Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016
256 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5021-6 (brožováno)
Ostatní odborné publikace
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 253-255 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001490937
OBSAH // OBECNÁ ČÁST...9 // 1 Obecná doporučení a námety k promyšlení...10 // 2 Začínající učitel biologie...12 // 2.1 První kroky začínajícího učitele...12 // 2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)...15 // 2.3 Profesní vývoj učitele...17 // 3 Studenti a práce s nimi...20 // 3.1 Nadaní studenti...21 // 3.2 Neprospívající studenti...26 // 4 Předmětová komise biologie, kabinet biologie, materiální // didaktické prostředky, školní pozemek...29 // 4.1 Předmětová komise biologie...29 // 4.2 Kabinet biologie...30 // 4.3 Pomůcky ve výuce biologie...31 // 4.4 Technické výukové prostředky (mikroskopy, lupy, // přístroje, didaktická technika)...32 // 4.5 Jak pečovat o zoologické sbírky (vycpaniny, sbírky // brouků, motýlů)...34 // 4.6 Jak pečovat o herbáře...34 // 4.7 Materiál do praktických cvičení ? ? demonstracím ve výuce...36 // 5 Učebnice a časopisy ve výuce biologie...40 // 6 V hodinách biologie...44 // 6.1 Didaktické zásady ve výuce biologie...44 // 6.2 Metody a organizační formy výuky biologie...48 // 6.2.1 Metody výuky biologie...48 // 6.2.2 Organizační formy výuky biologie...58 // 6.3 Diagnostika výsledků vzdělávání studentů...73 // 6.3.1 Obecné principy a zásady hodnocení studijních // výsledků...74 // 6.3.2 Klasifikace...76 // 6.3.3 Metody zjišťování studijních výsledků v biologii...77 // 6.4 Informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce biologie,
// počítačová podpora výuky, rizika využívání ICT...82 // 6.5 Ekologické vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)...87 // 6.6 Hygiena a bezpečnost práce ve výuce biologie...91 // 6.7 Několik praktických doporučení ? vedení výuky...95 // 7 Plánování vzdělávacích činností, RVP, ŠVP, příprava na výuku...102 // 7.1 Co je třeba rozmyslet a naplánovat...102 // 7.2 Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací // programy (ŠVP) vzdělávacího oboru biologie...104 // 7.3 Zařazení vzdělávacího oboru biologie na gymnáziích // do vzdělávací oblasti...105 // 7.4 Příprava na výuku...106 // 8 Maturitní zkouška z biologie, příprava na přijímací zkoušky na VŠ.114 // 8.1 Maturitní zkouška z biologie...114 // 8.2 Příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu...118 // 9 Biologické a ekologické soutěže, biologické kroužky, // mimoškolní výuka (zájmová činnost, letní školy a tábory)...120 // 9.1 Biologické a ekologické soutěže...120 // 9.2 Biologické kroužky...130 // 9.3 Mimoškolní výuka (zájmová činnost, letní školy a tábory)...131 // 10 Spolupráce s místními komunitami v oblasti biologie // a ochrany přírody...134 // SPECIÁLNÍ ČÁST...137 // 11 Didaktické poznámky ? výuce vzdělávacího oboru biologie // na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií...138 // 11.1 Obecná biologie...139 // 11.2 Biologie virů...146 // 11.3 Biologie bakterií...148
// 11.4 Biologie protist...150 // 11.5 Biologie hub...152 // 11.6 Biologie rostlin...156 // 11.7 Biologie živočichů...164 // 11.8 Biologie člověka...174 // 11.9 Genetika...185 // 11.10 Ekologie...190 // 12 Některé tradované nepřesnosti v učebnicích a studijní literatuře // (na příkladu biologie rostlin)...196 // 13 Poznámka ? mezipředmětovým vztahům biologie ? dalším // přírodovědným předmětům...202 // 14 Poznámky ? některým aktuálním otázkám v oblasti vzdělávání // v biologii...205 // PŘÍLOHY ...211 // PŘEHLED ZÁKLADNÍ POUŽITÉ LITERATURY // A INTERNETOVÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ...253
(OCoLC)993640818
cnb002900088

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC