Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019
154 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0893-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 138-150 a bibliografické odkazy
Anglické a německé resumé
001491126
Obsah // 1. Úvod ... i // 2. Geneze Popperových názorů ... 8 // 2.1 Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie ... 13 // 2.1.1 Zdroje Popperovy inspirace ... 14 // 2.1.2 Okolnosti nevydání Grundprobleme ... 17 // 2.1.3 Grundprobleme: kreace, konfrontace, rezoluce ... 19 // 2.2 Na cestě ? Logice vědeckého bádání ... 23 // 2.2.1 Anti-pozitivista Popper ... 23 // 2.2.2 Dva fundamentální problémy teorie poznání ... 26 // 2.2.3 Dvojjedinost problému indukce ... 28 // 2.3 Postlegomena ... 30 // 3. Induktivní usuzování a humův problém indukce ... 33 // 3.1 Induktivní usuzování ... 34 // 3.2 Problém indukce ... 37 // 3.2.1 David Nume a tradiční problém indukce ... 38 // 4. Popperovo řešení problému indukce a jeho reflexe ... 41 // 4.1 Popperovo řešení a jeho kritická reflexe ... 42 // 4.1.1 Popperovy problémy indukce ... 43 // 4.1.2 Koroborace a pragmatický problém indukce ... 48 // 4.1.3 John Worrall: Skočit, či neskočit? ... 52 // 4.1.4 Salmonovy predikce: „Jako základ pro naše akce volíme... “ . 34 // 4.2 Zhodnocení validity Popperova řešení ... 56 // 4.2.1 Příčiny selhání Popperova řešení ... 37 // 4.2.2 Logika otázky a odpovědi ... 60 // 4.3 Restatement and Defence ... 65 // 4.3.1 Kritický racionalismus Davida Millera ... 67 // 4.4 Návrh popperiánského řešení odolného vůči kritice ... 72 // 4.4.1 Vědecká aplikace: Reusable Launch System ... 72 // 4.4.2 Omezení sféry aplikovatelnosti ... 77 // VII
Karl Popper a vědecká (i)racionalita // 5. Dvě kriticko-racionalistická řešení problému indukce ... 80 // 5.1 Popper a racionalita přesvědčení ... 82 // 5.1.1 Vědecký realismus a konstruktivní empiricismus ... 83 // 5.1.2 Metafyzický realismus a kritický racionalismus ... 87 // 5.2 Alan Musgrave ... 89 // 5.2.1 Musgravova interpretace kritického racionalismu ... 90 // 5.2.1 Skrývání se za přesvědčeními ... 94 // 5.3 Iracionální báze kritického racionalismu ... 97 // 5.3.1 Friesovo trilema a problém (posledního) zdůvodnění ... 97 // 5.3.2 Síla kritické diskuze ... 104 // 5.4 William W. Bartley, III ... 108 // 5.4.1 Logický problém racionality ... 110 // 5.4.2 Komprehenzivní kritický racionalismus a teorie racionality . 112 // 6. Reliabilistické „řešení“ problému indukce ... 119 // 6.1 Reliabilistická epistemologie ... 120 // 6.2 Jistota vs. spolehlivost ... 122 // 6.2.1 Princip uniformity přírody ... 123 // 6.2.2 Petitio principii a kritérium spolehlivosti ... 125 // 6.2.3 Induktivní úsudky jako nositelé poznání ... 127 // 6.3 Věčné hledání ... 130 // 6.3.1 Popper a Papineau: dva pilíře Humovy filosofie ... 132 // 7. Závěr ... 134 // 8. Bibliografie ... 138 // 9. Summary ... 151 // 10. Zusammenfassung ... 133 // Vlil
cnb003171203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC