Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2020
794 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-3065-2 (vázáno)
Historické myšlení ; svazek 81
polština
Přeloženo z polštiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001490899
OBSAH // PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ___ 9 // ÚVOD___ 15 // I.MARXJAKO FILOZOF SVOBODY___ 27 // 1. Úvodní poznámky___ 29 // 2. Občanská a politická svoboda: konfrontace s liberalismem--- 41 // 3. Dějiny sebeobohacujícího odcizení. Obecný nástin--- 61 // 4. Pařížské rukopisy: ztráta a znovunabytí podstaty lidství--- 69 // 5. Německá ideologie: dělba práce a mýtus lidské identity--- 81 // 6. Grundrisse: světový trh jako vyloučená forma univerzalismu-- 93 // 7. Sebeobohacující odcizení v Kapitálu. Upuštění od mladického // optimismu___105 // 8. Vize budoucnosti: přechodné období a konečný cíl---125 // 9. „Kapitalismus a svoboda“ v postmarxovské sociologické // tradici: Marx a Simmel___137 // IL ENGELS A „VĚDECKÝ SOCIALISMUS“___149 // 1. Problém „engelsovského marxismu“---151 // 2. Od panteismu ke komunismu---169 // 3. Politická ekonomie a komunistická utopie---185 // 4. „Dějinná nutnost“ v životě národů _ 1 201 // 5. Svoboda jako „poznaná nutnost“---219 // 6. Od ztracené k... získané svobodě?---235 // 7. Dvojí dědictví___255 // III. VARIANTY „NECESARISTICKÉHO“ MARXISMU___269 // 1. Karl Kautsky: od „historické nutnosti“ komunismu // ? „historické nutnosti“ demokracie---271 // 2. Georgij Plechanov: „historická nutnost“ jako utopický ideál-295 // 3. Rosa Luxemburgová a revoluční amor fati---319 // Svoboda v dějinách___320 // Svoboda v dělnickém hnutí___326 // Národní
svoboda___335 // IV. LENINISMUS: OD „VĚDECKÉHO SOCIALISMU“ // K TOTALITÁRNÍMU KOMUNISMU___345 // 1. Leninská tragédie vůle a osudu---347 // 2. Leninova kritika „buržoázni svobody“ a odkaz ruského narodnictví 359 // 3. Dělnické hnutí a strana---371 // 4. Destrukce „nomokracie“ a legitimizace násilí___385 // 5. Princip stranickosti v literatuře a filozofii___393 // 6. Diktatura proletariátu a stát___409 // 7. Diktatura proletariátu a právo___437 // 8. Diktatura proletariátu a ekonomická utopie___453 // V. OD TOTALITÁRNÍHO KOMUNISMU KE KOMUNISTICKÉMU // TOTALITARISMU___501 // 1. Leninismus a stalinismus: spor ohledně „teze o kontinuitě“_503 // 2. Stalinský marxismus a kontinuální názor na svět___537 // 3. „Dvojí vědomí“ a totalitární „ideokracie“___571 // Mystika strany a moskevské procesy___572 // Stalinský komunismus a západní intelektuálové___587 // „Rozdvojené vědomí“ sovětské inteligence___600 // Případ Polska: „zotročený duch“ ještě jednou___609 // VI. DEMONTÁŽ STALINISMU: DETOTALITARIZACE // A DEKOMUNIZACE___621 // 1. Úvodní poznámky___623 // 2. Marxistická svoboda a komunistický totalitarismus___627 // 3. Fáze a činitelé detotalitarizace a dekomunizace___641 // 4. Gorbačovská perestrojka a konečně zavržení komunistické // svobody___677 // PODĚKOVÁNÍ___701 // POZNÁMKY___703 // EDIČNÍ POZNÁMKA PŘEKLADATELKY___785 // JMENNÝ REJSTŘÍK___787
cnb003175326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC