Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, 2019
275 stran : ilustrace, 1 mapa, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-703-5 (vázáno)
Středověk ; sv. 5
Obsahuje bibliografii na stranách 222-246, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně latinský a německý text, anglické resumé
001539185
OBSAH // Poděkování 7 // „Druhý život“ katolických exulantů 8 // Zahraniční exilové prostředí 17 // Exilové struktury 23 Žitavská konzistoř 23 Světský klérus v (domácím) exilu 45 Organizování exilu řeholníků 56 // Exilová ekonomika 69 Cennosti v rukou exulantů 69 Každodenní ekonomika exulantů 84 // Osobní dokumenty a exilová tvorba 98 Dokumenty v exulantské brašně 98 Rukopisy v exilu a exil v rukopisech 108 Prožívání exilu 122 // Z(a)traceni v exilu 135 // Příloha I: Katalog exilových konventů 143 Řád augustiniánů eremitů 143 Řád augustiniánů kanovníků 144 Řád benediktinů 147 Řád cisterciáků 152 Řád dominikánů 167 // 6 // Řád johanitů 169 Řád karmelitánů 169 Řád kártuziánů 170 Řád klarisek 173 // Řád křižovníků s červenou hvězdou 173 // Řád křižovníků s červeným křížem - strážců Božího hrobu 174 // Řád křižovníků s červeným srdcem 175 // Řád minoritů 175 // Řád německých rytířů 175 // Řád premonstrátů 176 // Řád servitu 180 // Příloha II: Katalog exulantů z řad světského kléru a univerzitánů 181 // Příloha III: Edice listin a listů spjatých s ebrašským dvorem v Norimberku 204 // Příloha IV: Seznam exilových rukopisů 220 // Seznam použitých pramenů a literatury 222 Soupis archivních pramenů a rukopisů 222 Soupis katalogů a vydaných pramenů 228 Soupis použité literatury 231 Seznam používaných zkratek 247 // Soupis vyobrazení
248 // Summary 251 // Jmenný a místní rejstřík 256
cnb003218071

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC