Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Čtvrté přepracované vydání
Praha : Matfyzpress, 2005
iv, 250 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86732-41-X (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 250
001490855
Obsah // Předmluva i // Obsah ii // Některá označení iv // Kapitola 1. Logika, množiny, zobrazení, nerovnice, // matematická indukce 1 // 1.1. Logika 1 // 1.2. Množiny, zobrazení 6 // 1.3. Nerovnice, trigonometrické funkce 9 // 1.4. Důkazy matematickou indukcí 12 // 1.5. Čísla, supremum a infimum množiny 14 // Výsledky kapitoly 1 15 // Kapitola 2. Limita posloupnosti 16 // Výsledky kapitoly 2 28 // Kapitola 3. Limita, spojitost, asymptotické chování funkcí 30 // 3.1. Limita funkce 30 // 3.2. Spojitost funkce 43 // 3.3. Asymptotické chování funkcí 46 // Výsledky kapitoly 3 51 // Kapitola 4. Derivace 53 // 4.1. Derivace funkce zadané explicitně 53 // 4.2. Výpočet derivací 55 // 4.3. Derivace funkce zadané parametricky 63 // 4.4. Derivace vyšších řádů 64 // Výsledky kapitoly 4 67 // Kapitola 5. l’Hospitalovo pravidlo. Taylorův // vzorec 69 // 5.1. 1’Hospitalovo pravidlo 69 // 5.2. Taylorův vzorec 72 // Výsledky kapitoly 5 81 // Kapitola 6. Průběhy funkcí. Extrémy 82 // 6.1. Základní pojmy 82 // 6.2. Extrémy. Monotonie 82 // 6.3. Průběhy funkcí 86 // Výsledky kapitoly 6 97 // Kapitola 7. Primitivní funkce (neurčitý integrál) 107 // Výsledky kapitoly 7 127 // Kapitola 8. Riemannův (určitý) integrál 129 // 8.1. Riemannův (určitý) integrál 129 // 8.2. Aplikace určitého integrálu 143 // 8.3. Užití vět o střední hodnotě к odhadu integrálů 147 // 8.4. Zobecněný Riemannův (určitý) integrál 153 // 8.5.
Příklady s fyzikální tématikou 157 // Výsledky kapitoly 8 159 // Kapitola 9. Lineární algebra 161 // 9.1. Vektorové prostory 161 // 9.2. Vektorové prostory se skalárním součinem 178 // 9.3. Lineární zobrazení 185 // 9.4. Soustavy lineárních rovnic 198 // 9.5. Determinanty a jejich použití 214 // Výsledky kapitoly 9 229 // Kapitola 10. Analytická geometrie v prostoru 237 // 10.1. Eukleidovský prostor, body a vektory 237 // 10.2. Přímka a rovina 239 // 10.3. Úlohy o incidenci 239 // 10.4. Úlohy metrické 240 // 10.5. Vyjádření přímky a roviny 242 // Výsledky kapitoly 10 248 // Literatura 250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC