Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Biografie
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019
429 stran : ilustrace (některé barevné), noty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7051-273-9 (brožováno)
němčina, latina
300 výtisků
Katalog skladeb Maura Haberhauera na stranách 319-409
Obsahuje bibliografii na stranách , bibliografické odkazy a rejstřík
Částečný souběžný německý a latinský text, anglické resumé
001491065
Obsah // Poděkování autorů...? // Předmluvajiřího Sehnala...13 // 1. Úvod...13 // 2. Maurus Haberhauer redivivus - Současný stav bádání...19 // 3. Nástin hudebního života na Moravě v 17. a 18. století // 3.1 Stylové principy...25 // 3.2 Centra hudebního života...27 // 3.3 Hudební repertoár...29 // 4. Rajhradský klášter a jeho hudební kultura od 20. do 60. let 18. století // 4.1 Locus amoenus opakovaně povstávající z popela...35 // 4.2 Hlavně musí být slyšet hudba - Rajhrad a jeho hudební osobnosti // v období vrcholného baroka. Hudba jako součást reprezentace...41 // 4.2.1 Anton Pirmus - barokní prelát a „druhý zakladateľ’ kláštera...41 // 4.2.2 Norbert Peschka a období tzv. císařského stylu...51 // 4.2.3 Johann Brixides - skladatel, „který si složil requiem // pro svůj vlastní pohřeb"...56 // 4.2.4 Hugo Otmanský a „Moravicos Chorales"...59 // 4.2.5 Benedikt Smetana - „sehr geschickter Instrumentalist"...60 // 4.3 „... ty všechny noty a tečky, které zde uzříš, jsou všechny do jedné svědky duše, která Tebe ctí.“ - Hudba v rajhradském klášteře // za probošta Bonaventury Pitera...61 // 4.3.1 Bonaventura Piter - artes musicae amantissimus // aneb Phyllis moestissimus...61 // 4.3.2 Laurentius Güntner a Fridrich Schmidt - okouzlení italskou operou.66 // 4.3.3 Johann Furbe - „braver organist und Thonkünstler"...67 // 4.3.3.1 Život...67 // 4.3.3.2 Furbeho skladatelské dílo...70 // - 5 - // 5.
Maurus Joseph Franz Haberhauer (1746-1799) a hudební kultura rajhradského kláštera od 60. let do konce 18. století // 5.1 Moravus Svitaviensis esc bonus studiosus - Původ, dětství a mládí...79 // 5.1.1 Soukeníkův syn (a talentovaný hudebník) - Svitavy (1746-1758)...79 // 5.1.2 Genius musicae ? jezuitů - Brno (1758-1763)...82 // 5.2 „Slibuji stálost a obrácení mravů...“ Rajhrad (1763-1764) - // Haberhauerův vstup do kláštera a počátky jeho řeholního života...91 // 5.3 Tractatus Theologici, clavicordium et cembalům - Haberhauer // studentem teologie (a hudebního umění)...94 // 5.4 Ekonomie, teologie a... koně - Haberhauerův duchovní otec, // rajhradský probošt Otmar Conrad ...95 // 5.5 Učenci a milovníci (hudby) - Rajhradský kůr v době // Haberhauerových studií (1764-1770)...97 // 5.5.1 Methudius Talaczko - „ein Bierhudlera nebo „musicus peritissimusC(?.97 // 5.5.2 Alexius Habrich - učenec na kůru...101 // 5.5.3 Milovník Dittersových symfonií- Benedikt Gallik...102 // 5.5.4 Zdvěr studií- Haberhauer knězem...105 // 5.6 Ora et labora (et canta!) - Maurus Haberhauer jako // rajhradský regenschori (1770-1779/81)...106 // 5.6.1 Neblahé proroctví? - Haberhauer se ujímá vedení rajhradského kůru...106 // 5.6.2 Haberhauerův hudební inventář...108 // 5.6.3 Řeč duchovního učitele ke zbožným novicům neboli duchovní // poučení- Haberhauerovy pokyny nejen k chorálnímu zpěvu...119 // 5.7 „Conciniator doctus et
oboediens“ - Maurus Haberhauer // jako učenec a profesor teologie...124 // 5.8 Strepitosa musica cum lusu a biliárd pátera Maura - Hudba // a život v rajhradském klášteře v předvečer josefínských reforem...127 // 5.8.1 Matouš Benedikt Rutka - virtuóz na klávesové nástroje // na rajhradském klášterním kůru?...127 // 5.8.2 Tubicen sive alumnus rayhradensis - rajhradštístudenti // zpěváci aneb trubači...133 // 5.8.2.1 „... po mši svátý všechny struny E zpustiti“...133 // 5.8.2.2 Wenzel Müller jako rajhradský trubač...135 // 5.8.3 Rajhradské Bratrstvo nejsvětější Svátosti oltárni a s ním spojené // hudební aktivity...138 // 5.8.4 „Strela tě do matěryC( - hudba mimo chrám: // písně a hudebnědramatická díla gratulační i žertovná...140 // 5.8.5 Rajhradský klášter jako duchovní a společenské centrum osvícenství // na Moravě v zrcadle klášterních diárií- „eine geselige Gesellschaft“.148 // - 6 - // 5.9 Spiritus politicus v boji proti Askezi a Múze - Rajhradský klášter // v době tereziánských a josefínských církevních reforem...153 // 5.9.1 ani zítřejší den není uí dále vůbec jisty“...153 // 5.9.2 Askeze a Múza vítězí (dočasně) - alegorické pasticcio // jako argument proti osvícenské kritice klášterů...155 // 5.10 Rajhradský kůr pod vedením Haberhauerových nástupců // v 80. a 90. letech 18. století - Bernard Pivoňka a František Kayser // aneb klasicismus vládne...161
// 5.11 „Zatměly se mé oči“ - Závěr Haberhauerova života...162 // 6. Maurus Haberhauer jako skladatel // 6.1 Úvod...165 // 6.2 Jako by to bylo odněkud z vesnice? - Recepce Haberhauerova // skladatelského díla...166 // 6.2.1 Haberhauerova hudba na klášterním kůru v Rajhradě...166 // 6.2.1.1 Tzv. vídeňský seznam - rajhradský soupis Haberhauerových skladeb a jeho vztah k rajhradským // hudebním inventářům G6 a G57...166 // 6.2.1.2 Provádění Haberhauerových skladeb v Rajhradě // v letech 1820-1847...184 // 6.2.2 Maurus Haberhauer a brněnští augustiniáni...187 // 6.2.3 Haberhauerovy skladby na dalších kůrech...196 // 6.3 Varietas et Imitatio - Haberhauerův kompoziční styl...197 // 6.3.1 Úvod...197 // 6.3.2 Mše...197 // 6.3.3 Litanie a nešpory...215 // 6.3.4 Moteta a árie...217 // 6.3.5 Varietas et imitatio...227 // 7. Rajhradský klášterní kostel v době působení Maura Haberhauera // jako typický příklad tzv. Galanteriekirche?...229 // 8. Ne oči, ale mysl ? Bohu - Závěr...241 // - 7 - // Přílohy // 1. Rod Haberhauerů ve Čtyřiceti Lánech a Svitavách v 17. a 18. století.245 // Rodokmen rodiny Haberhauerů...248 // 2. Rajhradští chorregen ti působící mezi léty 1716 - cca 1800...249 // 3. Plán na zřízení školy při klášteře Johanna Furbeho...250 // 4. Seznam věcí a knih Maura Haberhauera z roku 1765...253 // 5. Soupis skladatelů a počtu skladeb z břevnovského // a rajhradského hudebního inventáře...255
// 6. Seznam alumnů působících v Rajhradě v letech 1719-1823...268 // 7. Povinnosti rajhradských klášterních alumnů...273 // 8. Ascesis et Musa...277 // 9. Tabula monastica...294 // 10. Přehled skladeb Maura Haberhauera zaznamenaných // v inventáři katedrály sv. Václava v Olomouci...296 // Seznam použitých pramenů a literatury...297 // Seznam zkratek...317 // Tematický katalog...319 // Rejstřík...411 // Summary...427 // - 8 -
cnb003122718

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC