 2. Možnosti přeladění a prevence vyhoření...176 // Syndrom pomocníka, syndrom pomáhajících...179 // Profesní etické kodexy...181 // 7 Pomáhající profese a náboženství...183 // 7.1 Definice náboženství...184 // Pojem víry...186 // Ateismus...188 // 7.2 Církve, náboženské společnosti, ekumenismus...189 // 7.3 Judaismus (židovství) ...191 // 7.4 Křesťanství...196 // 7.4.1 Katolická církev...200 // 7.4.2 Pravoslavné (ortodoxní) církve...203 // 7.4.3 Řeckokatolická církev...204 // 7.4.4 Starokatolická církev...205 // 7.4.5 Církev československá husitská...206 // 7.4.6 Tradiční protestantské církve...207 // 7.4.7 Ostatní protestanté...208 // 7.4.8 Anglikánská církev, anglikánství (episkopalismus)...210 // 7.5 Společnosti na pomezí...211 // 7.6 Islám...215 // 7.7 Čínské lidové (národní) náboženství...218 // 7.8 Indické národní náboženství a buddhismus...220 // Buddhismus...221 // 7.9 Vlna nové religiozity...223 // Závěr...227 // Shrnutí...228 // Summary...229 // Literatura...230 // Přílohy...242 // Jmenný rejstřík... 288 // Věcný rejstřík...293
(OCoLC)1031055276
cnb002942102

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC