Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Garamond, 2020
506 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7407-466-0 (vázáno)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografii na straně 506 a bibliografické odkazy
001491147
Obsah // Mýty, filosofie, život 7 // 1 - Odysseia // Úvodem 9 // Význam Odysseovy cesty 11 // Tři otázky závěrem 45 // 2 - Ilias a trójská válka // Úvodem 50 // Hlavní epizody eposu Ilias 60 // Závěrem 96 // 3 - Zrození bohů a světa // Úvodem 98 // Zrození bohů 98 // Válka bohů a její následky 106 // Souhrnné schéma genealogie hlavních bohů 121 // Závěrem 123 // 4 - Tyfaón a Giganti // Úvodem 129 // Boj s Tyfaónem 130 // Boj s Giganty: Gigantomachie 142 // 5 - Prométheus a Pandořina skříňka // Úvodem I47 // Mýtus o Prométheovi podle Platóna 148 // Mýtus o Prométheovi podle Hésioda 155 // Doufání a naděje - dobro, nebo zlo? 162 // Tři filosofická poučení z mýtu o Prométheovi a Pandore 163 Doplnění podle Hésiodových Prací a dnů 165 // Obhajoba Prométhea podle Aischyla 170 // 6 - Midas kontra Apollón // Úvodem 173 // Midas, Pan a Apollón 175 // Strašlivé umučení Marsya 184 // Cesta od hybris ke křesťanské nadutosti 192 // 7 - Zeus a jeho lásky // Úvodem 195 // Diovy lásky a jejich role 196 // Legenda o Héraklovi 201 // Héraklovo jméno a původ dvanácti úkolů 212 // 8 - Héraklova smrt a apotheosa // Úvodem 222 // Héraklés proti vracejícím se silám Chaosu 222 // Héraklova smrt a apotheosa 228 // Řecké tragično 233 // 9 - Théseus proti Mínótaurovi // Úvodem 237 // Dětství s matkou Aithrou v paláci krále Pitthea v Troizéně 238 První Théseovy hrdinské činy 243 // Shledání Thésea
s Aigeem v Athénách 246 // Hippolytos, Faidra a Théseova smrt 254 // 10 - Perseus a Gorgona Medúsa // Úvodem 259 // Legenda o Perseovi 260 // Můžeme, nebo dokonce musíme hledět smrti do tváře? 273 Závěrem 275 // 11 - láson a zlaté rouno // Úvodem 276 // Zlaté rouno a jeho příběh 277 // láson a hledání spravedlnosti 279 // Výprava za zlatým rounem 288 // Návrat s Médeiou do lólku 299 // 12 - Dionysos, bůh slavností, opilství a divokého řádění // Úvodem 306 // Dionýsos, jinakost v srdci kosmu 307 // Dionýsovy pomsty: strašlivá smrt Lykúrga a Penthea 313 // 13 - Gilgameš, Deukalión a Pyrrha, Noe // Úvodem 328 // Potopa světa v představách Řeků: Deukalión a Pyrrha 331 // Od řeckého mýtu ? mýtu biblickému 334 // Poučení z Abrahama 340 // Poselství Ježíšovo 342 // 14 - Oidipův komplex // Úvodem 347 // Mýtus o Oidipovi 350 // Psychoanalytická interpretace 360 // Porozumět řeckému pojmu osud 363 // Kosmologická interpretace 365 // 15 - Antigone // Úvodem 382 // Šest velkých momentů Sofoklovy hry Antigoné 384 // Antický koncept práva, jak se objevuje v Antigoné 391 // 16 - Sisyfos a Asklépios // Úvodem 395 // Platón a tři cesty, jak překonat smrt 396 // Mýtus o Frankensteinovi 401 // Dva Sisyfovy podvody 405 // 17 - Erós, Orfeus a Eurydiké, Démétér a Persefoné // Úvodem 409 // Filosofie lásky u Platóna 411 // Erós u Platóna 415 // Platónův dialog Symposion 418 // Orfeus v podsvětí neboli
proč je smrt silnější než láska 421 // Démétér aneb pro nesmrtelné je návrat z pekel možný 429 // 18 - Tantalos, Niobé, Faěthón, Ixión, Daidalos a íkaros, Bellero-fón, Pégasos, Chimaira // Úvodem 436 // Několik mýtů o hybris 437 // Hans Jonas a princip odpovědnosti 451 // 19 - Velký mýtus o lásce 455 // Závěrem 461 // Kdo je kdo 465 // Poznámka překladatele 505 // Bibliografie použitých překladů 506
cnb003218093

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC