Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Publikace z konference
Vydání první
Praha : Academia, 2020
268 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3066-5 (brožováno)
Sympozuim bylo pořádáno Ústavem dějin umění AV ČR v Západočeském muzeu v Plzni
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně slovenský text, anglická resumé
001490964
Pavla Machalíková - Tomáš Winter: Zrození venkovského lidu / 7 // Zkoumání a sběry lidové kultury / 13 // Jiří Woitsch: Mezi ruchadlem a Českou chalupou. (Ne) objevení „lidové“ invence v 19. století a jeho důsledky pro výzkum tzv. lidové kultury /15 // Daniel Drápala: Od véci veskrze škodlivých k národnímu pokladu. Složité cesty akceptace tradiční kultury jako součásti kulturního dědictví národa / 29 // Milan Ducháček: Německá inspirace zakladatelů Českého lidu. Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku věd o člověku, „lidu“a společnosti / 40 // Martina Pavlicová: „Ve vlastní při. “František Bartoš a jeho dílo v kontextech vývoje zájmu o tradiční lidovou kulturu / 55 // Národní identita a identifikace / 63 // Alena Křížová: Role svérázového kroje v české společnosti druhé poloviny 19. století // / 65 // Michal Fránek: „Sem nevnikla ta bledá nuda žití... “Hledánímoravského lidu v české literatuře 19. století / 74 // Jana Mezerová: Lidovost v německých regionálních vlastivědách na příkladu horního Ponisi / 83 // Jan Galera: Poučení z lidového stavitelství na stránkách architektonických časopisů v 19. a na počátku 20. století / 90 // Lidový čtenář a vypravěč / 103 // Alice Jedličková: Nedůvěra městana v lid. Narativnífigura / 105 // Pavlína Dušková: Josef Kajetán Tyl a „lidovýchovná“ periodika v revolučním období
1848-1849 / 118 // Jakub Machek: Od jízdy vzduchem po řádění zvrhlého nemravy v Karlině. Lidová kultura jako základ vznikající populární kultury na konci 19. století / 124 // Apropriace, citace, reinterpretace / 137 // Martin Hrdina: „Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život... “Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat / 139 // Pavel Sidák: Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky 19. století/ 150 // (6) OBSAH // Marta Ottlová: Lidová píseň na cestě k originální národní hudbě ! 157 Jiří Kopecký: Od lidové písně k Fryderyku Chopinovi / 164 Lenka Krupková: Lidová píseň jako záchrana skladatelské invence Vítězslava Nováka / 175 // Lucia Almášiová: České inšpirácie a podnety v činnosti slovenského etnografa a fotografa Pavla Socháňa / 183 // Katarína Beňová: Zhromaždenie slovenského ľudu Petra Michala Bohúňa. Ľudové zoskupenie, alebo pokus o historickú maľbu/ / 193 Lenka Merglová Pánková: Cesty Koulova ornamentu. Lidové motivy v užité tvorbě architekta 19. století / 205 // Zpochybnění lidové kultury / 213 // Ivana Taranenková: Ľud ako ten „druhý“ / 215 // Marcela Mikulová: Dve koncepcie ľudu a folklóru. Vajanský vs. Tajovský / 223 Marek Krejčí: Folklorismus a komercionalizace lidové kultury / 231 Ludmila Hůrková: Podoba venkovské architektury 19. století v Cechách, na Moravě a ve Slezsku. Lidová, nebo venkovská/ / 239 // Seznam vyobrazení / 248 Jmenný rejstřík / 254 Autoři příspěvků / 264 // Přehled plzeňských sympozií a dosud vydaných sborníků / 267
cnb003123612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC