Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
2. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017
176 stran ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5141-1 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Dotisk v roce 2017
Obsahuje bibliografie
001490885
Vysvětlivky k ikonám 5 // Úvod 7 // 1 Co obecná didaktika je a o jaké didaktice pojednává tento studijní text 9 // 1.1 Co obecná didaktika je a čím se zabývá 9 // 1.2 Spiritualistické teorie 11 // 1.3 Personalistické teorie 12 // 1.4 Kognitivně psychologické teorie 12 // 1.5 Technologické koncepce 13 // 1.6 Sociokognivní teorie 14 // 1.7 Sociální teorie 14 // 1.8 Akademické teorie 14 // 2 Výuka jako řízený proces // 2.1 Rozhodování o tom, co má být uděláno // 2.1.1 Informace jako předpoklad kvalifikovaného rozhodování // 2.1.2 Úloha pedagogicko-psychologické diagnostiky v přípravě učitele // na vyučování // 2.1.3 Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka v období dospívání.. // 2.1.4 Specifika práce učitele s nadanými žáky // 2.1.5 Specifika práce učitele s prospěchově slabými žáky // 2.1.6 Žáci jiné národnosti a jiného etnika // 2.1.7 Práce učitele se základními a některými doplňujícími pedagogickými // dokumenty // 2.2 Struktura výukových cílů a učebních úloh // 2.3 Taxonomie učebních úloh a jejich funkce ve výuce // 2.4 Organizační formy výuky // 2.5 Metody výuky a jejich výběr // 2.5.1 Metody participativní (aktivizující, problémové) // 2.5.2 Metody výzkumné // 2.5.3 Experimenty a hry // 2.6 Druhy a formy učitelovy přípravy na výuku // 3 Řízení a kontrola výuky 83 // 3.1 Diagnostika v průběhu výuky 83 // 3.2 Diagnostika vědomostí a dovedností žáků 85 // 3.2.1 Individuální ústní zkouška 92 // 3.2.2 Orientační ústní zkouška 95 // 3.2.3 Didaktický test 97 // 3.2.4 Diagnostika školní třídy jako sociální skupiny 113 // 3.2.5 Diagnostika hodnotové orientace 114 // 3.2.6 Diagnostika žákova sebepojetí 114 // 3.2.7 Diagnostika vztahu žáka k předmětu 115 // 3.2.8 Diagnostika perspektivní orientace 115 //
3.2.9 Klima třídy 116 // 3.3 Didaktické zásady 119 // 3.4 Interakce a komunikace ve výuce 122 // 3 // 3.5 Řeč ve výuce 126 // 3.6 Práce učitele s výukovými cíli 129 // 3.7 Práce učitele a žáků s učebními úlohami v průběhu výuky 130 // 3.8 Práce učitele a žáků s učebními pomůckami 133 // 3.9 Výpočetní technika ve výuce 135 // 3.10 Odborná literatura ve výuce 136 // 3.11 Motivace a zájem žáků 137 // 3.11.1 Diagnostika úrovně motivace žáka 140 // 3.12 Kázeň a řád ve výuce, výchova ve výuce 142 // 3.13 Pozornost ve výuce 146 // 3.14 Humor ve výuce 148 // 4 Styl práce učitele 152 // 4.1 Kompetence učitele 156 // 4.2 Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele 158 // Na závěr 161 // Seznam příloh 162 // Přílohy 163 // Příloha č. 1 163 // Příloha č. 2 165 // Příloha č. 3 166 // Příloha č. 4 167 // Příloha č. 5 168 // Příloha č. 6 169 // Příloha č. 7 121 // Příloha č. 8 173 // Příloha č. 9 173 // Příloha č. 10 174 // Příloha č. 11 175 // 4
(OCoLC)993638502
cnb002900089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC