Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
196 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-1015-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1649-2 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na straně 167
001490807
Předmluva 9 // O autorovi 11 // Seznam zkratek 13 // 1. Ochrana zdraví v sociálním právu 15 // 1.1 Úvodní vymezení zkoumané problematiky 15 // 2. Osobnostní práva zaměstnanců 17 // 2.1 Úvodem 17 // 2.2 Poskytování informací o zdravotním stavu před vznikem pracovního poměru 19 // 2.3 Výběr zaměstnanců z hlediska zdravotního stavu 20 // 2.4 Požadování informací o zdravotním stavu od zaměstnanců 22 // 2.5 Zpracování informací o zdravotním stavu 23 // 3. BOZP a povinnosti zaměstnavatele 27 // 3.1 Obecně o BOZP 27 // 3.2 Kategorizace prací 27 // 3.3 Informace o BOZP 28 // 3.4 Další povinnosti zaměstnavatele 30 // 3.5 Kontrola v oblasti BOZP 32 // 4. Pracovnělékařské služby 35 // 4.1 Úvodem 35 // 4.2 Poskytovatel pracovnělékařských služeb 36 // 4.3 Posudková činnost 39 // 4.4 Poradenská činnost 40 // 4.5 Dohledová činnost 42 // 4.6 Odchylky u méně rizikových prací 42 // 5. Lékařské prohlídky 45 // 5.1 Úvodem 45 // 5.2 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky 47 // 5.3 Výpis ze zdravotnické dokumentace 49 // 5.4 Pracovnělékařská prohlídka jako přestávka v práci 51 // 5.5 Placení pracovnělékařských prohlídek 53 // 5.6 Vstupní lékařská prohlídka 54 // 5.7 Periodická prohlídka 56 // 5.8 Mimořádná prohlídka 58 // 5.9 Výstupní a následná prohlídka 59 // 6. Lékařské posudky 63 // 6.1 O lékařských posudcích 63 // 6.2 Postup při vydání lékařského posudku 64 // 6.3 Obsah lékařského posudku 66 // 6.4 Posudkový závěr 67 // 6.5 Platnost lékařských posudků 70 // 6.6 Přezkoumání lékařského posudku 71 // 6.7 Soudní přezkum lékařských posudků 73 // 7. Vznik, změna a skončení pracovního poměru 77 // 7.1 Vznik pracovního poměru 77 // 7.2 Změna pracovního poměru 79 // 7.3 Skončení pracovního poměru obecně 83 //
7.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 84 // 7.5 Uplynutí sjednané doby 86 // 7.6 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 86 // 7.7 Výpověď zaměstnance 88 // 7.8 Výpověď zaměstnavatele - obecné úvahy 88 // 7.9 Výpověď zaměstnavatele z organizačních důvodů 90 // 7.10 Výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů 94 // 7.11 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků 96 // 7.12 Výpověď zaměstnavatele pro obecné porušení povinností zaměstnance 99 // 7.13 Výpověď zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnance při DPN 101 // 7.14 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 102 // 7.15 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 103 // 7.16 Odstupné 165 // 7.17 Smrt zaměstnance a zaměstnavatele 107 // 8. Pracovní úrazy a nemoci z povolání 109 // 8.1 Obecně 169 // 8.2 Pojem pracovního úrazu 110 // 8.3 Postup při vyšetřování pracovního úrazu 114 // 8.4 Nemoc z povolání 116 // 8.5 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 118 // 8.6 Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele 120 // 8.7 Náhrada škody a nemajetkové újmy 123 // 9. Dočasná pracovní neschopnost 125 // 9.1 Obecně 125 // 9.2 Postup ošetřujícího lékaře 127 // 9.3 Postup zaměstnavatele a eNeschopenka 129 // 9.4 Kontrolní činnost 180 // 9.5 Regresní náhrada 182 // 9.6 Invalidní důchody 184 // 10. Ochrana zdraví v těhotenství a mateřství 137 // 10.1 Postavení těhotných žen a matek v pracovním právu 137 // 10.2 Posuzování zdravotní způsobilosti u těhotných žen 138 // 10.3 Další práva spojená s těhotenstvím a mateřstvím 141 // 11. Zdravotní postižení 143 // 11.1 Obecně 143 // 11.2 Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení 144 // 11.3 Přiměřená opatření 145 //
11.4 Podpora osob se zdravotním postižením 147 // 11.5 Finanční zabezpečení osob se zdravotním postižením 150 // 11.6 HIV jako zdravotní postižení 151 // 12. Pandemie a její pracovněprávní důsledky 155 // 12.1 Obecně 155 // 12.2 Karanténa 155 // 12.3 Výkon práce z domova 158 // 12.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 159 // 12.5 Překážky v práci na straně zaměstnavatele 160 // 12.6 Odpovědnost zaměstnavatele za přenos infekce 164 // Seznam použité literatury 167 // PŘÍLOHA - Přehled nej důležitějších ustanovení právních předpisů 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC