Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019
293 stran : ilustrace, faksimile ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7285-225-3 (Ústav pro soudobé dějiny ; brožováno)
ISBN 978-80-7422-674-8 (NLN ; brožováno)
Po válce
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001490968
Obsah // Úvod: technokratický socialismus // jako (ne)očekávané vyústění pražského jara 5 // Struktura knihy ? // Poděkování -13 // I. Ve jménu pokroku: zvědečtění politiky, technokracie // a expertní vládnutí v moderní době 14 // Myšlenka technokracie v éře organizované modernity 16 // „Věda v čelo! Plán v čelo! Kontrola!": technokratické myšlení v Československu před rokem 1948 24 // II. Vědecky řízená společnost: plánování, organizace // a technokracie ve státním socialismu 31 // Plánování jako skok do říše svobody 32 // Efektivní socialismus mezi taylorismem a kybernetikou 38 // Nejvíce despotický režim: socialismus a otázka technokracie 44 // III. Zkoumání budoucnosti socialismu: „vědeckotechnická // revoluce" a prognostika v reformě a „konsolidaci" 52 // Komu patří budoucnost? 54 // Vstříc postindustriálnímu socialismu! 57 // Předvídání budoucnosti jako občanská aktivita 64 // Předvídáním ? ekonomické výkonnosti: // prognostika v „normalizaci" 67 // Nejasná budoucnost: prognostika // a krize socialistického plánování 74 // Budoucnost jako ekonomický problém 81 // IV. Cílem řízení je harmonie: výzkum managementu // na cestě od ekonomické reformy ? „normalizačnímu" hospodářskému řádu 83 // Cesty ? decentralizaci řízení 85 // Manažerský socialismus v reformní politice šedesátých let 93 // Návrat řádu a výkonnosti 98 // Řízením podniku ? řízení společnosti:
sociální plánování v sedmdesátých letech 101 // Digitální socialismus: automatizované systémy řízení v „normalizačním" hospodářství 106 // Teorie řízení a krize osmdesátých let 110 // V. Polní továrny a venkovská města: zemědělství a venkov mezi kolektivizací, plánováním a průmyslovou velkovýrobou // v padesátých až osmdesátých letech 20. století 115 // Proměna zemědělské práce a řízení zemědělské výroby 117 // Velkovýrobní technologie a zemědělsko-potravinářský komplex 124 // Koncentrace a specializace průmyslové výroby za takzvané normalizace 128 // Nová socialistická vesnice 133 // Od kolapsu ? privatizaci: velký skok socialistického zemědělství? 136 // VI. Věda a plán až do obýváku: městské plánování a proměna bydlení // v Československu (1955-1980) 138 // Spravedlnost, čistota, účelnost: plán nové městské civilizace 139 // Města a bydlení v Československu ve věku technokratů: realita, reflexe, plány 146 // Rozumět a stavět: expertní prostředí mezi plánováním, vizionářstvím a reflexí 153 // Praxe proměny 162 // VII. Nehostinnost spočitatelného světa: proměna představ o domově // jako jeden z kořenů krize technokratického socialismu 175 // Proměna senzitivity 176 // Znejistění expertů 183 // Reakce na kritiku v praxi: mezi arogancí, hledáním konsenzu a defétismem 186 // Závěr: rozpad technokratického socialismu a dlouhý život technokracie
191 // OBSAH // Poznámky // Seznam pramenů a literatury Summary // Zdroje obrazového doprovodu Jmenný rejstřík // 2? // 199 // 255 // 283 // 287 // 288
(OCoLC)1118993701
cnb003120305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC