Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Matfyzpress, 2015
333 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-287-0 (brožováno)
Nad názvem: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii na stranách 311-315 a rejstřík
001490847
Obsah // Předmluva ? // 1 Výchozí představy termodynamiky 13 // 1.1 Předmět zkoumání termodynamiky ... 13 // 1.1.1 Celkový rámec... 13 // 1.1.2 Teplo, teplota, entropie... 14 // 1.1.3 Vymezení termodynamiky... 16 // 1.2 Základní pojmy termodynamiky; terminologie... 18 // 1.2.1 Termodynamická soustava a její stav ... 18 // 1.2.2 Pojmy známé z mechaniky... 21 // 1.2.3 Látka; množství látky; mol... 22 // 1.2.4 Částice... 26 // 1.2.5 Stěna... 28 // 1.2.6 Stav soustavy; termodynamický děj... 28 // 1.2.7 Typy stavových veličin... 30 // 2 Nultý zákon termodynamiky; empirická teplota 35 // 2.1 Rovnovážný stav... 35 // 2.2 První postulát termodynamiky... 36 // 2.2.1 Relaxace...:... 37 // 2.3 Druhý postulát (nultý zákon termodynamiky)... 38 // 2.3.1 Teplota; empirická teplota... 38 // 2.3.2 Druhý postulát - nultý zákon termodynamiky ... 40 // 2.3.3 Rovnováha dvou soustav... 41 // 2.3.4 Praktické měření teploty... 42 // 3 První zákon termodynamiky; teplo 49 // 3.1 Základní idea... 49 // 3.2 Práce... 30 // 3.2.1 Práce v mechanice... 50 // 3.2.2 Práce u soustavy tvořené plynem... 51 // 3.2.3 Práce při zobecněných souřadnicích a silách... 53 // 3.3 Teplo... 55 // 3.3.1 Energie ... 55 // 3.3.2 Teplo... 55 // 3.4 Chemická práce; chemický potenciál... 57 // 3.5 Formulace prvního zákona termodynamiky... 58 // 3.5.1 l.ZTd s neproměnným látkovým množstvím... 58 // 3.5.2 Plné znění prvního zákona termodynamiky... 59
// 3.5.3 Historický význam prvního zákona termodynamiky . . 59 // 3.5.4 Fluidová teorie, fluidum „calor“... 59 // 4 Termika. Důsledky zavedení teploty a tepla 61 // 4.1 Stavová rovnice... 61 // 4.1.1 Stavová rovnice termická a kalorická... 61 // 4.1.2 Ideálni plyn... 63 // 4.1.3 Van der Waalsův plyn ... 67 // 4.1.4 Jiné modely... 75 // 4.2 Některé materiálové veličiny... 82 // 4.2.1 Tepelná kapacita... 82 // 4.2.2 Měrná tepelná kapacita (měrné teplo)... 84 // 4.2.3 Latentní teplo (skupenské, výparné, ... teplo) ... 84 // 4.2.4 Teplotní roztažnost... 85 // 4.2.5 Teplotní rozpínavost... 86 // 4.2.6 Stlačitelnost... 87 // 4.2.7 Prenos tepla... 87 // 4.3 Kalorimetrie... 90 // 4.3.1 Adiabatický kalorimetr... 90 // 4.3.2 Kalorimetrická rovnice... 91 // 4.3.3 Tepelně vodivostní kalorimetr... 93 // 4.4 Jednoduchý systém... 93 // 4.4.1 Základní idea ... 93 // 4.4.2 Izochorický děj {V = konst)... 96 // 4.4.3 Izobarický děj (p = konst); entalpie...- 97 // 4.4.4 Izotermický děj (T = konst)... 99 // 4.4.5 Adiabatický děj (Q = 0)... 100 // 4.4.6 Polytropický děj (C = konst)... 102 // 4.4.7 Obecné děje... 103 // 4.4.8 Joulův-Thomsonův pokus... 106 // 4.5 Systémy s více proměnnými... 108 // 5 Druhý zákon termodynamiky 111 // 5.1 Základní idea... 111 // 5.2 Termodynamické stroje ... 112 // 5.2.1 Cyklický stroj... 112 // 5.2.2 Idea tepelného motoru... 113 // 5.2.3 Idea chladničky... 114 // 5.2.4 Idea tepelného čerpadla...
115 // 5.2.5 Nevratné stroje... 115 // 5.3 Druhý zákon termodynamiky ... 116 // 5.4 Carnotův cyklus... 119 // 5.4.1 Hlavní idea... 119 // 5.4.2 Nešlo by to jednodušeji?... 120 // 5.4.3 „Složený Carnotův cyklus“ . . 121 // 5.5 Účinnost termodynamických strojů ... 121 // 5.6 Účinnost Carnotova stroje ... 123 // 5.6.1 Účinnost vratného stroje... 123 // 5.6.2 Účinnost nevratného stroje... 124 // 5.7 Termodynamická teplota... 125 // 5.8 Entropie... I27 // 5.8.1 Clausiova rovnost a nerovnost... 127 // 5.8.2 Zavedení entropie... 127 // 5.8.3 Entropie mimo rámec termodynamiky... 128 // 5.8.4 „Spojené zákony termodynamické“... 129 // 5.8.5 Souvislost kalorické a termické stavové rovnice ... 130 // 5.8.6 Entropie konkrétních soustav... 130 // 5.9 Termodynamické energie (potenciály)... 132 // 5.9.1 Energie v různých proměnných; Legendrova transformace 132 // 5.9.2 Magický čtverec ... 134 // 5.9.3 Gibbsovy-Helmholtzovy rovnice... 135 // 5.10 Podmínky rovnováhy... 136 // 5.10.1 Přechod izolovaného systému ? rovnováze... 136 // 5.10.2 Entropie nerovnovážného stavu... 137 // 5.10.3 Podmínky rovnováhy uvnitř systému... 138 // 5.11 Entropie v termodynamice a ve statistické fyzice... 139 // 5.12 Návod na perpetuum mobile 2. druhu... 140 // 6 Třetí zákon termodynamiky 143 // 6.1 Základní idea...:... 143 // 6.2 Formulace třetího zákona termodynamiky... 144 // 6.2.1 Nedosažitelnost absolutní nuly... 145 // 7 Otevřené systémy
147 // 7.1 Základní idea... 147 // 7.1.1 Základní pojmy... 147 // 7.1.2 Změna množství systému ... 149 // 7.2 Chemický potenciál... 150 // 7.3 Gibbsův paradox... 151 // 7.3.1 Entropie ideálního plynu... 151 // 7.3.2 Chemický potenciál dokonalého plynu... 155 // 7.4 Grandkanonický potenciál Q... 155 // 7.5 Zákon působících hmot (Guldbergův-Waageův zákon) ... 156 // 8 Fázové přechody 161 // 8.1 Základní idea... 161 // 8.2 Fázový diagram jednosložkového systému ... 161 // 8.3 Rovnováha v heterogenním systému... 166 // 8.4 Gibbsovo fázové pravidlo... 167 // 8.5 Ehrenfestova klasifikace fázových přechodů... 169 // 8.6 Fázové přechody 1. druhu... 170 // 8.6.1 Charakteristika... 170 // 8.6.2 Clausiova-Clapeyronova rovnice... 171 // 8.6.3 Přehřátí a podchlazení... 172 // 8.7 Spojité fázové přechody ... 173 // 8.7.1 Charakteristika... 173 // 8.7.2 Ehrenfestovy rovnice... 173 // 8.8 Jiné fázové přechody ... 174 // 8.9 Dvojsložková soustava; destilace ... 175 // 9 Základy nerovnovážne termodynamiky 177 // 9.1 Idea... 177 // 9.1.1 Základní představa ... 177 // 9.1.2 Nové prvky v přístupu... 178 // 9.1.3 Podrobnosti... 179 // 9.2 Nové pojmy ... 179 // 9.2.1 Zobecněná síla... 179 // 9.2.2 Tok, hustota toku... 180 // 9.2.3 Vztah mezi zobecněnými silami a toky... 180 // 9.3 Základní vztahy... 181 // 9.3.1 Popis... 181 // 9.3.2 Změny vnitřní a vnější... 181 // 9.3.3 Rovnice kontinuity... 183 // 9.3.4 Hustoty veličin...
183 // 9.3.5 Produkce entropie... 183 // 9.4 Lineární systémy bez paměti... 184 // 9.5 Příklad: termoelektrické jevy... 185 // 9.5.1 Kinetické rovnice, produkce entropie... 185 // 9.5.2 Tepelná a elektrická vodivost... 186 // 9.5.3 Seebeckůvjev... 187 // 9.6 Dodatek: Onsagerovy relace... 189 // 10 Molekulová fyzika 191 // 10.1 Základní představy... 191 // 10.1.1 Molekulová fyzika versus statistická fyzika... 191 // 10.1.2 Mikroskopické složení látky... 192 // 10.2 Trojí skupenství látky... 193 // 10.2.1 Model pevné látky... 193 // 10.2.2 Model kapaliny... 193 // 10.2.3 Model plynu... 193 // 10.3 Molekulárně kinetická teorie plynu... 194 // 10.3.1 Konkrétní makroskopické veličiny ľ... 195 // 10.3.2 Brownův pohyb... 207 // 10.3.3 «-“Problémy modelu ideálního plynu... 209 // 11 Základy statistické fyziky 211 // 11.1 Vztah termodynamiky a statistické fyziky... 211 // 11.1.1 Termodynamika - shrnutí... 211 // 11.1.2 Statistická fyzika - shrnutí... 212 // 11.1.3 Klasický popis... 213 // 11.1.4 Semiklasický popis... 213 // 11.1.5 Kvantový popis... 214 // 11.2 Základní potřebné pojmy z klasické fyziky... 215 // 11.2.1 Označení... 215 // 11.2.2 Liouvillův teorém; invariance fázového objemu ... 218 // 11.3 Rozdělovači funkce; ergodická hypotéza... 219 // 11.3.1 Rozdělovači funkce... 219 // 11.3.2 Středování ... 220 // 11.3.3 Ergodická hypotéza... 221 // 11.4 Základní pojmy z kvantové mechaniky... 221 // 11.5 Přehled
důležitých typů souborů... 223 // 11.6 Mikrokanonický soubor... 224 // 11.7 Kanonický soubor... 225 // 11.7.1 Fyzikální odvození z modelu... 225 // 11.7.2 Přehled užitých statistických veličin... 226 // 11.7.3 Vztahy mezi termodynamickými a statistickými veličinami 227 // 11.7.4 Odvození výrazů pro teplo, teplotu a entropii ... 229 // 11.8 Grandkanonický soubor... 230 // 11.9 Ideální plyn (M-?, B-E, F-D) ... 232 // 11.9.1 Označení... 232 // 11.9.2 Kanonické rozdělení... 235 // 11.9.3 Grandkanonické rozdělení... 235 // 11.9.4 Kombinatorické odvození ... 237 // 11.9.5 Porovnání klasického a kvantového plynu... 242 // 12 Aplikace statistické fyziky (RNDr. Z. Koupilová, Ph.D.) 243 // 12.1 Neideální plyn - odvození stavové rovnice... 243 // 12.2 Fotonový plyn... 246 // 12.3 Degenerovaný plyn... 249 // 12.4 Tepelná kapacita krystalu... 252 // 12.4.1 Einsteinův model... 253 // 12.4.2 Debyeův model... 254 // A Potřebná matematika 257 // A.l Primitivní funkce f aneb matematik vs. fyzik... 257 // A.2 Parciální derivace: znak d... 258 // A.3 Značení parciálních derivací... 261 // A.4 Derivace inverzní funkce... 263 // A.5 Derivace implicitní funkce... 263 // A.6 Totální diferenciál... 264 // A.7 Pfaffova forma... 266 // A.8 Geometrická představa integrability Pfafřovy formy... 267 // A.9 Integrace totálního diferenciálu... 269 // A. 10 Úpravy termodynamických vzorců („magický čtverec“) ... 273 // A. 10.1 Legendrova
transformace v mechanice... 274 // A. 10.2 Geometrický význam Legendrovy transformace ... 275 // A. 11 Některé statistické integrály... 276 // ? Fyzika a jazyk 279 // B. l Základní fyzikální pojmy podle norem ... 279 // B. l.l VeUčina... 279 // B.l.2 Děj... 280 // B.1.3 Součinitel, činitel, koeficient, modul, číslo... 280 // B.2 Různé konkrétní termíny... 281 // B.3 Etymologie některých slov cizího původu ... 285 // B.3.1 Etymologie obecně... 285 // B.3.2 Slova cizího původu, termíny a slovníček... 287 // C Rejstřík osob 291 // D Aplikace; rozbor činnosti některých strojů 299 // D.l Subjektivní pocit teploty... 299 // D.2 Porovnávací cyklus... 300 // D.3 Parní stroj: nejjednodušší schéma... 300 // D.4 Realistický parní stroj... 301 // D.5 Výbušný motor (čtyřtaktní benzínový)... 303 // D.6 Vznětový motor (Dieselův, naftový)... 305 // D. 7 Stroje s lázněmi konečné tepelné kapacity... 306 // E Data 307 // E. l Základní fyzikální konstanty... 307 // E.2 Porovnání nejnovější teplotní stupnice fgo... 307 // E.3 Termomechanické tabulky... 308 // E.3.1 Vlastnosti některých pevných látek... 308 // E.3.2 Vlastnosti některých kapalin... 308 // E.3.3 Vlastnosti některých plynů... 309 // E.3.4 Hustota suchého vzduchu a vody... 309 // E.3.5 Teploty a měrná skupenská tepla fázových přeměn . . . 310 // E.3.6 Molární hmotnosti M a Poissonova konstanta ? plynů . 310 // Literatura 311 // Rejstřík
317
(OCoLC)928740901
cnb002732514

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC