Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filosofia, 2019
472 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-575-3 (vázáno)
Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 19
Obsahuje bibliografii na stranách 425-457, bibliografické odkazy a rejstřík
Český text, částečně latinský text, anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
001491019
Poděkování // K METODOLOGII ZKOUMÁNÍ STŘEDOVĚKÝCH PERFORMANCÍ // Několik slov úvodem // Performance a performativita - několik slov ? metodologii .. // Středověké performance a performativita // Divadlo versus performance // Hranice pojmu „performance“. Jeden příklad za všechny // Jak zkoumat středověkou performativitu - jedna z mnoha cest // STŘEDOVĚKÉ PERFORMANCE // Slovo, text, literatura a performance - několik tezí // Moc slova // Akce a percepce // Imitatio a representatio // Literatura jakou součást kulturních performancí // „Dramatičnost“ a „divadelnost“ ve středověké literatuře. // Základní rámce středověkých (kulturních) performancí // Ostenze a perťormativ // Tělesný rozměr středověkých performancí // Symbolická komunikace, rituály a ceremonie... 85 // Středověká karnevalová kultura... 96 // Multimediálnost a synestetičnost středověkých performancí ... 106 // Slovo a text ve středověkých performancích - divadelní pohled ... 116 // Scénografie středověkých perrormancí... 117 // Zvuková stránka středověkých performancí...191 // Pohybová stránka středověkých performancí...217 // Herectví, diváctví, aktérství ve středověkých performancích . . . 244 Scénář a text středověkých performancí...298 // MARIÁNSKÝ PLANKT JAKO ŽÁNR MEZI TEXTEM A PERFORMANCÍ // Úvod do případové studie ...241 // Mariánské plankty jako žánr...244 // Způsoby realizace mariánských planktů...354 // Bohemikální mariánské plankty a další mariánské texty...362 // Planctus Mariae...366 // Plankt Šafaříkův ...377 // Roudnický plankt...383 // Plankt nebo žaloscenic Matky Božie u Veliký pátek...388 // Pláč svaté Mařie...397 // Böhmische Marienklage ...409 // Shrnutí případové studie ...413 //
ZÁVĚR // Středověké textové performance aneb Od čtení k představení 419 // Bibliografie // Prameny (rukopisy, edice, překlady) // Sekundární literatura // Summary // Rejstřík // Ediční poznámka
cnb003166118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC