Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
3., nezměněné vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
80 stran : ilustrace, noty ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5421-4 (brožováno)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na straně 80
001490887
Obsah // Předmluva... 5 // I. Všeobecná hudební nauka...7 // 1.1 Zvuky, tóny, vlastnosti tónů...9 // 1.2 Základní prvky notopisu...10 // 1.3 Délka not a pomlk... 12 // 1.3.1 Noty... 12 // 1.3.2 Pomlky... 12 // 1.4 Posuvky...13 // 1.4.1 Křížek...13 // 1.4.2 Béčko (bé)...13 // 1.4.3 Odrážka...14 // 1.4.4 Dvojitý křížek... 14 // 1.4.5 Dvojité bé...14 // 1.5 Prodlužování a dělení not...15 // 1.5.1 Tečka za notou...15 // 1.5.2 Dvě tečky za notou...15 // 1.6 Notace v houslovém klíči...15 // 1.7 Notace v basovém klíči...16 // 1.8 Rozdělení tónů do oktáv...16 // 1.9 Klaviatura...18 // 1.10 Celé tóny, půltóny, enharmonické tóny... 18 // 1.11 Metrum, rytmus, takt...19 // 1.12 Takty jednoduché a složené...20 // 1.12.1 Takty jednoduché...20 // 1.12.2 Takty složené...21 // 1.12.3 Nepravidelné takty...22 // 1.12.4 Střídavýtakt...23 // 1.12.5 Přehled taktů...24 // 1.13 Tempová označení... 25 // 1.14 Dynamická znaménka... 27 // 1.15 Přednesová znaménka... 29 // 1.16 Značky a zkratky notopisu... 30 // 1.17 Stupnice, tónina... 32 // 1.18 Durové stupnice s křížky... 32 // 1.19 Durové stupnice s bé... 34 // 1.20 Mollové stupnice... 36 // 1.21 Mollové stupnice s křížky... 38 // 1.22 Mollové stupnice s bé...41 // 1.23 Přehled předznamenání dur i moll...44 // 1.24 Stupnice chromatické, celotónové, chromatika...44 // 1.25 Stupnice stejnojmenné a paralelní...45 // 1.26 Základní intervaly...46 // 1.27 Odvozené
intervaly...47 // 1.28 Převraty intervalů...49 // 1.29 Transpozice...49 // 3 // 1.30 Akordy...50 // 1.31 Kvintakordy...50 // 1.31.1 Kvintakord dur ajeho obraty...51 // 1.31.2 Kvintakord moli a jeho obraty... 52 // 1.32 Dominantní septakord ajeho obraty... 53 // II. Harmonie... 56 // 2.1 Hlavní a vedlejší harmonické fimkce... 58 // 2.2 Přehled hlavních a vedlejších akordů v tóninách dur a v moll... 59 // 2.3 Přísné spojení příbuzných akordů... 60 // 2.4 Spoj nepříbuzných akordů... 61 // 2.5 Čtyřhlasá úprava akordů... 62 // 2.6 Doprovody písní podle akordových značek... 63 // III. Základy taktování... 65 // 3.1 Základní prvky taktování... 67 // 3.1.1 Postoj... 67 // 3.1.2 Příprava a nástup... 67 // 3.2 Dirigentská gesta, iejich grafické znázornění a praktické provedení... 69 // 3.2.1 Taktdvoudobý... 69 // 3.2.2 Takttřídobý... 71 // 3.2.3 Takt čtyřdobý... 71 // 3.2.4 Takt šestidobý... 72 // 3.3 Dělení gesta... 72 // 3.4 Slučování dob... 74 // 3.5 Taktování dynamiky... 76 // 3.6 Předtaktí... 76 // 3.7 Závěry... 77 // 3.8 Vysvětlivky pro taktovací schémata... 79 // 4
(OCoLC)1089712298
cnb003074049

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC