Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020
187 stran ; 19 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7308-960-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7308-961-0 (e-kniha)
Mnemosyne ; 22. svazek
Obsahuje bibliografii na stranách 171-183, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001491124
Obsah // O jazykovém obrazu ženy a síle stereotypů // (Namísto předmluvy) 9 // 1. Etnolingvistika jako východisko zkoumání // tradičního obrazu ženy v češtině 15 // 1.1 Klíčové pojmy etnolingvistiky: // jazykový obraz světa a stereotyp 15 // 1.2 České etnolingvistické výzkumy 19 // 1.3 Žena v perspektivě lingvistiky // a dalších humanitních věd 20 // 1.4 Prameny zkoumání tradičního obrazu ženy v češtině 25 // 1.5 Jazykový obraz světa a tradice 29 // 2. Mladá dívka v českém tradičním obrazu světa 32 // 2.1 Fyzické vlastnosti 32 // 2.2 Typické psychické vlastnosti dívky 40 // 2.3 Výchova dívky ? manželství; nutnost provdat se 41 // 2.4 Svobodné matky 44 // 2.5 Staré panny a věčné panny 48 // 2.6 Nevěsta - přerod dívky v ženu 52 // 3. Žena-manželka v českém tradičním obrazu světa 59 // 3.1 Tradiční rozdělení rolí muže a ženy v manželství 60 // 3.2 Ženská a mužská práce 66 // 3.3 Stereotyp dobré a špatné manželky 72 // 3.4 Žena jako strážkyně rodinného krbu 79 // 3.5 Manželská sexualita a reprodukce 81 // 3.6 Vdova 83 // 4. Matka v českém tradičním obrazu světa 87 // 4.1 Matka milující, pečující, ochraňující 89 // 4.2 Protipól milující matky: matka krutá, macecha a tchyně // 93 // 4-3 Matka jako vzor: učitelka, rádkyně, autorita 96 // 4.4 Matka rodící 102 // 5. Stará žena v českém tradičním obrazu světa 114 // 5.1 Ženské stárnutí po fyzické stránce 115
// 5.2 Vlastnosti přisuzované starým ženám jako typické: // schopnost škodit a schopnost pomáhat 119 // 6. Obraz ženského těla v češtině 132 // 6.1 Biologicky podmíněné odlišnosti ženského těla 132 // 6.2 Ženské tělo z hlediska věku 148 // 6.3 Kulturně podmíněné odlišnosti ženského vzhledu 151 // Závěr 163 // Seznam zkratek 169 // Seznam literatury 171 // Věcný rejstřík 184 // Resumé/Summary 187
(MiAaPQ)ECB6144984
cnb003179788

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC