Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., upravené vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
2 svazky : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5285-2 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-244-5286-9 (2. díl ; brožováno)
"Obrazová část Zdeňka Malínská"--Tiráž
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
I. díl. 153 stran --II. díl. 189 stran
Určeno pro studenty I. a II. ročníku LF UP v Olomouci
001490884
OBSAH // Autorem kapitol 1, 3 a 5 je V. Lichnovský, autorem ostatních kapitol jeJ. Malínský, autorkou obrazové části je Z Malínská // Předmluva...3 // 1 Kardiovaskulární systém...8 // 1.1 Srdce-cor...8 // 1.2 Tepny - arterie - arteriae...10 // 1.3 Krevní vlásečnice - kapiláry - vasa capillaria...12 // 1.4 Žíly-venae...14 // 1.5 Různé způsoby průběhu krevního řečiště...16 // 2 Mízní systém - systema lymphaticum...18 // 2.1 Lymfatické cévy - vasa lymphatica...18 // 2.2 Lymfatická uzlina - nodus lymphaticus, lymphonodus...20 // 2.3 Slezina - splen, lien...22 // 2.4 Slizniční lymfatická tkáň - MALT...24 // 2.5 Brzlík - thymus...26 // 3 Dýchací systém - apparatus respiratorius...28 // 3.1 Horní cesty dýchací...28 // 3.2 Dolní cesty dýchací...30 // 3.3 Bronchiálni strom - arbor bronchialis...32 // 3.4 Alveolárni strom - arbor alveolaris...34 // 4 Trávicí systém - systema digestorium...36 // 4.1 Ústní dutina - cavitas oris - ret, patro, slinné žlázy...36 // 4.2 Ústní dutina - jazyk - lingua, glossus...38 // 4.3 Zuby - dentes - tvrdé tkáně...40 // 4.4 Zuby - dentes - měkké tkáně...42 // 4.5 Obecná stavba trávicí trubice - canalis alimentarius...44 // 4.6 Žaludek - ventriculus, gaster, stomachus...46 // 4.7 Žaludek - žlázky těla - glandulae gastricae propriae...48 // 4.8 Střevo - intestinum, enteron, celková charakteristika...50 // 4.9 Jednotlivé části střeva...52 // 4.10 Játra - hepar...54 // 4.11 Játra
- ultrastruktura a funkce...56 // 4.12 Játra - krevní oběh a žlučové cesty...58 // 4.13 Slinivka břišní - pankreas - pancreas...60 // 5 Kůže - integumentum commune, cutis...62 // 5.1 Pokožka - epidermis...62 // 5.2 Škára - dermis, corium...64 // 5.3 Kožní žlázy - glandulae cutis...66 // 5.4 Mléčná žláza - glandula mammae...68 // 5.5 Vlas - pilus a nehet - unguis, onyx...70 // 6 Močový systém - organa urinaria...72 // 6.1 Ledvina - ren, nefros...72 // 6.2 Ledvinové tělísko - corpusculum renale...74 // 6.3 Ledvinové kanálky - tubuli renales...76 // 6.4 Krevní oběh v ledvině...78 // 6.5 Vývodné močové cesty...80 // 7 Mužský pohlavní systém - organa genitalia masculina...82 // 7.1 Varle-testis...82 // 7.2 Varle - pokračování...84 // 7.3 Spermatogeneze...86 // 7.4 Struktura zralé spermie...88 // 5 // 7.5 Mužské vývodné pohlavní cesty...90 // 7.6 Přídatné žlázy mužského pohlavního systému...92 // 7.7 Pyj - penis, phallos...94 // 7.8 Šourek - scrotum...96 // 8 Ženský pohlavní systém - organa genitalia feminina...98 // 8.1 Vaječník - ovarium, oophoron...98 // 8.2 Ovarium - změny po ovulaci...100 // 8.3 Vejcovod a děloha...102 // 8.4 Endometrium - menstruační cyklus...104 // 8.5 Vztahy mezi ovulačním a menstruačním cyklem...106 // 8.6 Implantační okénko...108 // 8.7 Placenta...HO // 8.8 Pochva a zevní pohlavní orgány...112 // 9 Žlázy s vnitřní sekrecí - glandulae endocrinae, glandulae sine ductibus...114
// 9.1 Obecná charakteristika humorální regulace...114 // 9.2 Podvěsek mozkový, hypofýza - hypophysis, glandula pituitaria...116 // 9.3 Zadní lalok, neurohypofyza - lobus posterior, neurohypophysis...118 // 9.4 Neurosekrece...120 // 9.5 Šišinka, epifyza - epiphysis cerebri...122 // 9.6 Štítná žláza - glandula thyroidea...124 // 9.7 Příštítné žlázy - glandulae parathyroideae...126 // 9.8 Nadledvina - glandula suprarenalis...128 // 9.9 Buňky difuzního endokrinního systému...130 // 10 Nervová soustava - systema nervosum...132 // 10.1 Periferní nervy - nervi peripherici...132 // 10.2 Ganglia periferních nervů a autonomní nervový systém...134 // 10.3 Hřbetní mícha - medulla spinalis...136 // 10.4 Segmentální uspořádání hřbetní míchy...138 // 10.5. Větvení dendritů a základní synaptické okruhy ve hřbetní míše...140 // 10.6 Mozkový kmen - truncus encephali...142 // 10.7 Jednotlivé etáže mozkového kmene...144 // 10.8 Mozeček - cerebellum...146 // 10.9 Mozeček - propojení neuronových okruhů...148 // 10.10 Mozková kůra - cortex cerebri...150 // 10.11 Cytoarchitektonika a myeloarchitektonika neokortexu...152 // 10.12 Typy neuronů a synaptické okruhy v neokortexu...154 // 10.13 Vertikální členění mozkové kůry...156 // 10.14 Plexus choroideus a mozkomíšní obaly...158 // 11 Zrakový orgán, oko - oculus, ophtalmos...160 // 11.1 Oční koule - bulbus oculi...160 // 11.2 Zevní vrstva oční koule - tunica externa,
tunica fibrosa oculi...162 // 11.3 Střední vrstva oční koule, živnatka - tunica vasculosa bulbi, uvea...164 // 11.4 Vnitřní vrstva, sítnice - retina, přehled uspořádání ve světelném mikroskopu...166 // 11.5 Sítnice - retina, ultrastruktura v elektronovém mikroskopu...168 // 11.6 Sítnice - retina - specializované oblasti...170 // 11.7 Světlolomná postředí oka...172 // 11.8 Přídatné orgány oka - organa oculi accessoria...174 // 12 Statoakustický orgán, ucho - organum vestibulocochleare, auris...176 // 12.1 Zevní a střední ucho - auris externa et media...176 // 12.2 Vnitřní ucho - auris interna...178 // 12.3 Vestibulámí labyrint - labyrinthus vestibularis...180 // 12.4 Hlemýžď - cochlea...182 // 12.5 Cortiho orgán - organum spirale...184 // 13 Ostatní smyslové orgány...186 // 13.1 Čichový orgán - organum olfactorium...186 // 13.2 Chuťový orgán - organum gustus...188 // 6
(OCoLC)1035454842
cnb002987725

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC