Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Wolters Kluwer, 2019
xii, 195 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7598-600-9 (brožováno)
Řízení školy
Obsahuje bibliografii na stranách 188-193, bibliografické odkazy a rejstřík
001539193
OBSAH // O autorech...IX // Seznam zkratek...X // Předmluva...XII // 1. Úvod...1 // 1.1 Význam ochrany osobních údajů ve školství... 1 // 1.2 Vývoj a systematika ochrany osobních údajů...2 // 2. Zásady zpracování osobních údajů...5 // 2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti...6 // 2.2 Zásada účelového vymezení...7 // 2.3 Zásada minimalizace údajů...8 // 2.4 Zásada přesnosti...9 // 2.5 Zásada omezení uložení...9 // 2.6 Zásada integrity a důvěrnosti... 10 // 2.7 Zásada odpovědnosti...11 // 3. Základní pojmy a právní důvody zpracování osobních údajů...13 // 3.1 Základní pojmy... 13 // 3.1.1 Osobní údaj... 13 // 3.1.2 Zvláštní kategorie osobních údajů... 14 // 3.1.3 Zpracování osobních údajů... 14 // 3.1.4 Správce a zpracovatel... 15 // 3.1.5 Subjekt údajů... 16 // 3.1.6 Dozorový úřad... 16 // 3.1.7 Orgán veřejné moci a veřejný subjekt...16 // 3.1.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...18 // 3.2 Právní důvody zpracování osobních údajů... 18 // 3.2.1 Právní důvody zpracování běžných osobních údajů...20 // 3.2.2 Právní důvody zpracování citlivých osobních údajů...24 // 4. Některé typizované povinnosti škol při jejich běžné činnosti...25 // 4.1 Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů...25 // 4.2 Povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů...29 // 4.3 Plnění informační povinnosti...30 // 4.4 Realizace
práv subjektů údajů...32 // V // Obsah // 4.4.1 Žádost subjektu údajů o výkon práva...33 // 4.4.2 Jednotlivá práva subjektů údajů...33 // 4.5 Povinnosti zabezpečit osobní údaje...39 // 4.6 Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů...41 // 4.7 Smlouvy se zpracovateli...49 // 4.7.1 Subjekty, které jsou vůči škole samostatnými správci // osobních údajů...49 // 4.7.2 Subjekty, které nejsou ani správci, ani zpracovateli // osobních údajů...50 // 4.7.3 Subjekty, které jsou vůči škole zpracovateli osobních údajů ... 51 // 4.8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...53 // 4.8.1 Způsob výkonu činnosti pověřence...54 // 4.8.2 Předpoklady pro výkon činnosti pověřence...56 // 4.8.3 Povinnosti školy v souvislosti se jmenováním // a činností pověřence...57 // 4.8.4 Úkoly pověřence...59 // 4.8.5 Odpovědnost pověřence za škodu...61 // 5. Aplikace povinností do prostředí škol...63 // 5.1 Povinnosti v oblasti poskytování vzdělávání (vůči žákům // a jejich zákonným zástupcům)... 63 // 5.1.1 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů...64 // 5.1.2 Informační povinnost...64 // 5.1.3 Výkon práv subjektů údajů...65 // 5.1.4 Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů...65 // 5.1.5 Smlouva mezi správcem a zpracovatelem...65 // 5.1.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...66 // 5.2 Povinnosti v oblasti personábí agendy...66 // 5.2.1 Záznamy o činnostech zpracování osobních
údajů...67 // 5.2.2 Informační povinnost...67 // 5.2.3 Výkon práv subjektů údajů...68 // 5.2.4 Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů...68 // 5.2.5 Smlouva mezi správcem a zpracovatelem...69 // 5.2.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...69 // 5.3 Povinnosti v oblasti ochrany majetku školy...69 // 5.3.1 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů...72 // 5.3.2 Informační povinnost...72 // 5.3.3 Výkon práv subjektů údajů...72 // 5.3.4 Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů...73 // 5.3.5 Smlouva mezi správcem a zpracovatelem...73 // 5.3.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...73 // 5.4 Povinnosti v oblasti propagace školy...73 // 5.4.1 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů...75 // VI // Obsah // 5.4.2 Informační povinnost...76 // 5.4.3 Výkon práv subjektů údajů...77 // 5.4.4 Hlásení porušení zabezpečení osobních údajů...77 // 5.4.5 Smlouva mezi správcem a zpracovatelem...77 // 5.4.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů...77 // 6. Propojení GDPR s jinými předpisy...79 // 6.1 Listina základních práv a svobod...79 // 6.2 Trestní zákoník...80 // 6.3 Občanský zákoník...83 // 6.3.1 Obecně ? právu na ochranu osobnosti...83 // 6.3.2 Jméno a bydliště...83 // 6.3.3 Osobnost člověka...84 // 6.3.4 Podoba a soukromí...85 // 6.3.5 Právo na duševní a tělesnou integritu...88 // 6.3.6 Ochrana osobnostních práv...89 // 6.4 Zákon o svobodném přístupu ? informacím...91
// 7. Z praxe...97 // 7.1 Rozhodnutí dozorových úřadů...97 // 7.1.1 ÚOOÚ: Zpracování osobních údajů studentů gymnázia...97 // 7.1.2 ÚOOÚ : Předání osobních údajů jiným subjektům...98 // 7.1.3 ÚOOÚ: Neoprávněné sdělení osobních údajů žáka zřizovateli . 99 // 7.1.4 ÚOOÚ: Zpracování osobních údajů v souvislosti // s umožněním přístupu do budovy...99 // 7.1.5 Švédský dozorový úřad: Zpracování biometrických // údajů studentů střední školou... 100 // 7.1.6 Norský dozorový úřad: Nedostatečné zabezpečení // školní aplikace... 101 // 7.2 Rozhodnutí soudů... 102 // 7.2.1 Soudní dvůr Evropské unie: rozsudek ze dne // 29. července 2019 ve věci Fashion ID GmbH & Co // KG proti Verbraucherzentrale NRW e V... 102 // Přílohy... 103 // Seznam literatury... 188 // VII
cnb003174174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC