Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.2) Půjčeno:56x 
BK
3., aktualizované vydání
V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2020
xvi, 964 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7553-780-5 (vázáno)
ISBN 978-80-7553-782-9 (brožováno)
Slovensko-český a česko-slovenský terminologický slovník
Brožovaná vazba vyšla z technických důvodů ve třech svazcích
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001490903
1. SVAZEK :    PŘEDMLUVA k TŘETÍMU VYDÁNÍ 1 // 1 ÚVOD 2 // 2 VYBRANÉ PŘÍZNAKY VNITŘNÍCH CHOROB 6 // 2.1 Bolest 6 // 2.1.1 Bolest na hrudi 7 // 2.1.2 Chronická bolest břicha 9 // 2.1.3 Funkční poruchy (dyspepsie) 9 // 2.1.4 Organická onemocnění 10 // 2.1.5 Závěry pro praxi 12 // 2.2 Dusnost 12 // 2.3 Poruchy vědomí 13 // 2.3.1 Kvantitativní poruchy vědomí 13 // 2.3.2 Kvalitativní poruchy vědomí 18 // 2.4 Masivní krvácení z trávicí trubice 18 // 2.4.1 Masivní krvácení z horní části trávicí trubice 18 // 2.4.2 Masivní krvácení z dolní části trávicí trubice 22 // 2.5 Průjem (diarea, diarrhoea) 25 // 2.5.1 Průjem akutní 26 // 2.5.2 Průjem chronický 26 // 2.6 Zácpa (obstipace, konstipace) 26 // 2.6.1 Akutní zácpa 26 // 2.6.2 Chronická zácpa 26 // 2.7 Horečky nejasného původu 27 // 3 ŠOK A KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE 31 // 3.1 Oběhové šokové stavy 31 // 3.2 Kardiopulmonální resuscitace 37 // 3.2.1 Základní KPR dospělých 37 // 3.2.2 Rozšířená KPR dospělých 41 // 3.2.3 Kontraindikace a ukončení KPR 43 // 3.2.4 KPR dětí 43 // 4 KARDIOLOGIE 45 // 4.1 Vyšetřovací metody v kardiológii 45 // 4.1.1 Elektrokardiografie (EKG) 45 // 4.1.2 Echokardiografie 47 // 4.1.3 Metody nukleární medicíny 50 // 4.1.4 Katetrizační metody 55 // 4.1.5 Počítačová tomografie a magnetická rezonance 60 // 4.2 Ateroskleróza a rizikové faktory 64 // 4.2.1 Zánět a ateroskleróza 64 // 4.2.2 Patologie aterosklerotické léze 65 // 4.2.3 Rizikové faktory aterosklerózy 68 // 4.2.4 Subklinická ateroskleróza 71 // 4.2.5 Význam rizikových faktorů a jejich ovlivnění 71 // 4.3 Ischemická choroba srdeční // 4.3.1 Akutní koronární syndrom // 4.3.2 Chronická ICHS // 4.4 Srdeční selhání // 4.4.1 Akutní levostranné srdeční selhání, akutní dekompenzace chronického srdečního selhání //
4.4.2 Chronické levostranné srdeční selhání // 4.4.3 Akutní pravostranné srdeční selhání // 4.4.4 Chronické pravostranné srdeční selhání // 4.4.5 Hyperkinetické srdeční selhání // 4.5 Poruchy srdečního rytmu // 4.5.1 Bradyarytmie // 4.5.2 Tachyarytmie // 4.6 Chlopenní vady // 4.6.1 Stenóza aortální chlopně // 4.6.2 Insuficience aortální chlopně // 4.6.3 Stenóza mitrální chlopně // 4.6.4 Insuficience mitrální chlopně // 4.6.5 Onemocnění pravostranných chlopní // 4.6.6 Infekční endokarditida // 4.7 Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti // 4.7.1 Základní mechanismy fetální cirkulace // 4.7.2 Necyanotické vrozené vývojové vady srdce // 4.7.3 Cyanotické vrozené vývojové vady srdce // 4.7.4 Koarktace aorty // 4.8 Onemocnění myokardu a perikardu // 4.8.1 Kardiomyopatie // 4.8.2 Myokarditidy // 4.8.3 Onemocnění perikardu // 4.8.4 Nádory srdce // 4.9 Chronická plicní hypertenze // 4.9.1 Plicní arteriální hypertenze // 4.9.2 Plicní hypertenze u srdečních onemocnění // 4.9.3 Plicní hypertenze u respiračních onemocnění // 4.9.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze // 5 ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE // 5.1 Sekundární hypertenze // 5.1.1 Endokrinní hypertenze // 5.1.2 Hypertenze u syndromu spánkové apnoe // 5.1.3 Neurogenní hypertenze // 5.1.4 Hypertenze vyvolaná léky // 6 CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY // 6.1 Klinický obraz CMP // 6.2 Organizace péče o pacienty s CMP v ČR // 6.3 Ischemická CMP // 6.4 Intracerebrální krvácení // 6.5 Subarachnoidální krvácení // 6.6 Cerebrální venózní trombóza // 6.7 Rehabilitace po CMP // 6.8 CMP v péči internisty // 7 ANGIOLOGIE // 7.1 Diagnostika onemocnění tepen // 7.2 Ischemická choroba dolních končetin // 7.3 Akutní končetinová ischemie 200 // 7.4 Chronická kritická končetinová ischemie 204 // 7.5 Disekce aorty 207 //
7.6 Aneuryzma břišní aorty 212 // 7.7 Arteriální aneuryzmata 214 // 7.8 Kompresivní syndrom arteria poplitea (entrapment syndrom) a cystická degenerace adventicie 216 // 7.9 Kompresivní syndrom truncus coeliacus 217 // 7.10 Viscerální ischemie 217 // 7.11 Onemocnění renálních tepen 219 // 7.12 Syndrom horní hrudní apertury 222 // 7.13 Thrombangiitis obliterans (Buergerova choroba) 224 // 7.14 Raynaudův fenomén 225 // 7.15 Vazoneurózy 226 // 7.16 Diagnostika onemocnění žilního systému 228 // 7.17 Trombembolická nemoc - flebotrombóza a plicní embolie 230 // 7.17.1 Flebotrombóza 230 // 7.17.2 Plicní embolie 234 // 7.18 Varixy dolních končetin a chronická žilní insuficience 239 // 7.19 Žilní záněty 242 // 7.20 Lymfedém 244 // 8 METABOLISMUS 247 // 8.1 Diabetes mellitus 247 // 8.1.1 Diabetes mellitus 1. typu 258 // 8.1.2 Diabetes mellitus 2. typu 263 // 8.1.3 Další typy diabetů 267 // 8.1.4 Akutní komplikace diabetů 269 // 8.1.5 Pozdní komplikace diabetů 271 // 8.1.6 Praktické otázky léčby diabetů . 276 // 8.2 Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie 281 // 8.3 Obezita 291 // 8.4 Metabolický syndrom 302 // 8.5 Poruchy výživy a základy nutriční podpory 307 // 8.5.1 Podvýživa 307 // 8.5.2 Poruchy z nedostatku nebo nadbytku vitaminů a stopových prvků 311 // 8.5.3 Základy nutriční podpory 313 // 8.5.4 Péče o vnitřní prostředí 323 // 8.5.5 Základy dietního systému 327 // 8.6 Metabolické osteopatie 328 // 8.6.1 Osteoporóza 328 // 8.6.2 Osteomalacie 337 // 8.6.3 Pagetova choroba 340 // 8.6.4 Vzácnější metabolické osteopatie 340 //
2. SVAZEK :   9 ENDOKRINOLOGIE 342 // 9.1 Definice a základní principy endokrinológie 342 // 9.2 Onemocnění hypotalamo-hypofyzárního systému 344 // 9.2.1 Onemocnění hypotalamu 344 // 9.2.2 Onemocnění adenohypofýzy 345 // 9.2.3 Onemocnění neurohypofýzy 354 // 9.2.4 Syndrom prázdného sedla 356 // 9.3 Onemocnění štítné žlázy 356 // 9.3.1 Hypotyreóza (myxedém) 356 // 9.3.2 Hypertyreóza 359 // 9.3.3 Záněty štítné žlázy 361 // 9.3.4 Uzly štítné žlázy 363 // 9.3.5 Karcinom štítné žlázy 364 // 9.3.6 Struma 366 // 9.4 Onemocnění příštítných tělísek 368 // 9.4.1 Primární hyperparatyreóza 368 // 9.4.2 Sekundární a terciární hyperparatyreóza 370 // 9.4.3 Hypoparatyreóza 370 // 9.5 Onemocnění nadledvin 371 // 9.5.1 Onemocnění kůry nadledvin 371 // 9.5.2 Onemocnění dřeně nadledvin 378 // 9.5.3 Incidentalomy nadledvin 378 // 9.6 Onemocnění mužských pohlavních žláz 380 // 9.6.1 Mužský hypogonadismus 380 // 9.6.2 Klinefelterův syndrom 381 // 9.6.3 Kryptorchismus 382 // 9.6.4 Nádory varlat 382 // 9.6.5 Gynekomastie 383 // 9.7 Onemocnění ženských pohlavních žláz 384 // 9.7.1 Ženský hypogonadismus 384 // 9.7.2 Poruchy menstruačního cyklu 385 // 9.7.3 Syndrom polycystických ovarií 386 // 9.7.4 Turnérův syndrom 387 // 9.8 Endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu 388 // 9.8.1 Karcinoid 388 // 9.8.2 Inzulínom 389 // 9.8.3 Gastrinom 390 // 9.8.4 Ostatní endokrinně aktivní tumory gastrointestinálního traktu 390 // 9.9 Polyglandulární syndromy 391 // 9.9.1 Autoimunitní polyglandulární syndromy 391 // 9.9.2 Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie (MEN) 393 // 9.9.3 Ostatní polyglandulární syndromy 394 // 9.10 Dynamické testy v endokrinológii 394 // 10A GASTROENTEROLOGIE 396 // 10.1 Nemoci jícnu 396 // 10.1.1 Anatomické a fyziologické poznámky 396 //
10.1.2 Vrozené a získané strukturální odchylky 396 // 10.1.3 Poruchy motility jícnu 398 // 10.1.4 Refluxní choroba jícnu 400 // 10.1.5 Zánětyjícnu 404 // 10.1.6 Poškození jícnu toxickými látkami a traumaty 405 // 10.1.7 Nádoryjícnu 406 // 10.2 Nemoci žaludku a duodena 408 // 10.2.1 Anatomické a fyziologické poznámky 408 // 10.2.2 Peptický vřed žaludku a duodena 409 // 10.2.3 Gastritídy a gastropatie 414 // 10.2.4 Nádory žaludku 418 // 10.2.5 Bezoáry a cizí tělesa 422 // 10.2.6 Funkční žaludeční poruchy 422 // 10.3 Onemocnění tenkého střeva 423 // 10.3.1 Anatomické a fyziologické poznámky 423 // 10.3.2 Malabsorpční syndrom 424 // 10.3.3 Celiakie (gluten senzitivní enteropatie) 428 // 10.3.4 Divertikly tenkého střeva 432 // 10.3.5 Nádory tenkého střeva 432 // 10.3.6 Cévní poruchy tenkého střeva 433 // 10.4 Onemocnění tlustého střeva 434 // 10.4.1 Anatomické a fyziologické poznámky 434 // 10.4.2 Funkční poruchy tlustého střeva 435 // 10.4.3 Divertikulární choroba 438 // 10.4.4 Idiopatické střevní záněty 440 // 10.4.5 Neinfekční záněty tlustého střeva 447 // 10.4.6 Infekčně podmíněné záněty tlustého střeva 450 // 10.4.7 Hereditární nepolypózní a polypózní syndromy tlustého a tenkého střeva 452 // 10.4.8 Nádory tlustého střeva 454 // 10.4.9 Choroby řitě a konečníku 459 // 10.5 Nemoci slinivky břišní 462 // 10.5.1 Vrozené vývojové vady 462 // 10.5.2 Akutní pankreatitida 462 // 10.5.3 Chronická pankreatitida 465 // 10.5.4 Karcinom pankreatu 467 // 10.5.5 Neuroendokrinní nádory (NET) pankreatu 469 // 10.6 Nemoci žlučníku a žlučových cest 469 // 10.6.1 Cholelitiáza 470 // 10.6.2 Akalkulózní cholecystitida 473 // 10.6.3 Cholangitidy 473 // 10.6.4 Nádory žlučníku a žlučových cest 475 // 10.6.5 Onemocnění Vaterovy papily 476 // Obrazová příloha ke kapitole 10A 477 //
10B HEPATOLOGIE 480 // 10.7 Onemocnění jater 480 // 10.7.1 Anatomické a fyziologické poznámky 480 // 10.7.2 Laboratorní vyšetření 481 // 10.7.3 Zobrazovací a další diagnostické metody 485 // 10.7.4 Ikterus 485 // 10.7.5 Cholestáza 487 // 10.7.6 Infekční chorobyjater 488 // 10.7.7 Alkoholové jaterní poškození 491 // 10.7.8 Nealkoholové ztukovatění jater a steatohepatitida 492 // 10.7.9 Metabolické nemoci jater 493 // 10.7.10 Autoimunitní postižení jater a biliárního systému 496 // 10.7.11 Toxické poškození jater 499 // 10.7.12 Jaterní insuficience a jaterní selhání 500 // 10.7.13 Cirhóza a její komplikace 502 // 10.7.16 Transplantace jater 511 // 10.7.17 Játra a těhotenství 511 // 11 PNEUMOLOGIE 515 // 11.1 Zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest 515 // 11.1.1 Akutní tracheobronchitida 516 // 11.1.2 Chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN 517 // 11.1.3 Asthma bronchiale 526 // 11.1.4 Bronchiektazie 533 // 11.1.5 Bronchiolitidy 535 // 11.2 Zánětlivá onemocnění plic 536 // 11.2.1 Infekční pneumonic 537 // 11.2.2 Neinfekční záněty plic 542 // 11.2.3 Plicní absces 543 // 11.3 Tuberkulóza a jiné mykobakteriózy 545 // 11.3.1 Tuberkulóza 545 // 11.3.2 Netuberkulózní mykobakteriózy 549 // 11.4 Intersticiální plicní procesy 550 // 11.4.1 Idiopatické intersticiální pneumonic 552 // 11.4.2 Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy 554 // 11.4.3 Exogénni poškození intersticia 558 // 11.4.4 Postižení plic u systémových onemocnění 560 // 11.4.5 Vzácné intersticiální plicní procesy 562 // 11.5 Nádory plic a průdušek 562 // 11.5.1 Karcinom plic 562 // 11.5.2 Jiné nádory plic a průdušek 573 // 11.5.3 Sekundární nádory plic 574 // 11.6 Onemocnění pleury 575 // 11.6.1 Pleuritida 575 // 11.6.2 Pleurální výpotek 577 // 11.6.3 Pneumotorax 579 // 11.6.4 Nádory pleury 581 //
11.7 Onemocnění mediastina 582 // 11.7.1 Nádory mediastina 582 // 11.7.2 Záněty mediastina 584 // 11.8 Syndrom spánkové apnoe a hypoventilace 585 // 11.8.1 Syndrom spánkové apnoe 586 // 11.8.2 Hypoventilační syndromy 588 // 11.9 Respirační insuficience 589 // 11.10 Vrozená onemocnění plic 593 // 11.10.1 Vývojové vady 593 // 11.11 Transplantace plic 594 // 11.11.1 Jednostranná a oboustranná transplantace plic 594 // 11.11.2 Transplantace srdce a plic 595 // 11.12 Cystická fibróza 595 // 12 NEFROLOGIE 597 // 12.1 Nemoci glomerulů 600 // 12.1.1 Nefrotický syndrom 602 // 12.1.2 Akutní poststreptokoková glomerulonefritida 603 // 12.1.3 Rychle progredující glomerulonefritidy 604 // 12.1.4 Chronické glomerulopatie 606 // 12.1.5 Renální a renovaskulární hypertenze 612 // 12.2 Vrozená onemocnění ledvin 614 // 12.3 Infekce močových cest 617 // 12.4 Tubulointersticiální nefritidy 620 // 12.5 Urolitiáza 622 // 12.6 Obstrukce močových cest 623 // 12.7 Nádory ledvin 624 // 12.8 Nemoci ledvin v těhotenství 626 // 12.9 Akutní selhání ledvin 627 // 12.10 Chronické selhání ledvin 631 //
3. SVAZEK :    13 PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 640 // 13.1 Poruchy elektrolytové homeostázy 640 // 13.1.1 Hyponatremie 640 // 13.1.2 Hypernatremie 643 // 13.1.3 Hypokalemie 644 // 13.1.4 Hyperkalemie 645 // 13.1.5 Hyperkalcemie 647 // 13.1.6 Hypokalcemie 648 // 13.1.7 Hyperfosfatemie 649 // 13.1.8 Hypofosfatemie 650 // 13.1.9 Hypomagnezemie 651 // 13.1.10 Hypermagnezemie 652 // 13.2 Poruchy acidobazické rovnováhy 652 // 13.2.1 Metabolická acidóza 652 // 13.2.2 Metabolická alkalóza 654 // 13.2.3 Respirační acidóza 655 // 13.2.4 Respirační alkalóza 656 // 13.3 Poruchy hydratace 657 // 13.3.1 Dehydratace 657 // 13.3.2 Hyperhydratace 658 // 14 REVMATOLOGIE 659 // 14.1 Prístup k nemocnému s revmatickým onemocněním 659 // 14.2 Vyšetření v revmatologii 661 // 14.3 Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida 663 // 14.3.1 Revmatoidní artritida . 663 // 14.3.2 Juvenilní idiopatická artritida 669 // 14.4 Spondyloartritidy 670 // 14.5 Psoriatická artritida 675 // 14.6 Reaktivní artritidy 678 // 14.7 Enteropatické artritidy 680 // 14.8 Infekce a artritidy 681 // 14.8.1 Bakteriální (septické) artritidy 681 // 14.8.2 Virové artritidy 682 // 14.8.3 Artritidy asociované s infekcí 683 // 14.9 Systémový lupus erythematodes 685 // 14.10 Sjógrenův syndrom 688 // 14.11 Systémová Sklerodermie 689 // 14.12 Idiopatické zánětlivé myopatie 691 // 14.13 Systémové vaskulitidy 693 // 14.13.1 Vaskulitidy velkých tepen 693 // 14.13.2 Vaskulitidy středních tepen 698 // 14.13.3 Vaskulitidy malých tepen 699 // 14.14 Osteoartróza 702 // 14.15 Artropatie indukované krystaly 704 // 14.16 Mimokloubní revmatismus 708 // 14.17 Sarkoidóza 710 // 14.18 Amyloidóza 711 // 14.19 Paraneoplastické syndromy 711 // 14.20 Kloubní syndromy při endokrinopatiích 712 // 15 KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 714 // 15.1 Nemoci z poruch funkce imunity 714 //
15.2 Imunopatologické reakce 715 // 15.3 Imunodeficience 716 // 15.3.1 Primární imunodeficience 717 // 15.3.2 Sekundární imunodeficience 723 // 15.4 Autoimunitní onemocnění 726 // 15.4.1 Přehled autoimunitních onemocnění 732 // 15.5 Alergie 735 // 15.5.1 Přehledjednotlivých alergických onemocnění 739 // 16 HEMATOLOGIE 746 // 16.1 Úvod a vyšetřovací metody 746 // 16.2 Poruchy erytrocytů 747 // 16.2.1 Anémie 747 // 16.2.2 Zvýšený počet erytrocytů 765 // 16.3 Poruchy leukocytů 766 // 16.3.1 Početní odchylky leukocytů 766 // 16.3.2 Kvalitativní odchylky leukocytů 766 // 16.4 Nádorová onemocnění krvetvorby 767 // 16.4.1 Myeloproliferativní choroby 767 // 16.4.2 Akutní leukemie 774 // 16.4.3 Nádorová lymfoproliferativní onemocnění 779 // 16.4.4 Nádory z histiocytárních a dendritických buněk 807 // 16.5 Poruchy koagulace a hemostázy 807 // 16.5.1 Krvácivé stavy z destičkových příčin 808 // 16.5.2 Krvácivé stavy z cévních příčin 813 // 16.5.3 Krvácivé stavy z poruch plazmatické koagulace 814 // 16.5.4 Trombofilní stavy 821 // 16.6 Hemoterapie 824 // 16.6.1 Imunohematologie 824 // 16.6.2 Účelná hemoterapie 827 // 16.6.3 Terapeutické hemaferézy 833 // 16.6.4 Sběr krevních buněk 834 // 17 VYBRANÉ KAPITOLY 836 // 17.1 Vybrané kapitoly z klinické onkologie 836 // 17.1.1 Komunikace s onkologickým pacientem 837 // 17.1.2 Epidemiologie zhoubných nádorů 838 // 17.1.3 Prevence zhoubných nádorů 839 // 17.1.4 Screening zhoubných nádorů 840 // 17.1.5 Diagnostika zhoubných nádorů 841 // 17.1.6 Nádorové markéry a jejich využití 843 // 17.1.7 Principy protinádorové léčby 845 // 17.1.8 Akutní stavy v onkologii 847 // 17.1.9 Terminálni péče o onkologického pacienta 851 // 17.1.10 Závěr 854 // 17.2 Vybrané kapitoly z psychiatrie 854 // 17.2.1 Afektivní poruchy s komorbidní úzkostí u tělesně nemocných 854 //
17.2.2 Deliria 861 // 17.3 Otravy a poškození z fyzikálních příčin 865 // 17.3.1 Akutní otravy 865 // 17.3.2 Poškození z fyzikálních příčin 881 // 17.4 Adherence k léčbě 884 // 18 PRAKTICKÉ PROBLÉMY V INTERNĚ 885 // 18.1 Interní predoperační vyšetrení 885 // 18.1.1 Na čem závisí riziko operačního výkonu 885 // 18.1.2 Algoritmus provedení předoperačního vyšetření 886 // 18.1.3 Jakjednotlivá nejčastější onemocnění ovlivňují operační riziko? 886 // 18.1.4 Nejdůležitější skupiny farmak v perioperačním období 889 // 18.1.5 Stratifikace rizika jednotlivého pacienta 889 // 18.2 Vybraná problematika z intenzivní péče 890 // 18.2.1 Indikace k intenzivní péči 890 // 18.2.2 Základy monitorování pacienta 891 // 18.2.3 Základy oxygenoterapie u spontánně ventilujících 891 // 18.3 Základní invazivní výkony 892 // 18.3.1 Centrální žilní katétr 892 // 18.3.2 Příprava, péče a komplikace po angiografii 894 // 18.3.3 Hrudní punkce (punkce pleurální dutiny, torakocentéza) 896 // 18.3.4 Punkce ascitu (punkce peritoneální dutiny, paracentéza) 896 // 18.3.5 Příprava, péče a komplikace po endoskopii GIT 897 // 18.3.6 Příprava k vyšetření kontrastní látkou 899 // 18.4 Farmakoterapie v graviditě 900 // 18.5 Antitrombotika (protidestičková léčiva a antikoagulancia) 906 // 18.5.1 Léčiva užívaná k inhibici primární hemostázy (protidestičková léčiva) 906 // 18.5.2 Fibrinolytika 913 // 18.6 Prevence, epidemiologie, klinické studie a EBM 914 // 18.6.1 Prevence a epidemiologie 914 // 18.6.2 Rizikové faktory 915 // 18.6.3 Strategie preventivní kardiológie 916 // 18.6.4 Metodika epidemiologických studií 920 // 19 ZÁSADY LABORATORNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ 925 // 19.1 Význam laboratorních vyšetření 925 // 19.2 Správná indikace a účelnost laboratorního vyšetření 926 // 19.3 Laboratorní vyšetření 927
cnb003174894

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC