Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2020
277 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1585-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001490857
Obsah // Summary...15 // Úvod...17 // 1 ČLOVĚK A ZVÍŘE V DIALOGU // 1.1 Úvod do problematiky zooterapie ...22 // 1.1.1 Historický vývoj, metody a formy v zooterapii...22 // 1.1.2 Terminologie v zooterapii ...24 // Ostatní metody a techniky ...28 // Formy zooterapie...29 // 1.1.3 Typy zooterapie podle zvířecího druhu ...29 // Canisterapie ...29 // Hiporehabilitace ...30 // Felinoterapie...30 // Ostatní typy zooterapie...30 // 1.2 Základní vymezení zooterapie v rámci právních norem...30 // 2 CANISTERAPIE // 2.1 Etologie psa ...37 // 2.1.1 Psí projevy ...38 // 2.2 Vývoj canisterapie v České republice...39 // 2.3 Vhodný výběr a příprava psa ...41 // 5 // Zooterapie v kostce // 2.4 Základní pojmy v canisterapii a podmínky praktikování...44 // 2.4.1 Plán canisterapeutické intervence ...44 // 2.4.2 Podmínky ze strany dobrovolníka/odborníka s otestovaným psem ... 45 // 2.4.3 Podmínky ze strany canisterapeutického psa ...47 // 2.4.4 Podmínky ze strany cílového zařízení...47 // 2.4.5 Podmínky a pravidla kontaktu psa s klientem ...48 // 2.5 Canisterapie jako dobrovolnický program ...49 // 2.6 Canisterapie jako metoda sociální práce...51 // 2.6.1 Zvíře v sociální práci - animal-assisted social work (AASW)...51 // Postup při aplikaci AASW ...52 // 2.6.2 Měření kvality canisterapie coby metody sociální práce...52 // 2.6.3 Kompetence v AASW ...53 // 2.6.4 Standardy kvality zooterapie v sociální práci...55 // 2.7 Základní teorie
a koncepty vysvětlující pozitivní efekt zvířaty // asistovaných intervencí...57 // 2.7.1 Indikace a kontraindikace canisterapie...59 // 2.8 Působení a vliv canisterapie v obecné rovině...60 // 2.8.1 Canisterapie u dětského klienta ...60 // 2.8.2 Canisterapie u klienta dospělého věku...62 // 2.8.3 Canisterapie u seniorů...62 // 2.9 Možnosti využití canisterapie u jedinců se specifickými potřebami . 63 // 2.9.1 Canisterapie u jedinců s poruchami autistického spektra...64 // Klinické projevy postižení ...64 // Pes asistující interakcím s osobou s PAS...65 // Metoda observačně-strukturální canisterapie ...66 // Asistenční pes pro autistu (APPA) ...68 // 2.9.2 Canisterapie u jedinců s poruchou pozornosti a hyperaktivitou...71 // Etiologie a klinické projevy ADHD...72 // Klinické projevy ADHD ...73 // Specifika práce s jedinci s ADHD v oblasti canisterapie...73 // Obsah // 2.9.3 Canisterapie u jedinců s mentálním postižením...75 // Možnosti využití canisterapie u jedinců s mentálním postižením...77 // 2.9.4 Canisterapie u jedinců s tělesným postižením...81 // Mozková obrna...82 // Možnosti využití canisterapie u osob s tělesným postižením...83 // Po lobován í...84 // 2.9.5 Canisterapie u jedinců se zrakovým postižením ...86 // 2.9.6 Canisterapie u jedinců se sluchovým postižením ...89 // 2.9.7 Canisterapie u seniorů a jedinců se syndromem demence...92 // Canisterapie v domově pro seniory a v domovech se
zvláštním režimem . 95 Přínos canisterapie ? seniorů a klientů se syndromem demence..95 // 2.9.8 Canisterapie ve zdravotnickém zařízení ...97 // Specifické prostředí nemocnice...97 // Canisterapie a zooterapie jako dobrovolnická činnost v nemocnici ... 98 // Canisterapie v motolské nemocnici - interní model...98 // Pro zavedení interního modelu je potřeba několik kroků: ...98 // Obecné nastavení aktivit se psem v nemocnici...99 // Příprava dobrovolníka a psa... 100 // 2.9.9 Canisterapie na pobytové akci ... 102 // Dětský canisterapeutický tábor... 104 // Skupinové aktivity a hry se psy... 109 // Edukační činnost zaměřená na péči o psa, // správnou výživu psa, možnosti využití psů... 109 // Program prevence úrazů způsobených psem... 110 // 2.9.10 Prevence úrazů se zaměřením na výchovu // ? zodpovědnému vztahu ke psům ... 110 // Prevence úrazů způsobených psem... 110 // Lovecké chování ... 111 // Potravní chování... 112 // Sociální chování aneb rodinný život vlků a psů domácích... 112 // Soužití dětí a psů ... 112 // Základní pravidla pro bezpečné soužití dětí a psů v jedné domácnosti . 114 // 2.9.11 Kazuistika č. 1: Canisterapie u klienta s ADHD... 116 // 2.9.12 Kazuistika č. 2: Canisterapie u klientky s mozkovou obrnou ... 122 // Cíl terapie... 122 // 7 // Zooterapie v kostce // Popis terapie ... 123 // Výsledky terapie ... 123 // 2.9.13 Kazuistika č. 3: Canisterapie v dětském
domově ... 125 // 3 FELINOTERAPIE // 3.1 Etologie kočky... 137 // 3.2 Vhodný výběr a příprava kočky... 141 // 3.2.1 Britské kočky... 145 // 3.2.2 Mainské mývali kočky ... 145 // 3.2.3 Norské lesní kočky... 146 // 3.2.4 Perské kočky... 147 // 3.2.5 Ragdoll - ragamuffin... 148 // 3.2.6 Siamské a orientální kočky ... 148 // 3.2.7 Sibiřské kočky a něvskaja maskaradnaja ... 149 // 3.3 Základní pojmy ve felinoterapii ... 149 // 3.3.1 Kontraindikace... 150 // 3.4 Pravidla a podmínky praktikování felinoterapie ... 150 // 3.4.1 Legislativní podmínky využití zvířat v zoorehabilitaci... 151 // 3.5 Metodika felinoterapie v praxi... 151 // 3.5.1 Využití zvířat při hraní pohádek ... 154 // Praktické provedení... 154 // Význam ... 154 // Pomůcky ... 155 // 3.5.2 Vzdělávací programy pro žáky mateřských a základních škol... 155 // Praktické provedení vzdělávacích programů... 157 // Veterinární podmínky... 158 // 3. 6 Výchova koček pro návštěvní službu ... 159 // 3.6.1 Dokumentace ... 163 // 8 // 3.6.2 Ochrana zvířat při návštěvní službě, welfare... 163 // 3.7 Praktické využití felinoterapie u klienta ... 164 // 4 HIPOREHABILITACE // 4.1 Základní terminologické vymezení ... 171 // 4.1.1 Obory hiporehabilitace... 171 // 4.1.2 Terminologie v angličtině ... 172 // 4.1.3 Pojmy v hiporehabilitaci ... 173 // 4.1.4 Hiporehabilitační kůň ... 175 // Specializační zkouška ... 175 // Welfare koní ... 175
Dokumentace koně... 175 // 4.2 Hiporehabilitační organizace u nás a ve světě... 176 // 4.2.1 Česká hiporehabilitační společnost, z. s... 176 // 4.2.2 HETI ... 176 // 4.3 Výběr koně... 177 // 4.3.1 Exteriér a mechanika pohybu koně... 178 // 4.3.2 Psychické vlastnosti koně... 179 // 4.3.3 Charakter koně ... 179 // 4.3.4 Temperament koně ... 180 // 4.3.5 Věk koně ... 180 // 4.3.6 Plemenná příslušnost ... 181 // 4.3.7 Pohlaví koní ... 181 // 4.4 Požadavky na koně pro HIE a HTF... 182 // 4.5 Požadavky na koně pro HPSP a HPP ... 183 // 4.5.1 Dominance a submisivita u koní ... 184 // 4.5.2 Důvěra a respekt... 184 // 9 // Zooterapie v kostce // 4.6 Zdravotní omezení koní zařazených do HR ... 185 // 4.6.1 Posouzení projevu koně... 185 // 4.6.2 Projevy unaveného, nespokojeného koně ... 186 // 4.6.3 Vznik psychického přetížení u hiporehabilitačních koní... 187 // 4.6.4 Prevence psychického přetížení koní... 187 // 4.7 Příprava koní pro účely hiporehabilitace ... 188 // 4.7.1 Výchova a výcvik... 189 // 4.7.2 Nácvik potřebných dovedností - speciální výcvik ... 189 // 4.7.3 Vlastní tréninkový plán koně... 190 // 4.7.4 Práce na vytvoření a udržení kvalitního dorzálního svalstva... 191 // Specializační zkouška pro koně a pony zařazené v hiporehabilitaci . . 193 // 4.8 Hiporehabilitační středisko v praxi ... 193 // 4.8.1 Technické a kvalifikační předpoklady kvalitního hiporehabilitačního // střediska
... 193 // 4.8.2 Poskytovatelé hiporehabilitace ... 193 // 4.8.3 Předpoklady pro provádění hiporehabilitace... 194 // 4.8.4 Technické předpoklady ... 194 // 4.8.5 Kvalifikační předpoklady ... 195 // 4.8.6 Zařazení klienta ... 195 // 4.8.7 Indikace a kontraindikace ... 196 // Indikace pro HTE a HTF... 197 // Relativní kontraindikace pro HTE a HTF ... 197 // Indikace pro HPP ... 197 // Kontraindikace pro HPP... 198 // Indikace pro HPSP... 198 // Kontraindikace pro HPSP ... 198 // 4.9 Hiporehabilitační jednotka... 199 // 4.9.1 Bezpečnostní opatření... 199 // Bezpečnostní opatření ze strany realizačního týmu ... 199 // Bezpečnostní opatření ze strany klienta ... 200 // Rizika... 200 // 10 // 4.9.2 Dokumentace ... 201 // Dokumentace provozovatele hiporehabilitace...201 // Dokumentace o práci koně... 201 // Osobní složka klienta... 201 // 4.10. Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii ...202 // 4.10.1 Principy a účinky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii...202 // 4.10.2 Přímé účinky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii...203 // 4.10.3 Nepřímé účinky hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii ...205 // 4.10.4 Aplikace hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii ...205 // 4.10.5 Terapeut pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii ...206 // 4.10.6 Hřbet koně jako terapeutický nástroj v hipoterapii ve fyzioterapii // a ergoterapii ... 206 // 4.10.7 Terapeutické polohy na koni ... 207 // Poloha primárního vzpřímení ... 208
// Poloha opačného sedu ... 208 // Poloha asistovaného kleku a sedu ...208 // Poloha samostatného sedu... 209 // Korekce terapeutických poloh ... 210 // 4.10.8 Cílové skupiny pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii ...210 // 4.11 Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi... 212 // 4.11.1 Definice HPSP ... 212 // 4.11.2 Poslání HPSP... 212 // 4.11.3 Principy HPSP ... 213 // 4.11.4 Cíle HPSP... 213 // 4.11.5 Možnosti HPSP v pedagogické oblasti ...215 // Volba koně ... 216 // 4.11.6 Cílové skupiny HPSP v pedagogice ...216 // Děti s poruchami učení... 216 // Uživatelé s ADHD ... 217 // Děti s poruchami chování ... 217 // Děti s vadami řeči ... 218 // Uživatelé se smyslovými vadami ... 218 // 11 // Zooterapie v kostce // Uživatelé s poruchami autistického spektra ... 218 // Klienti s mentálním postižením ... 219 // Klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí... 219 // 4.11.7 Možnosti HPSP v rámci sociální práce ... 220 // 4.11.8 Formy HPSP ... 221 // 4.11.9 Úloha instruktora HPSP ... 221 // 4.11.10 Metody HPSP - aktivity s koněm ze země ... 222 // Kůň jako objekt pozorování... 222 // Kůň jako nástroj učení sociálním dovednostem ... 222 // Kontaktní techniky ... 222 // Vodění koně... 223 // Hry s koňmi... 223 // 4.11.11 Metody HPSP - aktivity s koněm ze hřbetu... 223 // Ježdění na vedeném koni...224 // Aktivní ježdění ... 224 // Hry ze hřbetu... 224 // Voltiž ... 224 // 4.11.12 Metody HPSP
- práce ve stáji... 224 // 4.12 Hipoterapie v psychiatrii a psychologii ... 225 // 4.12.1 Vymezení oboru hipoterapie v psychiatrii a psychologii ...225 // 4.12.2 Terminologie ...226 // 4.12.3 Hipoterapie v psychiatrii a psychologii ...226 // 4.12.4 Indikování klientů ... 226 // 4.12.5 Terapeut pro hipoterapii v psychiatrii a psychologii ...227 // 4.12.6 Aplikace hipoterapie v psychiatrii a psychologii ... 227 // 4.12.7 Účinky hipoterapie v psychiatrii a psychologii ...228 // 4.12.8 Volba koně ... 229 // Kůň jako hybatel emočního nastavení ... 229 // Kůň jako prvek motivace... 229 // Kůň jako zrcadlo ... 230 // Kůň jako sociálně žijící zvíře... 230 // Kůň jako zdroj pohybu ... 230 // Kůň jako prostředek komunikace... 231 // 12 // 4.12.9 Zaměření podle základních oblastí stimulace ... 231 // Stimulace prožívání... 231 // Stimulace kognitivních funkcí ... 231 // Tělesná stimulace... 232 // Sociální stimulace ... 232 // 14.12.10 Indikace pro hipoterapii v psychiatrii a psychologii...232 // Organické duševní poruchy... 232 // Psychózy ... 233 // Poruchy nálady... 233 // Úzkostné poruchy ... 234 // Poruchy příjmu potravy ... 235 // Poruchy osobnosti ... 235 // Závislosti ... 235 // 14.12.11 Základní pravidla pro provádění hipoterapie v psychiatrii a psychologii .236 // 4.13 Parajezdectví ... 237 // 4.13.1 Paradrezura ... 238 // Popis disciplíny, základní pravidla... 238 // Klasifikace hendikepu... 239 // Realizační
tým, podmínky startu jezdce, podmínky startu koně ...240 // 4.13.2 Paravoltiž... 241 // Popis disciplíny, základní pravidla... 241 // Klasifikace hendikepu ... 241 // Realizační tým, podmínky startu cvičence, podmínky startu koně ... 242 // 4.13.3 Parawestern ... 243 // 4.13.4 Paravozatajství ... 243 // 5 OSTATNÍ ZOOTERAPIE // 5.1 Ornitoterapie... 250 // 5.1.1 Pojem ornitoterapie ... 250 // 5.1.2 Metody ornitoterapie... 250 // 5.1.3 Zásady realizace ornitoterapie ... 251 // 13 // Zooterapie v kostce // 5.1.4 Výběr zvířete, jeho příprava a vhodná indikace u uživatelů ...252 // 5.1.5 Podmínky realizace ornitoterapie...257 // 5.1.6 Postupy práce při ornitoterapii ...257 // 5.1.7 Velký papoušek v kontaktní zooterapii - případová studie ...258 // 5.1.8 Organizace zastřešující ornitoterapii ...260 // 5.2 Zooterapie v psychiatrické nemocnici ...261 // 5.3 Zooterapie na oddělení neurologie - JIP, kazuistika ...265 // Autoři...273 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC