Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
xiv, 138 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-1322-4 (vázáno)
ISBN 978-80-271-1536-5 (online ; pdf)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001491129
Předmluva rektora Univerzity Karlovy ...XI // předmluva prezidenta České lékařské komory ...XII // předmluva předsedkyně Etické komise ČLK ...XIII // Předmluva editoru ...XIV // I Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických // souvislostech ...1 // 1 Etické a psychologické aspekty technizace medicíny v oboru // kochleární implantace ...3 // 2 Nové technologie molekulární biologie a transplantace // krvetvorných buněk ...9 // 3 Etika transplantace dělohy ...19 // Úvod ...19 // Indikace k transplantaci dělohy ...19 // Etika transplantace dělohy ...20 // Zemřelý dárce orgánů včetně dělohy ...20 // Žijící dárce dělohy ...20 // Příjemkyně dělohy a její partner ...21 // Dítě ...21 // Společnost a systém zdravotní péče ...21 // Etika v medicíně obecně a vztažená k transplantaci dělohy ...22 // Rizika pro dárce, příjemce, dítě, příbuzné, ostatní ...22 // Další etické otázky související s transplantací dělohy ...23 // Etika mezioborové spolupráce v transplantologii ...23 // Závěr ...24 // 4 Etické a psychologické aspekty transplantace střeva a multiviscerální // transplantace ...27 // Etika a transplantace ...28 // Etika a transplantace střeva ...29 // Obecné úvahy o nových technologiích v medicíně ...30 // Střevní selhání ...30 // Náklady na transplantaci střeva ...31 // Kvalita života a transplantace střeva ...31 // Transplantace střeva a čekací listina ...32 // Kvalita života pacientů po transplantaci střeva ve srovnání s kvalitou života pacientů na parenterální výživě ...32 // Závěr ...33 // Xenotransplantace ...33 // Shrnutí ...33 // 5 Transplantace srdce a transplantace srdce a plic ...35 // Historie transplantace srdce a plic ...35 // Období bájí ...35 // Experimentální transplantace ...35 // Heterotopické neauxiliární modely ...35 //
Heterotopické auxiliární transplantace ...36 // Ortotopická transplantace ...36 // Klinická transplantace ...36 // Srdeční selhání ...38 // Indikace k ortotopické transplantaci srdce (OTS) ...38 // Dárce srdce ...39 // Odběr srdce dárce ...39 // Technika ortotopické transplantace srdce ...40 // Pooperační péče ...43 // Dlouhodobá péče ...44 // Kombinované transplantace srdce a dalších orgánů ...45 // Transplantace srdce a plic ...46 // Indikace, kontraindikace a výběr příjemce ...46 // Odběr orgánů k transplantaci srdce a plic ...47 // Vlastní transplantace srdce a plic ...48 // Imunosuprese a přežívání ...48 // 6 Aktuální možnosti prevence karcinomu děložního hrdla // v České republice a jejich úskalí ...49 // Úvod ...49 // Primární prevence ...49 // Sekundární prevence ...50 // Současné výhledy a otázky ...54 // Závěr ...56 // 7 Některé etické aspekty týkající se mimotělní podpory u dětí ...59 // Úvod a historie ...59 // Etické a právní normy v dětské intenzivní medicíně ...60 // Etické aspekty při zahájení mimotělní membránové oxygenace u dětí ...60 // Problematika marné a neúčelné léčby v rámci mimotělní // membránové oxygenace ...61 // Kardiopulmonální resuscitace za pomocí ECMO ...62 // Závěr ...63 // 8 Transplantace ledviny - etické a psychologické aspekty ...67 // Úvod ... // Transplantace ledvin a legislativa ...67 // Postoje veřejnosti k dárcovskému programu ...68 // Transplantace od žijících dárců ...69 // Transplantace ledvin od marginálních zemřelých dárců ...70 // Ledviny pro každého nemocného? ...72 // 9 Umělá slinivka s biologickými prvky ...75 // Biostator jako umělá slinivka břišní? ...75 // První experimentální návrh komplexního systému ...76 // Inzulínové pumpy ...76 // Kontinuální monitorování glykemie ...77 //
Otevřený a uzavřený systém ...77 // Umělá slinivka jako cesta k etickým principům ...78 // Závěr ...79 // II Etické otázky v informační a technologické době ...81 // 10 Etika a využití bioinformatických přístupů v lékařství ...83 // Závěr ...85 // 11 Etická dilemata ve věku informačních technologií ...89 // 12 Eutanázie - české úvahy o belgické praxi ...93 // Jak je chápána eutanázie po belgicku? Jako přirozená smrt nevyléčitelně // nemocného člověka vystaveného nesnesitelnému utrpení ...93 // Je usmrcení člověka člověkem nepřijatelné ze své podstaty a zcela absolutně? ...94 // Co je skutečným problémem české medicíny? Zbytečné prodlužování umírání a nedostatečná paliativní péče ...94 // Rozviňme kvalitní a dostupnou paliativní péči pro každého, kdo ji potřebuje ...95 // Eutanázie a autonomie. Autonomie je právo svobodné volby z možností, které jsou k dispozici ...96 // Proč vlastně lidé žádají o eutanázii? ...96 // Je eutanázie vhodná do české společnosti? ...97 // Jak probíhá společenská debata o eutanázii v České republice? ...97 // Eutanázie jako právo: dveře, o nichž nevíme, kam vedou ...97 // 13 Psychologické aspekty léčby Leksellovým gama nožem ...99 // 14 Vývoj - nejen medicínský - a etika ...109 // Technologické pokroky v medicíně // 15 // Etické otázky nastolené propojením lidského mozku s počítači a internetem // Moderní technologie a medicína // Brain-to-computer interface // Neinvazivní systémy přibližují BCI praxi // Propojení mozků // BrainNet - lidské mozky propojené v síti // Brain-to-cloud interface // BrainEx - mozek mimo tělo // Nemedicínské využití BCI // BCI ve službách armády // Etická dilemata spojená s BCI // Jak změní BCI lidský mozek? // Závěr // Rejstřík
cnb003214641

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC