Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Biografie
1. vydání
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019
604 stran : noty, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7051-272-2 (vázáno)
300 výtisků
Obsahuje hudební personální bibliografii na stranách 577-581, bibliografii na stranách 583-592, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
001491066
Obsah // 9 Úvod // 15 Antonín Němec a jeho hudební pozůstalost // 15 Životopis // 17 Pozůstalost // 18 Mikrofilmová sbírka z pozůstalosti Antonína Němce // 23 Geneze mikrofilmové sbírky podle proveniencí předloh // 23 Zámecká knihovna Lobkowiczů v Roudnici nad Labem // 24 Klášterní knihovna cisterciáků v Oseku // 24 Zámecká knihovna Chotků v Kačině // 25 Zámecká knihovna Clam-Gallasů ve Frýdlantu // 25 Zámecká knihovna Valdštejnů v Doksech // 26 Další provenience převzaté Národním muzeem // 27 Zámecká knihovna v Českém Krumlově // 28 Mikrofilmy zhotovené fotografickým oddělením Univerzitní knihovny v Praze 28 Mikrofilmy zhotovené zahraničními institucemi // 31 Univerzitní knihovna v Brně // 31 Moravské muzeum v Brně a Hudební archiv Arcibiskupského zámku v Kroměříži 33 Další české paměťové instituce // 33 Archiv Karla Ballinga // 34 Archivy Aloise Hniličky a Jaroslava Čeledy // 35 Archiv Jaroslava Svobody // 37 Vztah mikrofilmové sbírky a Němcovy badatelské činnosti // 40 Pavel Vranický // 41 Antonín Vranický // 42 František Kramář // 43 Vojtěch Jírovec // 44 Leopold Koželuh // 45 Jan Václav, Karel a Antonín Stamicové // 47 // 49 // 51 // 51 // 52 // 52 // 53 // 54 // 55 // 56 // 58 // 59 // 62 // 65 // 67 // 69 // 76 // 77 // 77 // 79 // 87 // 164 // 165 // 167 // 197 // 229 // 262 // 264 // 266 // 272 // 273 // 275 // 281 // 282 // 283 // 285 // 296 // 313 // František Adam Míča František
Kryštof Neubauer Jan August Vitásek Josef Fiala // František Xaver Richter // Jiří Antonín Benda a František Benda // Jan Křtitel Vaňhal // František Xaver Dušek // Josef Mysliveček // Jan Zach // Wolfgang Amadeus Mozart Fludba s tematikou lovu a lesa // Zpracování sbírky v Moravské zemské knihovně Závěr // Seznam tabulek // Obrazová příloha Seznam obrázků // Katalog mikrofilmové sbírky Antonína Němce // Ediční poznámka Seznam použitých zkratek // I Praha, Národní muzeum, Hudebněhistorické oddělení // II Praha, Muzeum Františka Palackého a Františka Ladislav Riegra // III Praha, Národní muzeum. Literární archiv // IV Frýdlant, zámecká knihovna Clam-Gallasů // V Kačina, zámecká knihovna Chotků // VI Doksy, zámecká knihovna Valdštejnů // VII Kuks, zámecká knihovna Šporků // VIII Malonice, zámecká knihovna Lumbů z Malonic // IX Horšovský Týn, zámecká knihovna Trauttmansdorffů // X Rychnov nad Kněžnou, zámecká knihovna Libštejnských z Kolovrat // XI Jindřichův Hradec, zámecká knihovna Czernínů z Chudenic // XII Osek, klášterní knihovna cisterciáků // XIII Praha, Bertramka // XIV Praha, archiv Emila Axmana // XV Praha, Umělecká beseda // XVI Praha, Národní knihovna // XVII Praha, Městská knihovna v Praze // XVIII Praha, Pražská konzervatoř, knihovna // 314 // 317 // 321 // 322 // 323 // 374 // 464 // 473 // 474 // 489 // 491 // 502 // 504 // 505 // 506 // 510 // 521 // 528 // 529 // 530
// 531 // 539 // 545 // 549 // 550 // 571 // 577 // 577 // 579 // 579 // 580 // 581 // 583 // 583 // 584 // 593 // 601 // 603 // XIX Praha, archiv Jaroslava Svobody, violisty Peškova (Československého) kvarteta // XX Praha, archiv Karla Ballinga // XXI Praha, archiv Aloise Hniličky // XXII Praga, archivio della musica di Jaroslav Čeleda // XXIII Roudnice, zámecká knihovna Lobkowiczů // XXIV Český Krumlov, zámecká knihovna // XXV Brno, Univerzitní knihovna // XXVI Brno, Státní hudební a dramatická konzervatoř, Hudební archiv // XXVII Brno, Moravské muzeum, Hudební archiv // XXVIII Nová Říše, klášterní knihovna premonstrátů // XXIX Kroměříž, hudební sbírka arcibiskupského zámku // XXX München, Bayerische Staatsbibliothek // XXXI Lübeck, Stadtbibliothek, Musikabteilung // XXXII Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung // XXXIII Dresden, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek // XXXIV Wien, Österreichische Nationalbibliothek // XXXV Wien, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Archiv // XXXVI Wien, Universitätsbibliothek // XXXVII Budapest, Országos Széchényi Kônyvtár // XXXVIII Keszthely, Helikon Kastélymúzeum Kônyvtára // XXXIX Paris, Bibliotheque nationale de France, Département de la Musique XL Bruxelles, Conservatoire royal de Bruxelles, Bibliotheque // XLI London, British Museum // XLH Washington, The Library of Congress, Music Division XLIII Praha, archiv Antonína
Němce / neznámá provenience Rejstřík skladatelů zastoupených v mikrofilmové sbírce // Hudební bibliografie Antonína Němce // Články a studie Překlady Katalogy Edice // Hudební dílo // Použité prameny a literatura // Archivní fondy Publikace // Rejstřík osob a institucí Summary // Zusammenfassung
cnb003099555

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC