Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání třetí
Praha : Matfyzpress, 2016
vii, 320 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-302-0 (brožováno)
Nad názvem: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii na stranách 313-316 a rejstřík
001490851
Obsah // Kapitola 1. Matematický úvod... 1 // §1. Integrály v komplexním oboru... 2 // § 2. Funkce gama a beta... 3 // §3. Fourierova transformace... 9 // § 4. Besselovy fimkce... 12 // Kapitola 2. Distribuce nad Schwarzovým prostorem... 17 // §1. Temperované distribuce... 17 // §2. Derivování distribucí... 22 // §3. Lineární transformace distribucí... 27 // §4. Násobení distribucí... 41 // §5. Fourierova transformace distribucí... 44 // §6. Distribuce s kompaktním nosičem... 48 // § 7. Fourierovy obrazy radiálních funkcí... 49 // §8. Konvergence v Jž’"... 54 // §9. Tenzorový součin... 60 // § 10. Konvoluce distribucí... 62 // §11. Periodické distribuce... 72 // Kapitola 3. Aplikace teorie distribucí...77 // §1. Rovnice vedení tepla... 77 // 1.1. Homogenní rovnice... 78 // 1.2. Vedení tepla na tyči... 83 // 1.3. Vedeni tepla na kouli v E3... 86 // 1.4. Rovnice s proměnnou okrajovou podmínkou ... 88 // 1.5. Nehomogenní rovnice... 90 // §2. Vlnová rovnice... 91 // §3. Invariance vlnové rovnice a Lorentzova grupa...102 // 3.1. Maxwellovy rovnice...107 // §4. Laplaceova-Poissonova rovnice...113 // §5. Konformní zobrazení...120 // 5.1. Potenciálové proudění tekutin...139 // §6. Laplaceova-Poissonova rovnice v íž C Lľm...143 // § 7. Dirichletovy úlohy v kruhově symetrických případech // prostoru E2...147 // 7.1. Úloha na mezikruží /\\a,6 C Fľj...147 // VI // 7.2. Úloha na kruhu Ka C Ez...149 // 7.3. Úloha na doplňku kruhu ...152 // §8. Indukční tok...152 // § 9. Vyjádření hladké funkce třemi potenciály...154 // § 10. Dirichletova úloha na kouli Ku v Em...159 // 10.1. Dirichletova úloha vně koule v Em...163 // §11. Klasifikace diferenciálních výrazů druhého řádu ... 165 // Kapitola 4. Laplaceova transformace...171 // § 1. Řešení obvodů a distributivní zobecnění Laplaceovy transformace ...175 //
§2. Vedení tepla a Laplaceova transformace...189 // Kapitola 5. Speciální polynomy a lineární diferenciální rovnice . 193 // 5.1 Jak to vidí matematik...193 // §1. Redukovaná Gaussova rovnice...194 // §2. Rovnice Fuchsova typu...200 // § 3. Gaussova neredukovaná rovnice...203 // § 4. Speciální případy Gaussovy rovnice...206 // § 5. Eliptická funkce...207 // § 6. Ortogonální báze polynomů — obecné pojmy...209 // §7. Ultrasférická rovnice...216 // §8. Cebyševova rovnice...219 // §9. Ultrasférická rovnice a harmonické funkce v Em, m > 3 . 221 // § 10. Legendreovy polynomy a přidružené funkce...224 // §11. Hermitova rovnice...226 // § 12. Další vlastnosti Hermitových polynomů...228 // § 13. Besselova rovnice...233 // § 14. Besselova rovnice a dvojrozměrné vlnové problémy . . . 235 // § 15. Modifikovaná Besselova rovnice a dvojrozměrné // problémy...237 // 5.2 Speciální polynomy: jak to vidí fyzik...241 // § 16. Legendreovy polynomy...242 // 16.1. Multipólový rozvoj...243 // 16.2. Kulové funkce...245 // §17. Laguerrovy polynomy...251 // 17.1. Atom vodíku...251 // § 18. Hermitovy polynomy...252 // vii // 18.1. Souřadnicová reprezentace // 18.2. Energetická reprezentace // § 19. Aplikace v optice // 19.1. Optické svazky // 19.2. Optická vlákna // Kapitola 6. Jednorozměrné okrajové úlohy a Greenovy // funkce // 6.1 Teorie Greenových funkcí // § 1. Definice problému a existenční věty // § 2. Symetrie Greenovy funkce a součty řad // 6.2 Aplikace na ohyb tyče // §3. Úvod // § 4. Nehomogenní okrajové podmínky // § 5. Užití Greenovy funkce // § 6. Clapeyronova rovnice // Literatura // 313 // Rejstřík // 317
(OCoLC)956489054
cnb002796486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC