Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
136 stran : ilustrace, 1 mapa ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5326-2 (brožováno)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
001490979
Obsah // ÚVODNÍ SLOVO 5 // 1 SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ A TEORIE ZDRAVÍ 9 // 1.1 Koncepce oboru Sociální lékařství a jeho význam v lékařství 9 // 1.2 Zdraví jako hodnota a způsob jednání 12 // 1.3 Literatura a prameny 17 // 2 SOCIÁLNĚ LÉKAŘSKÉ ASPEKTY NEMOCI 19 // 2.1 Definice nemoci a mezinárodní klasifikace 19 // 2.2 Krátkodobá a dlouhodobá porucha zdraví 22 // 2.3 Důsledky nemocí pro společnost 26 // 2.4 Literatura a prameny 29 // 3 ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA 31 // 3.1 Úvod od studia zdravotního stavu 31 // 3.2 Obyvatelstvo a jeho struktura 31 // 3.3 Pohyb obyvatelstva 34 // 3.4 Literatura a prameny 41 // 4 NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ 43 // 4.1 Nerovnosti ve zdraví, sociální determinanty zdraví a zdravotní gramotnost 43 // 4.2 Podpora zdraví a komunitní přístup v péči o zdraví 48 // 4.3 Evropská strategie v péči o zdraví 50 // 4.4 Literatura a prameny 53 // 5 ZDRAVOTNÍ POLITIKA JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ POLITIKY STÁTU 57 // 5.1 Společenské hodnoty a zdravotní politika 57 // 5.2 Zdravotní služby - zákonná úprava 60 // 5.3 Poskytování zdravotních služeb 61 // 5.4 Kvalita a bezpečí zdravotnické péče 62 // 5.5 Dostupnost zdravotnické péče 67 // 5.6 Literatura a prameny 69 // 6 PÉČE O ZDRAVÍ LIDÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 71 // 6.1 Zdravotně-sociální kontext péče o specifické skupiny obyvatelstva 71 // 6.2 Charakteristika lidí se specifickými potřebami a politika v péči o jejich zdraví 73 // 6.2.1 Děti
a dorost 73 // 6.2.2 Senioři 74 // 6.2.3 Lidé s duševní poruchou a dospělí lidé omezeni ve svéprávnosti 75 // 6.2.4 Bezdomovci 76 // 6.2.5 Romové 77 // 6.2.6 Cizinci 78 // 6.3 Literatura a prameny 79 // 7 SYSTÉMY PÉČE O ZDRAVÍ 83 // 7.1 Typologie systémů péče o zdraví 84 // 7.2 Veřejné zdravotní pojištění v České republice 90 // 7.3 Mechanismy úhrady poskytovatelům zdravotnické péče 94 // 7.4 Literatura a prameny 96 // 8 ZDRAVOTNICKÉ INSTITUCE A JEJICH ŘÍZENÍ 99 // 8.1 Zdravotnické instituce a jejich členění 99 // 8.2 Management a organizační kultura ve zdravotnictví 104 // 8.3 Výkon zdravotnických povolání 109 // 8.4 Literatura a prameny 114 // 3 // 9 SOCIÁLNÍ EPIDEMIOLOGIE 117 // 9.1 Populační přístup ke zdraví a nemoci 117 // 9.2 Přirozená historie nemoci 119 // 9.3 Kauzalita a etiologie 121 // 9.4 Literatura a prameny 124 // 10 METODOLOGIE SOCIÁLNÍHO LÉIČAŘSTVÍ 125 // 10.1 Primární kvantitativní výzkum 126 // 10.2 Primární kvalitativní výzkum 131 // 10.3 Sekundární výzkum 132 // 10.4 Tvorba klinických doporučených postupů 133 // 10.5 Literatura a prameny 134
(OCoLC)1085391436
cnb003064584

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC